Banner.125jaarbestaan_1755 x 810px
Den Haag verlichte skyline
previous arrow
next arrow

Sfeerimpressie 125-jarig bestaan Loge Den Haag van de TVN, Eeuwige Wijsheid voor deze Tijd

Op 30 maart 2022 bestond onze Loge precies 125 jaar. Om 125 jaar spiritueel werk te herdenken, organiseerde de Loge een speciaal evenement dat plaatsvond op 17 juni in Den Haag. Hiervoor keerden wij terug naar ons voormalige logegebouw, nu museum Beeld en Geluid Den Haag. 

Tijdens de jubileumviering gaf godsdiensthistorica Annine van der Meer een boeiende presentatie over Maria Magdalena en de wijsheid van de Nieuwe Tijd, gevolgd door een inspirerende lezing van filosoof Rico Sneller over de ziel van mens en wereld. Wetenschapper en filosoof Bernardo Kastrup gaf vervolgens een presentatie over analytisch idealisme als het volgende paradigma in de wetenschap, hetgeen de geboeide toehoorders voldoende stof tot nadenken gaf.

De Loge Den Haag is zeer vereerd dat de Internationale voorzitter van de Theosophical Society, Tim Boyd, als gastspreker aanwezig wilde zijn. Hij sprak over hoe te reageren op de uitdagingen van deze tijd in het licht van de Eeuwige Wijsheid. Onderwerpen als geweld, oorlog, klimaatverandering, armoede, racisme en het wereldwijd toenemende gevoel van depressie, eenzaamheid en een gevoel ‘er niet bij te horen’, kwamen allemaal aan de orde. We beschikken als mensheid over voldoende kennis om alles aan te kunnen pakken, zei Tim, maar kennis alleen is niet voldoende. Er is nog een ander component nodig, waarvan het verkrijgen iets is waar elke spirituele beweging op gericht is: Wijsheid. 

De Loge Den Haag zal haar spirituele werk de komende jaren met groot enthousiasme voortzetten en gehoor geven aan het verzoek van Madame Blavatsky om de mensen te laten weten dat er zoiets bestaat als Theosofie, de Tijdloze Wijsheid.

Eeuwige Wijsheid, juist nu

Het is lastig om jezelf spiritueel staande houden in een wereld die zo snel verandert. Door natuurrampen, pandemieën en oorlogsdreiging belanden we van de ene in de andere existentiële crisis.

Juist in deze tijd waarin groepen in de samenleving steeds verder uiteengedreven worden, kan de theosofie een rol spelen in het bij elkaar brengen van mensen. Wanneer de zin van het leven steeds ongrijpbaarder wordt, is het belangrijk om op de mogelijkheid te wijzen, dat je de mens en de wereld om je heen ook vanuit een ander perspectief kan beschouwen.

Met de eeuwige wijsheid als leidraad leer je datgene wat waardevol of nuttig is voor je bewustzijnsontwikkeling, te distilleren uit de onophoudelijke stroom van informatie die dagelijks op je afgevuurd wordt.

Op 21 september start de cursus 'Kennismaking met de Theosofie' o.l.v. Ria Schopman. Interesse? Meld je nu aan via tvndenhaag@gmail.com.

Cursussen en studiegroepen

Een van onze de doeleinden is het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. Onze Loge biedt een aantal studiemogelijkheden aan, zoals Kennismaking met de Theosofie, de Geheime Leer III (ZOOM)en de meditatiecursussen 'Stem van de Stilte' en 'Zoek de Weg' (ZOOM).

Ga voor actuele informatie naar de pagina cursussen.

Word lid van de Loge Den Haag

In de Loge kunt u via cursussen, studie- en leesgroepen kennis vergaren over de Theosofie.

Theosofie ontsluiert verborgen waarheden om te komen tot een dieper begrip van het leven. Deze zijn te vinden in religies, mythen en legenden. Daarnaast zijn de lezingen en films een goede manier om kennis te maken met de theosofie en de loge-leden. Voor leden zijn speciale activiteiten gratis. 

HET BESTUUR VAN DE LOGE DEN HAAG

VOORZITTER

SECRETARIS

Jan Willem Renssen

secretaris@theosofiedenhaag.nl

PENNINGMEESTER

BESTUURSLID

BESTUURSLID