lezing Gevallen Engelen, Sandra van Dalen

Een bezoek aan Mont Saint-Michel inspireerde me tot een zoektocht naar gevallen engelen

Sandra van Dalen geeft ene lezing in de Loge Den HaagOp 24 februari hield Sandra van Dalen een lezing over gevallen engelen.

Voor de pauze vertelde Sandra dat haar fascinatie met het onderwerp gevallen engelen is ontstaan na een bezoek aan Mont Saint-Michel in Frankrijk, toegedicht aan de engel Michael. Dat leidde tot een zoektocht hierover in de Geheime Leer in samenhang met andere tradities en geschriften, waarvan zij haar bevindingen via een interessante diapresentatie heeft gepresenteerd.

Zij verwees naar de Geheime Leer Deel 1 waarin het begrip gevallen engelen 9 keer en naar Deel 2 waar het thema maar liefst 23 keer wordt genoemd, en waarin verschillende benamingen voor gevallen engelen voorkomen, o.a. Elohim, Nephelim., Zonen van God zoals vermeld in Genesis 6, Satan, Asura’s, Pitar, Deva’s, Draken en tot slot de Mensheid zelf.

lezing Gevallen engelen, door Sandra van Dalen Sandra refereerde aan de uiteenlopende teksten die mevrouw Blavatsky in de Geheime Leer ter zake schreef met bijhorende verwijzingen naar religies, oude culturen en wijsheidsgeschriften vanuit een filosofische, esoterische, fysiologische, antropologische, historisch/geologische en allegorisch/symbolische benadering. Al met al om tenslotte te constateren dat er niet een eenduidige betekenis van gevallen engelen is te geven, maar dat e.e.a. uitnodigt tot verdere studie en diepgaand onderzoek.

Na de pauze was er gelegenheid tot vragen en opmerkingen waarbij de landelijke voorzitter Wim Leys een uitgebreid verhelderend theosofisch betoog hield over de betekenis van de zondeval van de mens als geestelijk wezen die een stoffelijk lichaam aanneemt en dientengevolge aan dood en geboorte en tweeslachtigheid werd onderworpen. Het Adam en Eva verhaal dus.

Afgesproken is dat toehoorders een samenvatting van de presentatie van Sandra alsmede het uitgewerkte verslag van de inbreng van de voorzitter via de secretaris van TVN Loge Den Haag per mail toegestuurd zullen krijgen.

24 februari: Gevallen Engelen door Sandra van Dalen

Sandra van Dalen is in 2012 lid geworden van de Theosofische Vereniging en Loge Den Haag, en heeft ook in het landelijk bestuur gezeten als secretaris. Haar fascinatie met de gevallen engelen is al lang geleden begonnen, toen ze Mont Saint Michel in Frankrijk bezocht. Tijdens de studiegroep Apocalyps van Johannes groeide deze fascinatie en werd nog extra geprikkeld tijdens de introductiecursus Geheime Leer van Wim Leys.

De gevallen engelen komen vaak voor in de Geheime Leer. Echter, we hebben het er eigenlijk nauwelijks over. Er is in deel II zelfs een heel hoofdstuk over de gevallen engelen geschreven. Dan zal het toch wel een belangrijk onderwerp zijn?

Mevrouw Blavatsky verwijst vaak naar de verschillende tradities en interpretaties. Zij geeft aan dat de mensheid de gevallen engelen zijn. Wat betekent dit in het hier en nu, maar ook voor onze toekomst? “Ken u zelve”, wordt gezegd. Dus wie zijn wij en waar gaan wij naar toe?

De lezing Gevallen Engelen zal proberen over dit onderwerp een structuur te bieden, waarbij wordt ingegaan op de gevallen engelen in de diverse tradities en welke betekenis ze kunnen hebben.

Ook wordt er informatie gegeven over de vele esoterische bronnen waarin het gaat over de gevallen engelen, om zo zelfstudie over dit onderwerp te stimuleren.
Tot slot wordt samen met u ingegaan op een aantal vragen.

programma 2020 theosofie in Den Haag

Lezingenprogramma voor januari tot en met juni 2020

Voor het gemak hebben we ook de lezingen van januari tot en met juni 2020 even op een rijtje gezet in een filmpje. Wij verheugen ons op enerverende presentaties en boeiende gesprekken over een breed scala aan onderwerpen: buitengewone ervaringen van contact met overleden dierbaren, de Tarot, gevallen engelen, de hedendaagse filosofie van de ziel , Tibetaans boeddhisme in het Westen en  het tussenbestaan zoals beschreven door Dr. Michael Newton.

U kunt dit filmpje bekijken op ons YouTube-kanaal.

Graag tot ziens bij een van onze lezingen of filmvertoningen!

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-