Contact met overleden dierbaren, kan het en hoe zou het werken?

Hans Gerding begon door twee vragen op te werpen m.b.t. genoemde ervaringen:

1. Kan het?
en
2. Als het kan, hoe zou het dan werken?

De lezing tot aan de pauze werd gehouden vanuit een trancendentale en spirituele denkrichting en de implicaties ervan voor het rouwproces. Hij vervolgde met het citeren van de filosoof Fechner die zei dat het leven op 3 verschillende niveaus kan worden ervaren:

• als ongeborene op de aarde waarna de fase komt van de geboorte van leven op aarde,
• welke fase weer wordt beëindigd door de dood,
• wat weer de geboorte naar een nieuwe levensfase is.

Na de dood wordt het lichaam in de aarde begraven net als de placenta na de geboorte. Er zijn dus 2 momenten van geboren worden en 3 manieren van op de aarde gevestigd zijn.

Ad 1
Hans heeft zich verdiept in schrijvers en casuïstiek over deze buitengewone ervaringsthematiek zoals Kant, Swedenborg en Jung tot aan mystiek en kwantumfysica toe. Hij heeft zich beziggehouden met het doen van wetenschappelijk experimenteel onderzoek aan het parapsychologisch instituut door grensoverschrijdende ervaringen op te roepen onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium om deze zo statistisch aan te tonen.

Hij lichtte e.e.a. toe met voorbeelden zoals het bestaan van onlichamelijke geesten als niet gekende onmogelijkheid, d.w.z. dat we niet kunnen aantonen dat het niet zou kunnen en dat er aan gene zijde een wereld kan bestaan met engelen en geesten van overledenen.

Hans wijst vervolgens op de visie van Jung dat de dood net zo belangrijk is als de geboorte en dat de menselijke psyché de bijzondere kwaliteit bezit om over de grens van ruimte en tijd heen te gaan en beelden kan krijgen vanuit de toekomst.

Daarbij wijst Hans ook op de gecontroleerde experimentele parapsychologie als bewijs waarbij hij refereerde aan non-lokaliteit vanuit de kwantumfysica, het feit dat dingen gelijktijdig gebeuren en met elkaar samenhangen wat eigenlijk de facto niet kan, maar toch ook wel omdat er op subatomair niveau non-lokale correlaties bestaan die in wezen paranormale verschijnselen op macroniveau zijn.

Er zijn ook grensoverschrijdende verschijnselen op lichamelijk niveau, de uittredingen. Maar ook ervaringen vanuit subjectieve innerlijke binnenwereld versus objectieve uiterlijke buitenwereld. De spontane subject-object relatiegrens kan worden overschreden bv. bij synchroniciteit of werkzame psychokinese i.v.m. spontane poltergeist-verschijnselen.

Bij synchroniciteit gaat het om betekenisvol toeval dat toegesneden lijkt op het persoonlijke leven, maar eigenlijk een gelijktijdigheid van twee gebeurtenissen is, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Echter de betekenis ervan verbindt die twee gebeurtenissen waardoor de subject- object relatiegrens overschreden wordt.

Ad 2
Het tweede punt is hoe zou het dan werken? Hans spreekt over 3 casussen van bv. ervaring van zichzelf aan het plafond zien hangen en/of zichzelf zien liggen, of door een muur kunnen lopen naar het appartement van de buurman en die later overdag gaan bekijken en zien dat het huis er precies uitziet zoals gezien tijdens de uittreding.
Na zulke uittredingservaringen zijn de mensen niet meer bang voor de dood nadat men is teruggekeerd in het lichaam. Hier is dan sprake van een belichaamd voortbestaan, m.n. van een astraal belichaamd voortbestaan. Het astrale is een tussengebied tussen levenden en andere soorten van bestaan, waarin men elkaar kan waarnemen (lees meer hierover in ‘Uittredingen’ van Robert A. Monroe).

