INLEIDING IN DE THEOSOFIE START ZATERDAGMIDDAG 28 SEPTEMBER 2024!
Onder leiding van Wim Leys | Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.00 uur, zaal open 13.45 uur |
2024: 28/9, 19/10, 26/10, 9/11, 23/11 
Locatie: Rietzangerlaan 2A, Den Haag
Kosten: € 35,- , incl. koffie of thee. 
Studenten gratis op vertoon van collegekaart of HBO of MBO studentenpas. Meer info en/of aanmelden: wimleys@ziggo.nl

Wie aan een studie van de Theosofie begint, krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur, die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis, waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben.

In deze introductiecursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:

 • Oorsprong en doel van het Al en het leven
 • Natuur, mens en evolutie
 • Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
 • De mens als samengesteld wezen
 • De dood en daarna
 • Karma en reïncarnatie
 • Vrije wil
 • Het Pad en inwijding
 • Praktische Theosofie

Theosofische uitgangspunten:

 • Het universum en alles wat daarbinnen bestaat, vormt een geheel van onderliggende verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.

 • Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.

 • Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis te voltooien: de bron van alle bestaan.


'GEHEIME LEER III, esoterische opstellen en instructies' Open voor nieuwe deelnemers!
Studiegroep Loge Den Haag van de TVN

Onder leiding van Jan van Arkel | Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
Laatste bijeenkomst seizoen 2023/2024: 8/6, thema mysteriescholen. Via Zoom. 

Seizoen 2024/2025, iedere tweede zaterdag van de maand. Via ZOOM.
2024: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12
2025: 11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6
Kosten voor 10 bijeenkomsten: leden € 15,- en niet-leden € 30,-.
Studenten gratis op vertoon van collegekaart of HBO of MBO studentenpas.

Meer info en/of aanmelden bij Lex Willem van Rijn: wamvanrijn23@hetnet.nl of 071-517 11 66.

De studiegroep Geheime Leer III bestudeert de verzameling geschriften die na de dood van HPB in haar bureau zijn gevonden. Van De Geheime Leer genieten vooral de volumes I en II grote bekendheid.

Geheime Leer III is een bundeling van artikelen, die in de vertaling van 1923 "afdeelingen" worden genoemd. Ook Geheime Leer III is een klassieker. In de TVN-editie 1980 van Geheime Leer III (met de vertaling van 1923) zijn er aan deze verzameling artikelen enkele uitvoerige esoterische verhandelingen toegevoegd met prachtige verhelderende kleurenplaten.

In het begin van het seizoen 2024-2025 nemen we de laatste afdeling door over mysteriescholen om vervolgens verder te gaan met een reeks artikelen over astrologie, die begint met Afdeeling XXXV. Dan komen er afdelingen die ons naar India en vervolgens naar de Boeddha brengen.

Er is veel ruimte voor discussie en eigen inbreng. Lidmaatschap van de TVN is geen vereiste. Speciale voorkennis is niet vereist maar een zekere belangstelling voor de theosofie is wel gewenst. De studiegroep bestaat nu (in mei 2024) in totaal uit tien personen, maar staat open voor nieuwe deelnemers.
De studiegroep Geheime Leer heeft tientallen jaren onder leiding gestaan van Ineke Vrolijk. Sinds haar overlijden in september 2024 wordt de groep geleid door Jan van Arkel, die vanaf 2010 aan de groep verbonden is.

HELENDE KRING
Woensdagavond van 19.30 - 20.00 uur via ZOOM

Als theosofen laten we ons inspireren door boeken, maar de bedoeling is om het geleerde ook in praktijk te brengen door in liefdevolle aandacht naar elkaar om te zien. Veel loges houden dan ook genezingsdiensten waarbij gemediteerd wordt en helende of troostende energie gestuurd wordt aan mensen die dat nodig hebben.  In onze loge is door Marijke Trouw in samenwerking met de Loge Amersfoort een bestaand genezingsritueel dusdanig aangepast dat het ook via Zoom uitvoerbaar is. Dit initiatief hebben we de Helende Kring genoemd.

Met elkaar willen we een 'Kring' vormen van verhoogde energie om heling te bevorderen voor alles wat dat nodig heeft. Dat kan zijn voor mensen, maar ook voor allerlei situaties en voor Moeder-aarde. Dat gaat in een aantal stappen die toegelicht zullen worden. Het geheel zal ongeveer een half uur duren. In 2024 zal de Helende Kring op de volgende woensdagavonden plaatsvinden:

17 april | 15 mei | 19 juni | 17 juli | 21 augustus |

Leden ontvangen voorafgaand aan iedere sessie automatisch de ZOOM-link. Ook mensen van buiten de loge mogen deelnemen. Hoe meer mensen deelnemen hoe krachtiger de energie. Mail naar tvndenhaag@gmail.com voor de ZOOM-link. Deelname is gratis.


Aankomende evenementen