yellow wavekopie

Agenda van de Loge Den Haag voor het seizoen 2021-2022

Cursusdata

Een Weg naar Zelf-transformatie

Data 2021 onder voorbehoud: 25/9, 16/10, 20/11

Data 2022 onder voorbehoud: 15/1, 19/2, 19/3, 16/4, 21/5

Tijd: 10.00 - 13.00 uur

De Geheime Leer voor gevorderden

2021: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12 (Zoom)
2022: 8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6 (Zoom)
Tijd: 14:00 - 16:30 uur

Meditatiecursus Stem van de Stilte

2021: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12 (Zoom)
2022: 8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6 (Zoom)
Tijd: 11:00 - 13:30 uur

Lezingen en films (openbare avonden)

Aanvangstijd lezingen: 20.00 uur
Adres: zaal van de VKK, Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag

13 september 2021 'Het dagelijks leven als oefening in vaardig en waardig handelen' - Guido Lamot

11 oktober 2021 'Vleugels van de ziel' - Thea Deege

25 oktober 2021 'Vleugels van de ziel' (verdieping) - Thea Deege 

8 november 2021 'Wat is Yoga?: het leerboek van Patañjali' - Victor van Bijlert

29 november 2021 'Wat leert het Yoga Sutra van Patañjali?: filosofische achtergronden van Patañjali’s yoga' - Victor van Bijlert

24 januari 2022 Film (nadere info volgt)

14 februari 2022 'De magie van het Licht' - Hans van Aurich

28 februari 2022 'De magie van het Licht' (verdieping) - Hans van Aurich

14 maart 2022  - 'De Ziel in de wereld waarnemen' - Rico Sneller

28 maart 2022 - 'Illusies van de Ziel' - Rico Sneller

11 april 2022 - Film (nadere info volgt)

25 april 2022 - Gespreksavond (nadere info volgt)

9 mei 2022 - 'Kosmogrammen in relatie met de zeven lagen van bewustzijn en de heilige geometrie' - Hanneke Lagache

23 mei 2022 - 'Kosmogrammen in relatie met de zeven lagen van bewustzijn en de heilige geometrie' (verdieping) - Hanneke Lagache

 

 

 

Ledenavonden

6 september 2021
Opening van het seizoen

27 september 2021
Algemene Ledenvergadering (ALV)

22 november 2021
Stichtingsdag

13 december 2021
Lichtfeest
21 februari 2022
Adyardag

30 Maart 2022
125-jarig bestaan Loge Den Haag!
2 mei 2022
Witte-Lotus-Dag

13 juni 2022
Sluiting van het seizoen