Vanuit de gerichtheid op de aarde is er dus contact van overledenen mogelijk met nabestaanden. Een participatie aan de gewone werkelijkheid waar we met elkaar contact hebben is binnen een bepaalde bandbreedte van een bepaalde bewustzijnspositie die we innemen in het leven, maar onder en boven die bandbreedte is er ook contact mogelijk met andere gebieden/sferen waarmee een interactie kan plaatsvinden. Dat valt ook onder een niet gekende onmogelijkheid, zoals leven na de dood dat is.

Bij transcendentie, oftewel het grens overstijgende, kom je terecht bij jezelf. Waar je het controleerbare verlaat en in een andere sfeer terecht komt, waar je veel kunt leren over bijna dood ervaringen, waar je uit je lichaam gaat.
Ervaringen vertellen dat je door een tunnel gaat, een levenspanorama aan je voorbij ziet gaan, op een drempel komt waar je overleden dierbaren ziet staan en bij een soort liefdevol levend licht komt dat zich tot je wendt en zegt dat het je tijd nog niet is en terug moet. Een soort mystiek moment dus.

Hans gaf voorbeeld van een blindgeboren vrouw (Vicki Noratuk, zie filmpje op YouTube) die tijdens een bijna-doodervaring opeens kon zien. Tijdens een bde komt je in een soort platonische sfeer van een leerveld terecht. Je voelt hoe jouw woorden en handelingen tijdens je leven voor de ander voelde en krijgt als het ware een spiegel qua moreel-ethisch gedrag voorgehouden als leermoment, wat een goede impact heeft op het rouwproces.
(Lees hierover in Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel en de onderzoeksresultaten van dr R.A. Moody).

Na de pauze werd ingegaan op vragen. Gesteld werd dat grensoverschrijdingen m.b.t. ervaringen van contact met overleden dierbaren, niet in strijd zijn met natuurwetten vanuit de kennis van het parapsychologisch experimenteel meetbare onderzoek.

Lezing 13 januari: ‘Ervaringen van contact met overleden dierbaren’

Hans Gerding lezing Loge Den Haag TVNProf. dr. Hans Gerding, doet momenteel wetenschappelijk onderzoek naar het ‘Paranormale in filosofisch werk’ bij het Parapsychologisch Instituut in Utrecht. Van 2003-2012 was hij aangesteld als bijzonder hoogleraar ‘Metafysica in de geest van de theosofie’ bij het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.

In alle culturen, vroeger en nu, kom je buitengewone ervaringen tegen. Dat blijkt als je je verdiept in de wijsheidstradities, filosofie, kunst, antropologie en psychiatrie. Wat je in buitengewone ervaringen kunt beleven is het overschrijden van grenzen: leven en dood, ruimte en tijd, en de grenzen van je vertrouwde identiteit en lichamelijkheid. Buitengewone ervaringen zijn niet alleen verbonden met levensvragen, zingeving en creatieve processen, maar soms ook met spirituele crisis en psychopathologie.

In verdriet, dromen en verschijningen kunnen nabestaanden de aanwezigheid van hun overleden dierbaren ervaren.

Ook kunnen nabestaanden in een transformatieproces terecht komen, wat in existentiële zin confronterend kan zijn.

Aan de hand van Immanuel Kant, Carl Jung en wetenschappelijk onderzoek proberen we licht te werpen op deze ervaringen, dit transformatieproces, op vragen over een transcendente werkelijkheid en op implicaties voor rouwtherapie.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Loge TVN, theosofie Den Haag

Bijeenkomsten ‘Een weg naar zelftransformatie”

In 2020 gaat de Loge Den Haag van start met een serie bijeenkomsten onder leiding van Mark Becking die we ‘Een Weg naar Zelftransformatie’ hebben genoemd. Er is zoveel belangstelling dat de groep helaas vol is.

De data voor deze bijeenkomsten zijn inmiddels vastgesteld:

8 januari
10 februari (gewijzigde datum!)
16 maart
18 mei
8 juni

In de onderstaande video legt Mark uit waar het in deze bijeenkomsten om gaat.

Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten vindt u op de pagina cursussen.

