Slider

Het is al weer een tijd geleden dat er in onze loge een lezing werd gegeven. Helaas is het nog steeds niet mogelijk een fysieke bijeenkomst te organiseren, maar gelukkig hebben we een alternatief in de vorm van het online communicatieplatform ZOOM. Zo kunnen we toch met elkaar in contact blijven en ons spirituele pad vervolgen.

De programmacommissie is momenteel hard aan het werk om nog meer boeiende sprekers te boeken.  Zodra de afspraken definitief zijn zullen we ze op deze pagina vermelden. Natuurlijk houden we jullie ook op de hoogte via onze Facebookpagina en twitter.

 

Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van januari t/m juni 2021

8 februari 2021: 'Licht, leven en liefde in elk atoom' door Hans van Aurich

Lezing: 'Licht. leven en liefde in elk atoom' door Hans van Aurich
Maandagavond 8 februari 2021, aanvang: 19.30 uur
Via ZOOM, aanmelden op tvndenhaag@gmail.com
Prijs: gratis 

Over de spreker: 
Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Hij geeft al jaren lezingen over uiteenlopende onderwerpen zoals de Kabbala, Pythagoras en Delfische mysteriën en goddelijke taal.

 

De Theosofie heeft het over het leven, dat we in alle dingen aantreffen en de grondslag vormt van ons bestaan. De mens vervult hierin een speciale rol. Hij heeft de krachten van het universum tot zijn beschikking, die hij onzelfzuchtig moet gebruiken in liefde en eenheid met de natuur.

De oude aanroep van Annie Besant, “O verborgen leven, O verborgen licht en O verborgen liefde” geeft dit kernachtig weer.

Onwetendheid heeft er toe geleid dat de praktijk ver af staat van het doel van de aanroep van Annie Besant en dat we de aarde behoorlijk hebben verwaarloosd. Toch hebben oude culturen, zoals de Mayacultuur, of die van de Tolteken duidelijk inzichten getoond die goede richting uit wijzen. De stormachtige ontwikkeling van de fysica in de 20e eeuw, van Heisenberg, via Einstein, Schrödinger, Bohm naar de moderne kwantumfysica heeft onweerlegbaar aangetoond dat wij ons niet meer kunnen verschuilen achter de muren van wat wij als concrete stof ervaren. Een blik in de sub atomaire wereld overtuigt ons ervan dat alles met elkaar verbonden is en dat de waarnemer rechtstreeks invloed heeft op hetgeen hij waarneemt.

De verantwoording van de mens voor zijn omgeving en de mogelijkheid die te veranderen is hierdoor serieus toegenomen.

Zijn wij in staat onze krachten te bundelen en op juiste wijze te richten?

De voordracht refereert onder andere aan de werken van John Jenkins (de Maya kalender en 2012), Peter Russell (Wereldbrein), Brian Swimme (Ontwakend Heelal), Ervin Laslo (Chaospunt, Het Akashaveld en andere boeken van hem) en literatuur over de oude natuurreligies.


 

Donderdag 11 maart: 'Tibetaans boeddhisme in het Westen' door Ineke Vrolijk

Lezing Loge Den Haag Tibetaans Boeddhisme in het WestenLET OP: DEZE LEZING IS OP EEN DONDERDAG!

Lezing: 'Tibetaans boeddhisme in het Westen' door Ineke Vrolijk
Donderdagavond 11 maart 2021, aanvang: 19.30 uur
Via ZOOM, aanmelden op tvndenhaag@gmail.com
Prijs: gratis 

Over de spreekster: Ineke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was vele jaren medebestuurder van de afdeling Arnhem.  Zij volgt studies en meditatietrainingen van Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Tibetaanse Gelugpa traditie en verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond over filosofie, theosofie en kabbala. Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.

Jaren geleden in een interview met de Dalai Lama werd hem gevraagd wat het Tibetaans boeddhisme zou kunnen betekenen voor het Westen. Hij dacht even na en zei: de methode voor het ontwikkelen van liefde mededogen, want dat zijn jullie door de tijd heen kwijtgeraakt.

In het verlengde van deze vraag gaan we vanavond kijken wat het Tibetaans Boeddhisme voor ons zou kunnen betekenen.

Tibetaans Boeddhisme gaat uit van het menselijk bewustzijn en geeft een andere invalshoek om naar onszelf en onze plek in de wereld te kijken.

Basis van het Boeddhisme is het verhaal van Boeddha Shakyamuni, hij ontdekte vanuit eigen ervaring hoe ons menselijk bewustzijn werkt en deelde dit met anderen in de Vier Edele Waarheden.

Padmasambhava bracht rond 749 het Boeddhisme vanuit India naar Tibet en daar ontwikkelde het zich door de jaren heen o.a. via Atisha en Lama Tsongkhapa tot een sterke ervaringsgerichte traditie. Basis is de structuur/methode van de Lamrim = Stadia op het Pad naar Verlichting, de volledig Ontwaakte staat van het menselijk bewustzijn.

H.P. Blavatsky, oprichtster van de Theosofische Vereniging, woonde 3 jaar in Tibet, in Shigatse, waar haar twee leraren de Mahatma’s Koot Hoomi en Moria woonden en verbonden waren aan het klooster van de Panchen Lama.


 

12 april 2021: lezing door Alice Bouwland (werktitel 'Healing circles')

Lezing door Alice Bouwland: werktitel 'Healing Circles'
Maandagavond 12 april 2021, aanvang: 19.30 uur
Via ZOOM, aanmelden op tvndenhaag@gmail.com
Prijs: gratis 

Over de spreekster:
Alice Bouwland (1955) is sinds lang lid van de Theosofische Vereniging. Zij werkt als personeelsbegeleider en communicatietrainer op een hogeschool.
Processen rondom het sterven hebben haar bijzondere interesse.

Meer informatie over de inhoud van deze lezing volgt binnenkort.