Lecture: ‘Mystic Experience’ – Erica Georgiades

via ZOOM

In this lecture, Erica Georgiades will discuss mystical experiences in light of Blavatsky's teachings in The Voice of the Silence. The Voice of the Silence is one of the most influential books in theosophical literature. H. P. Blavatsky wrote it in 1889 while in London and may have finalised it during her visit to Fontainebleau. The…

Lezing: ‘De synergie tussen spiritualiteit, wetenschap, kunst, healing en natuur’ – Guido Lamot

Zaal van Vrij-Katholieke Kerk st Albaan Rietzangerlaan 2A, Den Haag, Zuid Holland

We gaan ons verdiepen in: De verbinding tussen wetenschap en eeuwige wijsheid. De plaats en rol van de mens in een evoluerend universum. De rijkdom van kunst. De reikwijdte van healing. Het sacrale van de natuur. Het universum is gul in het tonen van haar werkelijkheid. Guido Lamot stichtte in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en…

€8,00

Lezing: Poëzie en spiritualiteit van Tagore (1861-1941)’ – Victor van Bijlert

Zaal van Vrij-Katholieke Kerk st Albaan Rietzangerlaan 2A, Den Haag, Zuid Holland

De Indiase dichter Rabindranath Tagore ontving als eerste niet-Europese schrijver in 1913 de Nobelprijs voor literatuur. Hoewel hij in het Westen toen alleen bekend was geworden door zijn Engelse bundeltje prozagedichten Gitanjali, had hij in zijn moedertaal, het Bengaals, al een groot oeuvre opgebouwd: poëzie, korte verhalen, romans, toneelstukken, opera’s, essays. Door al dit werk…

€8,00

Lezing: ‘Slapende sferen en de brieven die me hebben geholpen (Judge)’ – Thea Deege

Zaal van Vrij-Katholieke Kerk st Albaan Rietzangerlaan 2A, Den Haag, Zuid Holland

Julia Lewis Campbell Verplanck, onder theosofen gekend als Jasper Niemand was de penvriendin van W.Q. Judge. De brieven die hij haar schreef in antwoord op haar vragen zijn bewaard gebleven en uitgegeven in een boek ’Brieven die me hebben geholpen’. Zij schreef twee artikelen over een visioen waarin ze de toestand van Devachan beschrijft in…

€8,00

Lecture: ‘Ages of transformation’ – Tim Wyatt

via ZOOM

The Ageless Wisdom tradition informs us that everything proceeds in long and short cycles ranging in length from hours to trillions of years. One key cycle involves the Precession of the Equinoxes, a 25,920 year cycle in which the constellations appear to rotate around the Earth. Also known as the Great Platonic Year, this precessional…

Lezing ‘De filosofie en ervaringen van Franklin Merell-Wolff’ – Thea Deege

Zaal van Vrij-Katholieke Kerk st Albaan Rietzangerlaan 2A, Den Haag, Zuid Holland

LET OP! Door omstandigheden zijn de onderwerpen van de lezingen van Thea Deege omgewisseld. Op 3 oktober jl. heeft zij de lezing ‘Slapende sferen en de brieven die me hebben geholpen (Judge)’ gegeven. In zijn boek “Experience and philosophy” vertelt hij in het eerste gedeelte over zijn persoonlijke ervaringen met het bereiken van een dieper…

€8,00

Lezing: ‘Zet bewust je cellen in’ – Saskia Bosman

Zaal van Vrij-Katholieke Kerk st Albaan Rietzangerlaan 2A, Den Haag, Zuid Holland

Jij hebt alles in huis om een vitaal, liefdevol, vreedzaam mens te zijn met meesterschap over je eigen leven, in harmonie met het grote geheel. Onze planeet gaat op dit moment door diverse crises heen. Tegelijkertijd staan we op het punt van een enorme evolutiesprong en ons lichaam heeft alle informatie en (potentiële) bedrading al…

€8,00

Lezing: ‘De spirituele aspecten van voeding en het belang daarvan voor de ontwikkeling van de Mens’ – Frank Tuinstra

Zaal van Vrij-Katholieke Kerk st Albaan Rietzangerlaan 2A, Den Haag, Zuid Holland

Op onze zoektocht naar spirituele ontwikkeling vergeten we wel eens het belang van ons fysieke lichaam, het voertuig waarmee wij ons in de stoffelijke wereld manifesteren. In ons lichaam spelen zich ongekende alchemistische transformaties af tussen elementen van het minerale, planten- en dierenrijk, met als doel de ultieme transformatie van Homo Sapiens naar Homo Spiritualis.…

€8,00

Lezing: ‘DNA’ – Saskia Bosman

Zaal van Vrij-Katholieke Kerk st Albaan Rietzangerlaan 2A, Den Haag, Zuid Holland

Wist je dat je bewustzijn en dat van je voorouders een diepgaande invloed heeft op je DNA en op welke informatie in je DNA tot uitdrukking komt in je lichaam? Wist je dat (chronische) stress, ontspanning en meditatie heel verschillende sets aan informatie uit je DNA aanspreken? Deze lezing gaat over ons erfelijkheidsmolecuul DNA dat…

€8,00