Loge Den Haag van de TVN

LEDENBIJEENKOMST 20 JANUARI 2020

Beste mensen,

Het bestuur is de afgelopen tijd intensief bezig geweest met de toekomst van onze Loge en alles wat daarmee samenhangt. Daar is een idee uitgekomen dat we graag aan jullie allen willen voorleggen.

Doordat de oorspronkelijke datum van maandag 20 januari a.s. weer voor de ledenbijeenkomst vrij is gekomen, willen we deze avond daarvoor gebruiken. Daarom is het, volgens ons, van belang dat iedereen die onze Loge een warm hart toedraagt op deze avond aanwezig is. Dit is echt belangrijk!

Graag tot ziens op 20 januari 2020 om 20.00 uur.

Het bestuur van de Loge

programma 2020 theosofie in Den Haag

Lezingenprogramma voor januari tot en met juni 2020

Voor het gemak hebben we ook de lezingen van januari tot en met juni 2020 even op een rijtje gezet in een filmpje. Wij verheugen ons op enerverende presentaties en boeiende gesprekken over een breed scala aan onderwerpen: buitengewone ervaringen van contact met overleden dierbaren, de Tarot, gevallen engelen, de hedendaagse filosofie van de ziel , Tibetaans boeddhisme in het Westen en  het tussenbestaan zoals beschreven door Dr. Michael Newton.

 

U kunt dit filmpje ook bekijken op ons YouTube-kanaal.

Graag tot ziens bij een van onze lezingen of filmvertoningen!

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

De pijnappelklier houdt ons gezond en zorgt voor innerlijke groei

De avond werd geopend met een geleide meditatie om ons te aarden en te beschermen door ons in contact te brengen met de alomvattende liefdesenergie. Daarna werd de lezing in twee delen ingedeeld: voor de pauze een uiteenzetting over de betekenis van de pijnappelklier voor onze gezondheid en na de pauze een uiteenzetting over de betekenis van de pijnappelklier voor onze spirituele, geestelijke bewustzijnsontwikkeling.

Uitgelegd werd dat de zeer kleine pijnappelklier ligt in het centrum van de hersenpan en dat deze o.a. vanuit het aminozuur tryptofaan twee hormonen aanmaakt, serotonine en melatonine. Dit aminozuur moet uit het voedsel worden gehaald (o.a. bananen en noten) omdat we het niet zelf aan kunnen maken.

Dag- en nacht ritme met serotonine en melatonine

De pijnappelklier is verbonden met onze ogen en ziet of het licht of donker is om ons heen, dus of het dag of nacht is. Het hormoon serotonine reageert op licht en houdt ons wakker en wordt als zodanig het waakhormoon genoemd. Te weinig daglicht (denk aan het hoge Noorden) zorgen voor een tekort aan serotonine, wat kan leiden tot depressie en verstoring van het dagelijkse ritme.

Het hormoon melatonine (slaaphormoon) gaat werken als het donker wordt. Deze hormonen beïnvloeden de hersenen via de bloedbaan en het ruggenmergvocht. Als zodanig regelt de pijnappelklier dus onze neurobiologische klok die achter de oogzenuwkruising ligt (hypofyse).

Immuunsysteem

Melatonine is essentieel voor de witte bloedcellen en ons immuunsysteem. Een tekort hieraan ontstaat bijvoorbeeld door in de avond te lang blootgesteld te zijn aan kunstlicht of blauw licht (tv, pc, mobiel)). Dit kan leiden tot ziektes en gezondheidsproblemen vanwege een slecht functionerend immuunsysteem, met als mogelijk gevolg een chronisch vermoeidheidssyndroom, angsten, depressies en problemen om in slaap te vallen.

Zaak is een juiste balans te vinden tussen de waak- en slaaphormonenproductie. Massage van de beide bovenste zenuwknopen in de holtes van het achterhoofd onder de schedelrand stimuleert de werking van de pijnappelklier. Een goed werkende pijnappelklier kan het lichaam verjongen en het verouderingsproces vertragen door afgifte van antioxidanten.

