reuzenrad 02
Den Haag verlichte skyline
125 jaar Loge Den Haag
previous arrow
next arrow


Theosofie is afgeleid van de Griekse woorden ‘theos’ en ‘sophia’ en betekent goddelijke wijsheid. Deze eeuwenoude stroming moedigt ons aan op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke kern van wetenschap, filosofie en religie.

De Loge Den Haag, onderdeel van de Theosofische Vereniging in Nederland biedt de mogelijkheid om via cursussen en samenkomsten de grote waarheden te ontsluieren, die verborgen zijn in mythen, legenden en religieuze verhalen. Er is ruimte om de onverklaarde natuurwetten en de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn, te onderzoeken. 

Theosofie kent geen dogma’s en biedt thema’s aan die als uitgangspunt kunnen dienen voor persoonlijke spirituele ontwikkeling. Ieder volgt hierbij zijn eigen unieke weg. Meer informatie over theosofie, de organisatie en de voordelen van het lidmaatschap is te vinden op de pagina Theosofie.

HET LAATSTE NIEUWS

Cursussen en studiegroepen

Een van de doeleinden van de Theosofische Vereniging is het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. Onze Loge biedt een aantal studiemogelijkheden aan, zoals de Studiegroep De Geheime Leer en de tweejarige meditatiecursus De Stem van de Stilte (nu via ZOOM). Ga voor actuele informatie naar de pagina cursussen.

Word lid van de Loge Den Haag

In de Loge kunt u via cursussen, studie- en leesgroepen kennis vergaren over de Theosofie. Theosofie ontsluiert verborgen waarheden om te komen tot een dieper begrip van het leven. Deze zijn te vinden in religies, mythen en legenden. Daarnaast zijn de lezingen, films en excursies een goede manier om kennis te maken met de theosofie en de loge-leden. Voor leden zijn speciale activiteiten vrij toegankelijk net als onze bijzondere bibliotheek. 

Programma sept. t/m dec. 2021

Openbare lezingen:
13 september 2021 'Het dagelijks leven als oefening in vaardig en waardig handelen' - Guido Lamot
11 oktober 2021 'Vleugels van de ziel' - Thea Deege
25 oktober 2021 'Vleugels van de ziel' (verdieping) - Thea Deege
8 november 2021 'Wat is Yoga?: het leerboek van Patañjali' - Victor van Bijlert
29 november 2021 'Wat leert het Yoga Sutra van Patañjali?: filosofische achtergronden van Patañjali’s yoga' - Victor van Bijlert

HET BESTUUR VAN DE LOGE DEN HAAG

VOORZITTER

SECRETARIS

PENNINGMEESTER

Peter Le Poole

tvndenhaag@gmail.com

BESTUURSLID

Francine Rasenberg

tvndenhaag@gmail.com

BESTUURSLID

Jan Willem Renssen

tvndenhaag@gmail.com