ZOOM-lezing: De ladder van het bestaan – Thea Deege

Aanmelden voor de ZOOM-link: tvndenhaag@gmail.com

Ieder van ons ‘bestaat’, leeft en evolueert.

In de theosofische literatuur staan vaak verwijzingen naar een ladder die we moeten beklimmen tijdens dat bestaan.

We vinden ook de benadering van onze evolutie als ‘Het Pad’. Het verschil is dat de ladder verticaal is en het Pad horizontaal. Tenminste zo stellen we ons dat voor. Maar een Pad kan ook steil zijn.

In de Stem van de Stilte staat: Voordat u een voet zet op de bovenste sport van de ladder, de ladder van de mystieke klanken, moet u de stem van uw innerlijke GOD* op zeven manieren horen.

Uit Licht op het Pad: Alle sporten zijn nodig om de ladder samen te stellen. De ondeugden van de mensen worden sporten van de ladder, de een na de ander, als zij worden overwonnen.

Lezing Thea Deege voor de LOge Den Haag van de TVN

 

Thea Deege is een theosofe van de Geünieerde Loge van Theosofen van Antwerpen.

Zij verdiepte zich in deze filosofie en ethica.

Ze geeft al jarenlang lezingen over de verschillende aspecten van de theosofie.

 

Aankomende evenementen