Nano-kristalletjes en ontkalking

In de pijnappelklier zitten piepkleine nano-kristalletjes, calciet, apatiet en magnetiet, die gevoelig zijn voor elektrische en aardmagnetische velden met geladen deeltjes, die nadelig effecten kunnen hebben op ons lichaam, onze hersenen en het DNA. Een pijnappelklier kan verkalken, bijvoorbeeld door opname van te veel aluminiumzouten in deodoranten of te veel fluoride in tandpasta. Dit kan leiden tot slapeloosheid, slechte oriëntatie en vermoeidheid want de pijnappelklier is ons biologisch kompas. Ontkalken kan door middel van een chlorellakuur, drinken van biologische citroensap in lauw water of gebruik van appelciderazijn. Ook meditatie en mantra zingen helpen hierbij.

Bewustzijnsverruimende hormonen

De rol van de pijnappelklier in veranderende bewustzijnsstaten werd na de pauze uiteengezet. Vlak voor de droomfase tijdens de slaap en ook vlak voor we in meditatie een bewustzijnsstaat ingaan waarin we innerlijke beelden gaan zien, klanken gaan horen, direct gaan weten en mystieke ervaringen kunnen hebben, wordt het slaaphormoon melatonine door de pijnappelklier omgezet in een drietal psychoactieve, psychedelische bewustzijnsverruimende hormonen.

Deze zijn pinoline, dat celherstel bevordert, 5-MeO-DMT oftewel Akashon dat veel licht geeft en DMT dat tevens ons gezichtsvermogen uitbreidt tot in het infrarood en ultraviolet.

Ze brengen effecten in onze cellen teweeg door zich te binden aan de serotonine receptor op het celmembraan van hersenneuronen waarna deze complexe signalen naar de duizenden met hen verbonden neuronen sturen. Als er maar genoeg elektrische signalen door een bepaald hersencircuit heen gevuurd worden, wordt dit circuit versterkt en ontstaan er nog meer verbindingen tussen de cellen. Deze bovengenoemde psychedelische pijnappelklierhormonen stimuleren neuroplasticiteit en beïnvloeden zelfs het DNA. Ze maken het mogelijk om andere lagen van de werkelijkheid en onszelf te ervaren.

Onderzoek van de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel naar bijna-doodervaringen en de belevenissen van de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander na terugkeer uit zijn coma, wijzen duidelijk genoeg op het feit dat wij een lichaam met een brein hebben maar dat ons bewustzijn los van het lichaam kan bestaan.

Meditatie

Regelmatig mediteren helpt ons ook ons bewustzijn te verruimen en ons venster op de werkelijkheid te vergroten door ons brein als filter open te draaien waardoor er meer verbindingen worden aangelegd tussen de neuronen in de hersenen m.n. in die circuits die te maken hebben met het voelen van liefde, compassie, rust, innerlijke vrede, concentratie, oplossen van ego-grenzen en het ervaren van eenheid met het Al. Ook ademhalingsoefeningen kunnen daartoe bijdragen.

Saskia eindigde haar lezing dan ook met de stelling dat de mens een geestelijk wezen is gehuld in een stoffelijk kleed om aldus de hierboven vermelde bewustwordingsgroei te kunnen realiseren. De avond werd afgesloten met vragen en antwoorden.

 

16 december vieren we het Lichtfeest

“Laat het licht van je wezen, het bewust kennen van je ware zelf, uitstralen naar de mensen om je heen.”

Een Bijbeltekst vertaald uit het Aramees en een oproep tot zelfkennis. Want dat is wat ‘licht’ in de diepste zin betekent, niet alleen in het Aramees.
 
Een mooi advies voor de donkere dagen voor Kerst, die leiden naar de komst van het licht, juist als de dagen het kortst zijn en weer gaan lengen.
 
Op maandagavond 16 december komen wij als de leden van de Loge bij elkaar om het Lichtfeest te vieren. Het is tevens de sluiting van de eerste helft van het seizoen.
 
We merken altijd hoe deze sfeervolle avond bijdraagt aan de onderlinge band. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn, want juist dát maakt het tot een mooie avond.

