roze paars gestippelde achtergrondkopie


KENNISMAKING MET DE THEOSOFIE is verplaatst naar SEPTEMBER 2022!
Meer informatie opvragen of alvast aanmelden kan via tvndenhaag@gmail.com

 

- UITZICHT DOOR INZICHT -
De Theosofie als een allesomvattende levensfilosofie

Data 2021 : 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11
Dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur
Locatie: zaal van de VKK, Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Kosten voor 5 bijeenkomsten: € 12,50 voor leden en € 25,00 voor niet-leden. Dit is exclusief het cursusboek THEOSOFIE - Synthese van Religie, Filosofie en Wetenschap door Ryan/Van Pelt/Wright dat als basis voor de cursus dient en aangeschaft kan worden op de eerste bijeenkomst voor € 27,50.
Aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

In deze cursus worden de grote Natuurwetten besproken zoals de Wet van oorzaak en gevolg (karma), de Wet van herbelichaming (reïncarnatie), de Wet van Zelf-wording (geestelijke ontwikkeling) en de Wet van de cyclussen in de Natuur (zoals het bewustzijnsproces vóór de geboorte en ná de dood). Het doel van het menselijk bestaan, de relatie met de ons omringende Natuur – waarmee wij onlosmakelijk zijn verbonden - en de vele levensproblemen waar men over het algemeen mee worstelt, worden uitgebreid besproken. Dit alles wordt vanuit een spirituele/holistische visie benaderd. Er wordt aangestuurd om tot een beleving te komen van hetgeen wordt besproken als een levende werkelijkheid. Vanuit deze beleving leert men een 'mind over matter' levenshouding te ontwikkelen en te leven in het NU.

De inzichten die tijdens deze cursus worden opgedaan kunnen voor een solide anker in het leven zorgen en een uitzicht door inzicht bieden, waarbij de Theosofie kan worden ervaren als een allesomvattende levensfilosofie.

Deze cursus staat onder leiding van Robert A. Pullen.


'GEHEIME LEER III, esoterische opstellen en instructies'
Studiegroep Loge Den Haag van de TVN

Docente: Ineke Vrolijk | Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
2021: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12 (via Zoom)
2022: 8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6 (via Zoom)
Kosten: leden € 15,- en niet-leden € 30,-
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

We gaan ons verdiepen in de verzameling geschriften die na de dood van HPB in haar bureau zijn gevonden.

Het boek is een klassieker, hoewel de inhoud niet vergeleken kan worden met deel I en II van de Geheime Leer.

De studiegroep, van ongeveer tien personen, staat voortdurend open voor toetreding van nieuwe leden.

 


De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, oud-voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland.

Ineke heeft een brede ervaring met Tibetaans-boeddhistische retraites en geeft meditatiecursussen binnen verschillende loges van de TVN.


DRIEJARIGE CURSUS STEM VAN DE STILTE, Studiejaar 3
Docente: Ineke Vrolijk | Tijd: zaterdagochtend, 10.30 - 13.00 uur (LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD!)
2021: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12 (via Zoom)
2022: 8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6 (via Zoom)
Kosten: leden € 15,- en niet-leden € 30,-

Lezing Loge Den Haag Tibetaans Boeddhisme in het WestenDit is het derde jaar van de meditatiecursus "De Stem van de Stilte". De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky beschrijft het hele proces van de Staat van Onwetendheid tot de Staat van Ontwaakt-zijn. Inzicht in het functioneren van onze persoonlijkheid in die onwetendheid kan ons helpen onze kwaliteiten zuiver tot uitdrukking te laten komen.

Deze cursus staat niet meer open voor nieuwe inschrijvingen. Naar verwachting zal de cursus gedurende het cursusjaar afgerond worden.


