'ANALYTISCH IDEALISME EN ESOTERISCHE FILOSOFIE'. AANMELDEN VOOR 28 JANUARI!

Cursusbegeleider: Ad Rek | Tijd: 19.30 - 22.00 uur 
2024: 12/2, 26/2 en 25/3
Kosten: € 24,- (€ 8,- entree per avond) voor niet-leden. Voor leden is deze cursus gratis.
Aanmelden voor 28 januari: tvndenhaag@gmail.com of secretaris@theosofiedenhaag.nl

Alle deelnemers bekijken thuis een aantal video’s waarvan ze ook de uitgeschreven teksten in het Engels en Nederlands ontvangen. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in gesprek over wat we gezien en gelezen hebben en delen we onze ervaringen hierover.

Voor spiritueel geïnteresseerden is dit een toegankelijke inleiding tot een op modern denken gebaseerde manier van kijken naar het spirituele of het werkelijke dat zich achter de verschijnselen bevindt. 

Deze cursus is gebaseerd op de elfdelige videoserie ‘Analytic Idealism’ van Bernardo Kastrup, directeur van de Essentia Foundation. Zijn werk is toonaangevend voor de moderne renaissance van het metafysisch idealisme, de opvatting dat de werkelijkheid in wezen mentaal is. Bekijk de video van Bernardo's presentatie tijdens onze jubileumviering. 


HELENDE KRING
Woensdagavond van 19.30 - 20.00 uur via ZOOM

Als theosofen laten we ons inspireren door boeken, maar de bedoeling is om het geleerde ook in praktijk te brengen door in liefdevolle aandacht naar elkaar om te zien. Veel loges houden dan ook genezingsdiensten waarbij gemediteerd wordt en helende of troostende energie gestuurd wordt aan mensen die dat nodig hebben.  In onze loge is door Marijke Trouw in samenwerking met de Loge Amersfoort een bestaand genezingsritueel dusdanig aangepast dat het ook via Zoom uitvoerbaar is. Dit initiatief hebben we de Helende Kring genoemd.

Met elkaar willen we een 'Kring' vormen van verhoogde energie om heling te bevorderen voor alles wat dat nodig heeft. Dat kan zijn voor mensen, maar ook voor allerlei situaties en voor Moeder-aarde. Dat gaat in een aantal stappen die toegelicht zullen worden. Het geheel zal ongeveer een half uur duren. In 2024 zal de Helende Kring op de volgende woensdagavonden plaatsvinden:

17 januari 2024 15 mei 2024
21 februari 2024 19 juni 2024
20 maart 2024 17 juli 2024
17 april 2024 21 augustus 2024

Leden ontvangen voorafgaand aan iedere sessie automatisch de ZOOM-link. Ook mensen van buiten de loge mogen deelnemen. Hoe meer mensen deelnemen hoe krachtiger de energie. Mail naar tvndenhaag@gmail.com voor de ZOOM-link.


'GEHEIME LEER III, esoterische opstellen en instructies'
Studiegroep Loge Den Haag van de TVN

Onder leiding van Jan van Arkel | Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
2023: 9/9, 14/10, 11/11, 9/12 via Zoom
2024: 13/1, 10/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6 via Zoom (10 februari vervalt!)

Kosten: leden € 15,- en niet-leden € 30,-
Informatie en/of aanmelden: wamvanrijn23@hetnet.nl of 071-517 11 66.

We gaan ons verdiepen in de verzameling geschriften die na de dood van HPB in haar bureau zijn gevonden. Het boek is een klassieker, hoewel de inhoud niet vergeleken kan worden met deel I en II van de Geheime Leer. De studiegroep, van ongeveer tien personen, staat voortdurend open voor toetreding van nieuwe leden.

Deze cursus wordt tijdelijk waargenomen door Jan van Arkel.


KENNISMAKING MET DE THEOSOFIE: DEZE CURSUS IS AFGEROND!!

Deze cursus is afgerond! Wil je op de hoogte blijven van nieuwe studiegroepen en lezingen, stuur dan een bericht naar tvndenhaag@gmail.com om je aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het levenspad op zoek naar antwoorden. Wie tijdens die reis de theosofie ontdekt, krijgt al snel door dat deze levensbeschouwing toegang geeft tot een schatkamer vol eeuwenoude geschriften en esoterische kennis. Maar waar te beginnen?

De theosofie kan structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid beschikbare literatuur en artikelen in bibliotheken, boekhandels en internet. Ze kan als gids dienen om uit de oneindige stroom van informatie die dagelijks op je afkomt, datgene eruit te halen wat voor jou werkelijk van belang is.

Tijdens zeven bijeenkomsten op dinsdagavond zullen we met het boek ’Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’ als leidraad, onder andere de volgende onderwerpen met elkaar bespreken:

  • Wat is theosofie?
  • De eenheid van mens en universum
  • De mens als samengesteld wezen
  • Het pad van geestelijke ontwikkeling
  • Het bouwplan van de Kosmos
  • Karma
  • Reïncarnatie

Kosten: € 50,- voor 7 bijeenkomsten. Koffie en thee zijn gratis, het boek “Theosofie - eeuwige wijsheid voor deze tijd” is bij de cursus inbegrepen. Als je het boek al in je bezit hebt, zijn de kosten € 35,-.


Beginselen van de Esoterische Filosofie G. de Purucker

Deze studiegroep is vol. Er kunnen helaas geen nieuwe deelnemers toegelaten worden. Op de hoogte blijven van nieuwe studiegroepen voor leden en belangstellenden van buiten de loge? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op tvndenhaag@gmail.com of check deze website.
Tijd: Woensdagavond 19.30 - 21.30 uur

De groep bestudeert het boek Beginselen van de Esoterische Filosofie van G. de Purucker. Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.


Aankomende evenementen