Studiegroepen en Cursussen seizoen 2019-2020. In verband met het toegenomen aantal besmettingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe richtlijnen met betrekking tot het coronavirus, zijn wij genoodzaakt alle bijeenkomsten af te gelasten tot 1 juni 2020.

Kennismaking met de Theosofie

Onder leiding van Jan Maarten Braak
Data 2019: 10/10, 14/11, 12/12
Data 2020: 09/01, 13/02, 12/03, 09/04 en 14/5 vervallen
Tijd: donderdag van 19.30 - 21.30 uur, zaal open 19.15 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 50,- voor 8 bijeenkomsten. Koffie en thee zijn gratis.
Het boek 'Theosofie - eeuwige wijsheid voor deze tijd' is bij de cursus inbegrepen.

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het levenspad op zoek naar antwoorden. Wie tijdens die reis de theosofie ontdekt, krijgt al snel door dat deze levensbeschouwing toegang geeft tot een schatkamer vol eeuwenoude geschriften en esoterische kennis. Maar waar te beginnen?

De theosofie kan structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid beschikbare literatuur en artikelen op het internet. Ze kan als gids dienen om in een nimmer aflatende stroom van informatie die dagelijks op ons afkomt, datgene eruit te halen wat werkelijk van belang is. Ook zijn de studies die de theosofie aanbiedt, een uitstekende manier om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Een noodzakelijke kwaliteit om de grote waarheden te kunnen ontsluieren.

Tijdens de acht kennismakingsbijeenkomsten voor geïnteresseerden die nog weinig af weten van de theosofie, zullen we met het boek ‘Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’ als leidraad, de volgende onderwerpen bespreken:

 • Wat is theosofie?
 • De eenheid van mens en universum
 • Het bouwplan van de kosmos; evolutie en het ontstaan van het heelal
 • De mens als samengesteld wezen
 • De dood en daarna
 • Karma en reïncarnatie
 • Het pad van geestelijke ontwikkeling
 • Meditatie

Schrijf je nu in voor de Kennismaking met de Theosofie: tvndenhaag@gmail.com 

Download hier de flyer Kennismaking met de Theosofie


Een Weg naar Zelftransformatie (deze groep is vol!)

transformatie traject olv Mark Becking

Onder leiding van Mark Becking
Data 2020: 8 januari, 10 februari, 3 maart , 16 maart, 19 mei  en 8 juni vervallen.
Tijd: 19:00 - 22:00 uur (zaal open vanaf 18:45 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag

In spirituele kringen ligt het accent sterk op ons in verbinding stellen met de Eeuwige Wijsheid, het Absolute, God etc. Dit vindt vooral plaats door studie, meditatie en ritualen. Bewustwording van innerlijke onrust en onbewuste overtuigingen, vindt men vaak te dichtbij komen en te psychologisch. Daardoor is de kans groot op ‘Spiritual Bypass’. Hierbij richt je je vooral op het transcendente, om de bewustwording van je pijn, verwonding en angst te vermijden. De verbinding maken tussen je spiritualiteit en het relatieve of persoonlijke niveau brengt balans en helpt je op beide niveau’s verder. Dit is wat interactief beoefend wordt in een Zelf-Transformatie Groep.

Een Zelf-Transformatie Groep is geen therapiegroep. Deelname aan de groep stelt de spirituele zoeker in staat om mindful en zonder oordeel naar zijn/haar patronen te kijken:
Je observeert vanuit de Stille Getuige (de stilte, het Absolute) hoe je ego (valse zelf) zich probeert te handhaven, te verdedigen, de controle te houden etc.

Bewust worden, jezelf vergeven (niet veroordelen), zowel mentaal als ook doorvoelen, helpt je alles wat zich ook maar voor doet binnen jezelf en buiten jezelf, te omhelzen. We oefenen ons in het liefdevol benaderen van elkaar door empathisch verdiepende vragen te stellen. Ook oefenen we met feedback geven vanuit dienstbaarheid aan de ander. Dit zorgt voor een eenheidsbeleving omdat we onze ego defensies, projecties, interpretaties, meningen en identificaties bij elkaar herkennen. Maar ook omdat we ons willen bevrijden van wat ons afhoudt van waarlijk vrij zijn.

Belemmeringen mindful bewust worden in onze persoonlijkheid zodat ieders unieke ziele opdracht bewuster wordt en krachtiger ingezet wordt ten dienste van de ander.

