yellow wavekopie

CURSUSSEN

Een Weg naar Zelftransformatie

Onder leiding van Mark Becking
Nieuwe data 2021 volgen.
Tijd: zaterdagmorgen
Locatie: zaal van de VKK, Rietzangerlaan 2A, Den Haag

In een Zelf-transformatiegroep leer je, vanuit je Ware Zelf (het Absolute) de verbinding maken tussen je spiritualiteit en het relatieve of persoonlijke niveau. Dit brengt balans en helpt je op beide niveaus tegelijk te functioneren. We oefenen dit interactief. Deelname aan de groep stelt de spirituele zoeker in staat om mindful en zonder oordeel naar zijn/haar patronen te kijken:

- Je observeert vanuit de Stille Getuige (de stilte, het Absolute) hoe je ego / persoonlijkheid zich probeert te handhaven, te verdedigen, de controle te houden etc.
- Je leert je bewust worden, jezelf vergeven; zowel met hoofd als hart.
- Je leert alles wat zich ook maar voordoet te omhelzen (zowel binnen als buiten jezelf); het mag er zijn.
- Deze zachte en liefdevolle benadering leidt ertoe dat wat een obstakel leek, als vanzelf loslaat.

We oefenen ons in elkaar benaderen door empathisch verdiepende vragen te stellen en met feedback geven vanuit dienstbaarheid aan de ander. Een Zelf-transformatiegroep kent een mindful benadering van persoonlijke thema’s, maar is geen therapiegroep.


'De Geheime Leer' voor gevorderden

Open voor nieuwe deelnemers
Docente: Ineke Vrolijk | Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
Data 2021: 11-09, 09-10, 13-11, 11-12 (via ZOOM)
Data 2022: 08-01, 12-02, 12-03, 09-04, 14-05, 11-06 (via ZOOM of fysiek wordt nader bekend gemaakt)
Kosten: wordt nader bekend gemaakt
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Het boek De Geheime Leer is het belangrijkste werk van mevrouw H.P. Blavatsky. Dit boek behandelt geen geheimen zoals de titel doet vermoeden, maar geeft aanzet tot bestudering en contemplatie van zowel: het ontstaan van de kosmos als het ontstaan van de mens.

Er wordt gesproken over geheim, of beter: verborgen, omdat we deze ontstaansgeschiedenis van kosmos en mens niet alleen wetenschappelijk kunnen uitleggen, maar omdat dit dieper gaat dan woorden kunnen uitdrukken. Het laatste betekent dat we niet kunnen zeggen “zo is het”, of “dit is de waarheid”, maar dat we op zoek zijn naar datgene wat in en achter woorden verborgen is.


Driejarige cursus De Stem van de Stilte, studiejaar 3


Deze groep is vol, er kunnen geen nieuwe deelnemers toegelaten worden.
Docente: Ineke Vrolijk | Tijd: zaterdagochtend, 11.00 - 13.30 uur
Data 2021: 11-09, 09-10, 13-11, 11-12 (via ZOOM)
Data 2022: 08-01, 12-02, 12-03, 09-04, 14-05, 11-06 (via ZOOM of fysiek wordt nader bekend gemaakt)
Kosten: wordt nader bekend gemaakt

Dit is het vervolg van de meditatiecursus "De Stem van de Stilte". Het boekje De Stem van de Stilte zal als basis dienen voor deze cursus. Dit boekje bevat door mevrouw Blavatsky (een van de oprichters van de Theosofische Vereniging) vertaalde teksten uit het Boek van de Gulden Voorschriften. Deze teksten maken deel uit van dezelfde serie als de Stanza's die de basis vormen voor het boek De Geheime Leer.

Het boekje De Stem van de Stilte bestaat uit drie fragmenten, n.l.:
De Stem van de Stilte
De twee paden
De zeven poorten

Deze drie fragmenten geven het hele proces weer van de mogelijkheden van het menselijk bewustzijn en zullen als leidraad dienen voor onze meditaties zodat we leren de woorden ervan te belevendigen vanuit onze eigen ervaring en hierdoor toepasbaar te maken op ons dagelijks leven.

De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, oud-voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland. Ineke heeft een brede ervaring met Tibetaans-boeddhistische retraites en geeft meditatiecursussen binnen verschillende loges van de Theosofische Vereniging.


STUDIEGROEPEN

Beginselen van de Esoterische Filosofie

Deze studiegroep is vol. Er kunnen helaas geen nieuwe deelnemers toegelaten worden. Op de hoogte blijven van nieuwe studiegroepen voor leden en belangstellenden van buiten de loge? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op tvndenhaag@gmail.com of check deze website.

Tijd: Woensdagavond 19.30 - 21.30 uur

De groep bestudeert het boek Beginselen van de Esoterische Filosofie van G. de Purucker. Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.


 

Meditaties op de Yoga Sutra's van Patañjali (UITGESTELD)

Deze studiegroep is uitgesteld. Zodra er meer informatie is over de startdatum, het tijdstip en de locatie zal dat hier aangekondigd worden.

Op de hoogte blijven van nieuwe studiegroepen voor leden en belangstellenden van buiten de loge? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op tvndenhaag@gmail.com of check deze website.