9 december: ‘De pijnappelklier, middelaar tussen binnen en buiten’

Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Zij verdiept zich al 40 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van het milieu (Aarde en Kosmos). Saskia biedt deze lezing aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.

Op 9 december geeft zij in onze loge de lezing ‘De pijnappelklier, middelaar tussen binnen en buiten’. Deze lezing gaat over een heel klein maar belangrijk kliertje midden in de hersenen. De pijnappelklier is de middelaar tussen binnen en buiten. Deze klier speelt een krachtige rol in onze gezondheid en ons bewustzijn.

In deze lezing wordt het volgende besproken:

  • Hoe kun je de pijnappelklier inzetten voor je gezondheid en innerlijke groei?
  • Waar ligt de pijnappelklier in ons brein?
  • De pijnappelklier als regelaar van ons waak-slaapritme.
  • Evolutie van de pijnappelklier als derde oog en veelzijdig waarnemingsorgaan, de ‘radiokristalletjes’ in de pijnappelkliercellen.
  • Verkalking en ontkalking van de pijnappelklier.
  • De pijnappelklier, het ontspanningssysteem, meditatie en zelfgenezend vermogen.
  • De pijnappelklierhormonen maken verschillende bewustzijnsstaten mogelijk.
  • Wat oude en nieuwe culturen over de pijnappelklier wisten.
  • De pijnappelklier als kosmische antenne.

We zullen enkele meditatieve oefeningen doen die de werking van de pijnappelklier ondersteunen.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

‘Het koninkrijk is binnen in je en buiten je, maar je ziet het niet’.

Op 11 november jl. gaf Marianne Plokker in onze loge een lezing met als onderwerp: Het vroege Christendom.

De eerste eeuw van onze jaartelling. Maar we kregen ook zicht op de vele honderden jaren geschiedenis die eraan voorafging.

Het Oude Testament wordt veelal gezien als de geschiedenis van het Joodse volk, dus als historisch. Maar de Bijbelboeken zijn niet historisch betrouwbaar. In de loop der eeuwen zijn ze meerdere malen herschreven. Het lijkt alsof Jahweh altijd de enige god was voor het Hebreeuwse volk, maar dat is een herschreven versie van latere rabbi’s. Aanvankelijk regeerde in het nabije oosten de Moedergodin, die zich later splitste in een mannelijk en een vrouwelijk aspect. De vereniging van de polariteiten mannelijk/vrouwelijk bleef lang bestaan en was essentieel voor de vruchtbaarheid van het land.

In de 10e eeuw voor Chr. bouwde Salomo de eerste tempel in Jeruzalem. Hier werd aanvankelijk niet alleen Jahweh, maar ook andere goden vereerd. Ook heeft het volk altijd nauwe banden gehad met Egypte en leerde daar vele goden kennen, die veel invloed hadden.

Na de dood van Salomo viel het land uiteen in twee koninkrijken met grote verschillen: Het noorden, Israël, was voornamelijk landbouwgebied met een vruchtbaarheidsreligie en er werden meerdere goden vereerd. Het zuiden, Judea, was deels woestijn en richtte zich vooral op Jahweh, die oorspronkelijk een stamgod uit de woestijn was. Met de verovering van Israël door Babylon verdween een groot deel van de joodse elite (de Babylonische ballingschap). De terugkerende joden namen een strikt monotheïsme mee terug. Men vond dat het joodse volk op de verkeerde weg was en zich te veel had vermengd met andere volken. De priesters legden een etnische zuivering op en de geschiedenis van het Hebreeuwse volk werd weer herschreven; vooral zichtbaar in de boeken Koningen en Kronieken. In de eeuwen daarna waren er vele conflicten en oorlogen. Palestina werd een smeltkroes van volken met zeer verschillende culturen en religies.