VOOR WIE?
- voor spiritueel geïnteresseerden die hun spirituele kennis willen leren omzetten in de praktijk van alledag
- Voor ieder die vanuit stilte en onderlinge verbondenheid wil waarnemen hoe de persoonlijkheid/ego wanhopig bezig is met zich te verzetten tegen wie je ten diepste bent: onvoorwaardelijke liefde, vrede en wijsheid
- Voor deelnemers aan meditatie- en mindfulnessgroepen
- Voor deelnemers aan esoterische studiegroepen

Dit is een plek waar spirituele zoekers behoefte hebben om met elkaar te leren open en transparant te worden voor wat onze ziel (Goddelijke kern) ons te vertellen heeft.

WERKWIJZE
A) Meditatief moment
B) Korte theoretische uitleg aan de hand van 1 van onderstaande onderwerpen:
• Zelf-transformatie - door gebruik te maken van de schaduwkanten van onze persoonlijkheid
• Niet-weten als onwankelbaar fundament - voortdurend erkennen van onze onmacht en kwetsbaarheid en tastend zoeken wat aan ons gewild wordt
• Leven vanuit het ego - de vicieuze cirkel van het zoeken naar acceptatie
• Verwonding - proces van bewustwording van pijn: accepteren, doorvoelen en loslaten
• Rusteloosheid - als resultaat van onderdrukte stress, pijn en onverwerkte emoties
• Controle van het zelf (ego) - en het escape repertoire dat daaruit voort komt
• Blinde vlekken in je denken
• Leven vanuit de Ziel - Wie je werkelijk bent
• Spiritual bypass - vluchten in spiritualiteit om niet geconfronteerd te hoeven worden met de schaduwkanten van je persoonlijkheid
C) Interactie waarin we de volgende thema’s uitwerken:
• De neiging om je afhankelijk te maken van goedkeuring/waardering van anderen.
• De behoefte om iemand te zijn door ambitie en gedrevenheid.
• De neiging om je intens te identificeren met wat je voelt, denkt en doet.
• De neiging tot steeds maar denken en interpreteren vanuit onbewuste overtuigingen.
• Het houvast zoeken in meningen, oordelen en projecties.
• De afstand die je creëert tussen jezelf en de ander.
• Onbewuste angst- en schuldgevoelens en het vluchtgedrag wat daaruit voortkomt

GROEPSDYNAMIEK
In het groepsproces oefenen we in het ontwikkelen van de juiste houding en communicatie vaardigheden.

Download hier de PDF met uitgebreide informatie: Een Weg naar Zelftransformatie


Nieuw in 2020: Open meditatiebijeenkomsten "Mijn lichaam"

Onder leiding van Rien van der Linden en Anitha Kreuijer
Data 2020: 12/02, 19/02, 11/03, 18/03, 08/04, 15/04 en 13/05 vervallen
Tijd: woensdag van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 65,- voor 7 bijeenkomsten
Voor meer informatie of aanmelden voor deze cursus: r.a.theosofie@gmail.com

In deze bijeenkomsten mediteren we gericht op ons eigen lichaam. Ieder mens is in het bezit van een (fysiek) lichaam. Elk menselijk lichaam is uniek, qua uiterlijk, qua expressie, qua functie enz.

In de meditaties gaan we het volgende ervaren:

 • De grenzen van mijn lichaam
 • De binnenkant van mijn lichaam
 • De energiecentra van mijn lichaam
 • De organen van mijn lichaam
 • De betekenis van mijn armen en handen
 • De functie van mijn benen en voeten
 • De zintuigen van mijn hoofd

Iedereen is van harte uitgenodigd. Download hier de flyer Open Meditatiebijeenkomsten 2020.


Studiegroep 'De Geheime Leer' voor gevorderden (open voor nieuwe deelnemers)

Docente: Ineke Vrolijk
Data 2019: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12
Data 2020: 11/1, 8/2, 14/3, 11/4 en 9/5 vervallen, 13/6 via Zoom
Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,- voor 10 bijeenkomsten.
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Het boek De Geheime Leer is het belangrijkste werk van mevrouw H.P. Blavatsky (één van de oprichters van de theosofische vereniging). Dit boek behandelt geen geheimen zoals de titel doet vermoeden, maar geeft aanzet tot bestudering en contemplatie van zowel: het ontstaan van de kosmos als het ontstaan van de mens.

De commentaren in dit boek zijn gebaseerd op de Stanza’s uit het boek van Dzyan. Deze stanza’s worden beschouwd als oudste deel van een door de eeuwen heen beoefende en doorgegeven wijsheidstraditie. Er wordt gesproken over geheim, of beter: verborgen, omdat we deze ontstaansgeschiedenis van kosmos en mens niet alleen wetenschappelijk kunnen uitleggen, maar omdat dit dieper gaat dan woorden kunnen uitdrukken. Het laatste betekent dat we niet kunnen zeggen “zo is het”, of “dit is de waarheid”, maar dat we op zoek zijn naar datgene wat in en achter woorden verborgen is.

