lezing Gevallen Engelen, Sandra van Dalen

Een bezoek aan Mont Saint-Michel inspireerde me tot een zoektocht naar gevallen engelen

Sandra van Dalen geeft ene lezing in de Loge Den HaagOp 24 februari hield Sandra van Dalen een lezing over gevallen engelen.

Voor de pauze vertelde Sandra dat haar fascinatie met het onderwerp gevallen engelen is ontstaan na een bezoek aan Mont Saint-Michel in Frankrijk, toegedicht aan de engel Michael. Dat leidde tot een zoektocht hierover in de Geheime Leer in samenhang met andere tradities en geschriften, waarvan zij haar bevindingen via een interessante diapresentatie heeft gepresenteerd.

Zij verwees naar de Geheime Leer Deel 1 waarin het begrip gevallen engelen 9 keer en naar Deel 2 waar het thema maar liefst 23 keer wordt genoemd, en waarin verschillende benamingen voor gevallen engelen voorkomen, o.a. Elohim, Nephelim., Zonen van God zoals vermeld in Genesis 6, Satan, Asura’s, Pitar, Deva’s, Draken en tot slot de Mensheid zelf.

lezing Gevallen engelen, door Sandra van Dalen Sandra refereerde aan de uiteenlopende teksten die mevrouw Blavatsky in de Geheime Leer ter zake schreef met bijhorende verwijzingen naar religies, oude culturen en wijsheidsgeschriften vanuit een filosofische, esoterische, fysiologische, antropologische, historisch/geologische en allegorisch/symbolische benadering. Al met al om tenslotte te constateren dat er niet een eenduidige betekenis van gevallen engelen is te geven, maar dat e.e.a. uitnodigt tot verdere studie en diepgaand onderzoek.

Na de pauze was er gelegenheid tot vragen en opmerkingen waarbij de landelijke voorzitter Wim Leys een uitgebreid verhelderend theosofisch betoog hield over de betekenis van de zondeval van de mens als geestelijk wezen die een stoffelijk lichaam aanneemt en dientengevolge aan dood en geboorte en tweeslachtigheid werd onderworpen. Het Adam en Eva verhaal dus.

Afgesproken is dat toehoorders een samenvatting van de presentatie van Sandra alsmede het uitgewerkte verslag van de inbreng van de voorzitter via de secretaris van TVN Loge Den Haag per mail toegestuurd zullen krijgen.