25 februari 2019: Film ‘The Power of Myth’ (Lezing “De Gulden Snede en het begrip oneindig” vervalt)

De lezing ‘‘De Gulden Snede en het begrip oneindig” door Ronald van Vierzen komt helaas te vervallen i.v.m. de gezondheidstoestand  van de spreker. In plaats daarvan wordt de onderstaande film vertoond.

De gesprekken tussen Bill Moyers en Joseph Campbell vonden, in 1985 en 1986, o.a. plaats op de Skywalker Ranch van George Lucas in Californië.

Jedi master Yoda uit Star warsAls vooraanstaand wetenschapper, schrijver en leraar heeft Joseph Campbell een diepgaande invloed gehad op miljoenen mensen – inclusief Star Wars-maker George Lucas. Voor Campbell was mythologie het “lied van het universum, de muziek van de sferen.”

Deze stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers creëerden een nationale sensatie toen ze voor het eerst op de televisie werden uitgezonden. In levendige, uitgebreide dialogen bespreken de twee mannen hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Ze kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Een citaat: “Men zegt dat we allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven. Ik geloof niet dat we die werkelijk zoeken, maar dat wat we zoeken een ervaring is van levend zijn. Zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen innerlijke wezen en we werkelijk de verrukking ervaren van levend zijn.”

Na de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

lezingen

Aankomende evenementen