Download hier de flyer Geheime Leer voor Gevorderden.


Tweejarige meditatiecursus De Stem van de Stilte, studiejaar 2

Docente: Ineke Vrolijk
Data 2019: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12
Data 2020: 11/1, 8/2, 14/3 , 11/4 en 9/5 vervallen, 13/6 via Zoom
Tijd: zaterdagochtend, 11.00 - 13.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,-
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

In september starten we met het tweede jaar van de meditatiecursus "De Stem van de Stilte". Het boekje De Stem van de Stilte zal als basis dienen voor deze cursus. Dit boekje bevat door mevrouw Blavatsky (een van de oprichters van de Theosofische Vereniging) vertaalde teksten uit het Boek van de Gulden Voorschriften. Deze teksten maken deel uit van dezelfde serie als de Stanza's die de basis vormen voor het boek De Geheime Leer.

Het boekje De Stem van de Stilte bestaat uit drie fragmenten, n.l.:

 1. De Stem van de Stilte
 2. De twee paden
 3. De zeven poorten

Deze drie fragmenten geven het hele proces weer van de mogelijkheden van het menselijk bewustzijn. Van de staat van Onwetendheid (Avidya) vanwaaruit we de wereld, gebeurtenissen en onszelf op dit moment waarnemen tot aan de volledig Ontwaakte staat van het menselijk bewustzijn met al z'n mogelijkheden. In de staat van Avidya blijven we ronddraaien in de stroom van het wereldgebeuren (Sansara of Samsara), de kringloop van bestaan, dood en weder­geboorte. Het is belangrijk om dit samsarische bewustzijn in ons dagelijks leven te leren kennen, waardoor er inzicht kan ontstaan in het functioneren van onze persoonlijkheid. Het is ook van belang dat we ons egocentrisch gedrag gaan doorzien waardoor de aanwezige kwaliteiten zuiver tot uitdrukking kunnen komen en hindernissen kunnen verdwijnen.

De drie fragmenten zullen als leidraad dienen voor onze meditaties opdat we leren de woorden ervan te belevendigen vanuit onze eigen ervaring en hierdoor toepasbaar te maken op ons dagelijks leven.

De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, oud-voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland. Ineke heeft een brede ervaring met Tibetaans-boeddhistische retraites en geeft meditatiecursussen binnen verschillende loges van de Theosofische Vereniging.

Download hier de flyer Tweejarige meditatiecursus De Stem van de Stilte.


Vervolgstudie Geheime Leer in de overgang van het 2e naar 3e decennium van de 21e eeuw

Thematische studie Geheime Leer. Deze zal bestaan uit modules in een cyclus van één studie- en één meditatieavond per maand. In elke module zal een thema uit de Geheime Leer bestudeerd worden. De Modules bestaan uit periodes van meerdere maanden waarna een volgend thema aan de orde komt. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid dat er gekozen kan worden om een bepaald thema te volgen of op een later tijdstip mee te doen met deze studie.

Het thema van het najaar 2019 is:

Het Klimaat en de wet van de Periodiciteit in relatie tot de oude wijsheid (Geheime Leer)

Voorkennis van de Theosofie is wenselijk maar niet noodzakelijk.

Door de verschillende achtergronden en voorkennis kunnen wij van elkaar leren en inzicht krijgen in onze eigen ontwikkeling.

Data 2019 en 2020:

Studie Geheime Leer  bij Rien van der Linden thuis      14:30 uur – 16:30 uur
2019: 11 september, 9 oktober, 13 november en reservedatum 8 december
2020: 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei vervallen. 10 juni (nader te beslissen)

Meditatie Geheime Leer   Loge Gebouw        19:30 uur – 21:30 uur
2019: 25 september, 23 oktober, 27 november
2020: 22 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april en 27 mei vervallen. 24 juni (nader te beslissen)

Voor verdere informatie of opgave, kan je mij bellen 06 – 28 46 68 14 of mailen mjcvanderlinden.theosofia@gmail.com

Rien van der Linden


Studiegroep Meditaties op de Yoga Sūtra’s van Patañjali (deze groep is vol)


Data 2019: 23/9, 7/10, 4/11, 2/12
Data 2020: 6/1, 3/2, 2/3, 6/4 vervalt

Tijd: maandagavond
Van 20.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

Na eerder Een weg tot zelfontdekking van I. Taimni bestudeerd te hebben gaan de leden van de studiegroep nu, aan de hand van het boek Meditaties op de Yoga Sūtra’s van Patañjali, het geleerde in praktijk brengen.