KENNISMAKING MET DE THEOSOFIE: START 5 SEPTEMBER 2023
MELD JE NU AAN, HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT!

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het levenspad op zoek naar antwoorden. Wie tijdens die reis de theosofie ontdekt, krijgt al snel door dat deze levensbeschouwing toegang geeft tot een schatkamer vol eeuwenoude geschriften en esoterische kennis. Maar waar te beginnen?

De theosofie kan structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid beschikbare literatuur en artikelen in bibliotheken, boekhandels en internet. Ze kan als gids dienen om uit de oneindige stroom van informatie die dagelijks op je afkomt, datgene eruit te halen wat voor jou werkelijk van belang is.

Tijdens zeven bijeenkomsten op dinsdagavond zullen we met het boek ’Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’ als leidraad, onder andere de volgende onderwerpen met elkaar bespreken:

  • Wat is theosofie?
  • De eenheid van mens en universum
  • De mens als samengesteld wezen
  • Het pad van geestelijke ontwikkeling
  • Het bouwplan van de Kosmos
  • Karma
  • Reïncarnatie

Data: 5 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november en 12 december.

Kosten: € 50,- voor 7 bijeenkomsten. Koffie en thee zijn gratis, het boek “Theosofie - eeuwige wijsheid voor deze tijd” is bij de cursus inbegrepen. Als je het boek al in je bezit hebt zijn de kosten € 35,-.

Informatie en aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

De avonden worden begeleid door Yvonne de Kroes, lid van de TVN en Loge Den Haag sinds 2013. Daarnaast heeft zij een Rozekruisers achtergrond.
Elmer Overdevest, lid van de TVN sinds 2021 en van Loge Den Haag sinds 2022. Actief bij zowel de Young Theosophists (Jong-Theosofen) als de activiteitencommissies van de Loge Den Haag en de TVN.


MEDITATIECURSUS 'ZOEK NAAR DE WEG' van Rohit Mehta


Docente: Ineke Vrolijk | Tijd: zaterdagochtend, 10.30 - 13.00 uur 
2023: 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6 via Zoom.
Deze cursus loopt door in het nieuwe seizoen 2023-2024.

Kosten: leden € 7,50 en niet-leden € 15,- voor 5 cursusochtenden via ZOOM. 

Het zijn roerige tijden. Er gebeurt van alles in ons eigen leven en met de wereld om ons heen, die continu verandert. Met ons denken proberen we orde te scheppen in de stroom van gedachten en gevoelens die dagelijks bij ons binnenkomen. Dat lukt zelden, waardoor er momenteel veel behoefte is aan een methode die wel rust en ruimte kan scheppen.

Meditatie is een ongelooflijk krachtig hulpmiddel bij het bewandelen van het spirituele pad. Misschien wel onmisbaar. Het heeft een positief effect op geest en lichaam. Het brengt rust en ontspanning, oefent je in aandachtig aanwezig zijn in het moment en vergroot je concentratievermogen. 

Ineke geeft in de tweede helft van het seizoen een nieuwe meditatiecursus waar belangstellenden zich voor op kunnen geven. De bijeenkomsten vinden plaats via ZOOM waardoor ook geïnteresseerden vanuit het hele land zich aan kunnen sluiten. De inhoud van deze cursus is gebaseerd op het boekje “Zoek naar de weg” van Rohit Mehta. Rohit Mehta was lange tijd voorzitter van de Theosofische Vereniging van India en heeft een studie gemaakt van het boek “Licht op het pad” van Mabel Collins. Het boekje “Zoek naar de weg” is daarvan het resultaat.

Lezing Loge Den Haag Tibetaans Boeddhisme in het WestenIneke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was vele jaren medebestuurder van afdeling Arnhem. Zij volgde studies en meditatietrainingen bij Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Tibetaanse Gelugpa traditie en heeft verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond gevolgd over: filosofie, theosofie en kabbala. Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.

Informatie en/of aanmelden: wamvanrijn23@hetnet.nl of 071-517 11 66


 

'GEHEIME LEER III, esoterische opstellen en instructies'
Studiegroep Loge Den Haag van de TVN

Docente: Ineke Vrolijk | Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
2022: 2022: 10/9, 8/10, 12/11, 10/12 (via Zoom)
2023: 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6 (via Zoom)
Kosten: leden € 15,- en niet-leden € 30,-
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nlLezing Loge Den Haag Tibetaans Boeddhisme in het Westen

We gaan ons verdiepen in de verzameling geschriften die na de dood van HPB in haar bureau zijn gevonden. Het boek is een klassieker, hoewel de inhoud niet vergeleken kan worden met deel I en II van de Geheime Leer. De studiegroep, van ongeveer tien personen, staat voortdurend open voor toetreding van nieuwe leden.

De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, oud-voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland. Ineke heeft een brede ervaring met Tibetaans-boeddhistische retraites en geeft meditatiecursussen binnen verschillende loges van de TVN.


HELENDE KRING
Woensdagavond van 19.30 - 20.00 uur via ZOOM

Als theosofen laten we ons inspireren door boeken, maar de bedoeling is om het geleerde ook in praktijk te brengen door in liefdevolle aandacht naar elkaar om te zien. Veel loges houden dan ook genezingsdiensten waarbij gemediteerd wordt en helende of troostende energie gestuurd wordt aan mensen die dat nodig hebben.  In onze loge is door Marijke Trouw in samenwerking met de Loge Amersfoort een bestaand genezingsritueel dusdanig aangepast dat het ook via Zoom uitvoerbaar is. Dit initiatief hebben we de Helende Kring genoemd.

Met elkaar willen we een 'Kring' vormen van verhoogde energie om heling te bevorderen voor alles wat dat nodig heeft. Dat kan zijn voor mensen, maar ook voor allerlei situaties en voor Moeder-aarde. Dat gaat in een aantal stappen die toegelicht zullen worden. Het geheel zal ongeveer een half uur duren. In 2022 zal de Helende Kring op de volgende woensdagavonden plaatsvinden:

 20 juli 2022 18 januari 2023
17 augustus 2022 15 februari 2023
21 september 2022 15 maart 2023
19 oktober 2022 19 april 2023
16 november 2022 17 mei 2023
14 december 2022 21 juni 2023

Leden ontvangen voorafgaand aan iedere sessie automatisch de ZOOM-link. Meedoen, maar geen lid van de Loge? Meld je aan op tvndenhaag@gmail.com voor de ZOOM-link.


 

Beginselen van de Esoterische Filosofie G. de Purucker

Deze studiegroep is vol. Er kunnen helaas geen nieuwe deelnemers toegelaten worden. Op de hoogte blijven van nieuwe studiegroepen voor leden en belangstellenden van buiten de loge? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op tvndenhaag@gmail.com of check deze website.
Tijd: Woensdagavond 19.30 - 21.30 uur

De groep bestudeert het boek Beginselen van de Esoterische Filosofie van G. de Purucker. Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.


Aankomende evenementen