 

 

HELENDE KRING
Woensdagavond van 19.30 - 20.00 uur via ZOOM

Als theosofen laten we ons inspireren door boeken, maar de bedoeling is om het geleerde ook in praktijk te brengen door in liefdevolle aandacht naar elkaar om te zien. Veel loges houden dan ook genezingsdiensten waarbij gemediteerd wordt en helende of troostende energie gestuurd wordt aan mensen die dat nodig hebben.  In onze loge is door Marijke Trouw in samenwerking met de Loge Amersfoort een bestaand genezingsritueel dusdanig aangepast dat het ook via Zoom uitvoerbaar is. Dit initiatief hebben we de Helende Kring genoemd.

Met elkaar willen we een 'Kring' vormen van verhoogde energie om heling te bevorderen voor alles wat dat nodig heeft. Dat kan zijn voor mensen, maar ook voor allerlei situaties en voor Moeder-aarde. Dat gaat in een aantal stappen die toegelicht zullen worden. Het geheel zal ongeveer een half uur duren. In 2022 zal de Helende Kring op de volgende woensdagavonden plaatsvinden:

19 januari 2022 20 juli 2022
23 februari 2022 17 augustus 2022
23 maart 2022 21 september 2022
20 april 2022 19 oktober 2022
18 mei 2022 16 november 2022
22 juni 2022  14 december 2022

Leden ontvangen voorafgaand aan iedere sessie automatisch de ZOOM-link.


 

GESCHIEDENIS VAN DE FILOSOFIE VOOR THEOSOFEN

Dr Rico Sneller, doceerde eerder aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. In 2005 kreeg hij de onderwijsprijs van de universiteit Leiden. Van zijn hand verscheen recentelijk het boek Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Newcastle 2020).

Woensdagavond van 19.30 - 21.00 uur,  alle bijeenkomsten via ZOOM alleen voor leden van de TVN.

Data voor de 3e module, Moderne tijd:
23 november 2021: Descartes 
12 januari 2022: Spinoza
16 februari 2022: Empirisme: Locke, Berkeley, Hume
16 maart 2022: Kant
11 april 2022: Fichte en Schelling (maandagavond!)

Data voor de 4e module, 19e en 20e eeuw:
11 mei 2022:  Hegel
25 mei 2022: Schopenhauer
15 juni 2022: Nietzsche 
6 juli 2022: Heidegger 
31 augustus: Levinas

Al te lang is de geschiedenis van de Westerse filosofie gedomineerd door een eenzijdig perspectief. Dit perspectief belichtte met name het logische gehalte en de overtuigingskracht van wijsgerige argumentaties. Het had nauwelijks aandacht voor de belevingskant van filosofieën. De confrontatie met Oosterse denktradities – hoe verschillend soms ook van Westerse – biedt nieuwe mogelijkheden om de Westerse filosofie anders en misschien ook beter te leren kennen, te weten: als een reeks denkervaringen.

Zonder afbreuk te doen aan de fundamentele betekenis van argumenten in de Westerse filosofiegeschiedenis, wil deze cursus een globaal overzicht bieden waarin de spirituele kant van de filosofie speciaal wordt uitgelicht. Alleen zo is het mogelijk om een gesprek met Oosterse denktradities mogelijk te maken. Bovendien kan het de eigen traditie verrijken.

In losse modules, die zowel samen als afzonderlijk kunnen worden gevolgd, worden enkele hoogtepunten uit de Westerse filosofie behandeld. Daarbij wordt geen volledigheid nagestreefd. Het gaat erom dat cursisten enig houvast en enkele oriëntatiepunten krijgen aangereikt bij hun eigen denken.

Als handboek wordt gebruikt H.-J. Störig, Geschiedenis van de filosofie (Het Spectrum 2008vv). Informatie en/of aanmelden (alleen voor leden van de TVN) : secretaris@theosofie.nl


 

Beginselen van de Esoterische Filosofie G. de Purucker

Deze studiegroep is vol. Er kunnen helaas geen nieuwe deelnemers toegelaten worden. Op de hoogte blijven van nieuwe studiegroepen voor leden en belangstellenden van buiten de loge? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op tvndenhaag@gmail.com of check deze website.
Tijd: Woensdagavond 19.30 - 21.30 uur

De groep bestudeert het boek Beginselen van de Esoterische Filosofie van G. de Purucker. Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.