Lezing: Ontstaan en achtergrond van de Vrij-Katholieke Kerk – Gert Jan van der Steen

De Vrij-Katholieke Kerk (VKK; Liberal Catholic Church: LCC) is een “onafhankelijk kerkgenootschap van gnostisch-theosofische signatuur, in 1916 gesticht door de theosofen James Ingall Wedgwood en Charles Webster Leadbeater via de reorganisatie van een klein oudkatholiek kerkgenootschap in Engeland”. 

Missie (“Wie zijn we, wat doen we, wat willen we betekenen en voor wie?“)

De VKK ondersteunt het uitvoeren van het werk van de levende Christus in de wereld. Zij weet daarbij dat Goddelijke Wijsheid het fundament vormt voor de ontwikkeling van de mensheid. Zij is daarbij een kanaal voor de openbaring van die Wijsheid en voor de uitstorting van de Goddelijke Kracht.

Zij steunt de mens op het pad van de geestelijke groei naar volmaaktheid en stelt de innerlijke ontplooiing centraal, om daarmee het Christusbewustzijn onder de mensheid te laten groeien.

Zij gebruikt liturgische ceremoniële vieringen en bedient de zeven Sacramenten.

Zij bevordert het geluk en het welzijn van de hele mensheid en van alle leven.

 

Op deze avond vertelt Gert Jan van der Steen ons meer over het ontstaan en de achtergrond van dit bijzondere kerkgenootschap.

 

Aankomende evenementen