Ook ten tijde van Jezus’ geboorte was het nog zeer onrustig in Palestina. Het stond onder Romeins bewind. Jezus was een jood uit Galilea, een gebied in het noorden, met profeten, vrijdenkers en opstandelingen. Het lag ver van Jeruzalem en men ging wat losser om met de wet en men sprak Aramees. Er woonden esoterische sekten zoals de Essenen, Nazireeërs en Hasidim. Jezus was geen eenvoudige boer of handwerksman, zoals hij vaak wordt afgeschilderd (het Aramese woord voor handwerksman, ‘naggar’ betekent ook ‘geleerde’.) Hij zag zichzelf als profeet en leraar en noemde zichzelf nooit Messias. Veel volgelingen zagen hem wel zo en hoopten dat hij het land zou bevrijden van de Romeinen. Hij moet hoogopgeleid zijn geweest, mogelijk bij de Essenen.

Over de tijd tussen zijn 12e en zijn 30e (doop in de Jordaan) weten we niets met zekerheid, hetgeen aanleiding geeft tot allerlei speculaties. Vermoedelijk is hij ingewijd in de mysteriën in Egypte. De esoterische benadering zegt dat Jezus de Christusgeest naar de aarde moest brengen deze daalde op hem neer bij de doop door Johannes in de Jordaan. Hij moet dus wel een hoge ingewijde zijn geweest. Hij bracht een ‘nieuwe’ leer naar de aarde, die van de Liefde. Hij predikte over het ‘Koninkrijk’, dat niet van deze aarde was.

‘Het koninkrijk is binnen in je en buiten je, maar je ziet het niet’.

De weg ernaar toe begint met zelf je verantwoordelijkheid te nemen als individu; een goed mens zijn (zie foto). Hij sprak in gelijkenissen voor het volk; met de discipelen sprak hij opener over zijn missie. Hij kon rechtstreeks werken met de Christuskracht, waarmee hij wonderen verrichtte, die later de kracht van de Heilige Geest genoemd zou worden. Om die kracht te aarden moest hij sterven. Hij had een nauwe (spirituele) band met Maria Magdalena, wat voor sommige apostelen moeilijk te verteren was en voor de kerk helemaal ontoelaatbaar was; reden waarom zij in het Nieuwe Testament als een zondige vrouw werd neergezet.

De eerste christenen waren joden. Zij zagen Jezus als een rechtvaardige, wijze profeet. Er ontstonden verschillende groepen die zijn boodschap mondeling uitdroegen op verschillende manieren. Later, toen de eerste generatie volgers was uitgestorven, ontstond de behoefte om het schriftelijk vast te leggen. Het beeld van Jezus en zijn leringen veranderde overeenkomstig de zich ontwikkelende ideeën. De joodse Jezusbewegingen ontwikkelden zich als scholen van denken, niet als religieuze bewegingen. Veel groepen sloegen een gnostische richting in. Er ontstonden verschillende evangeliën.

Paulus, een hoogopgeleide farizeeër, was aanvankelijk een fel bestrijder van de nieuwe christengemeenschappen, maar ontmoette volgens eigen zeggen Christus Jezus in een visioen op weg naar Damascus en werd bekeerd. Hij hield er eigen ideeën op na, zag Jezus Christus als de Zoon van God en de gemeenten als het ‘nieuwe Israël’. Alle mensen waren volstrekt gelijk en vrij in de geest en iedereen kon zoon of dochter van God worden. Hij werd de apostel voor de niet-joden. Zijn Handelingen der apostelen en de Brieven aan de diverse gemeenten hebben grote invloed gehad.

In het jaar 66 brak de Joodse opstand uit tegen de Romeinen. Jeruzalem werd ingenomen en de tempel verwoest. Ook in Egypte braken opstanden uit. Dat was het einde van de grote joodse gemeenschap in Alexandrië. Ook de enige joodse tempel buiten Jeruzalem werd verwoest. Alle niet-orthodoxe joodse opvattingen werden verboden en uit de geschriften verwijderd. Daardoor lijkt het alsof het joodse volk altijd monotheïstisch is geweest. Ook in de christengemeenten ontstond meer behoefte aan eenheid. Daar gingen de kerkvaders mee aan de slag. Al snel werden de gnosis en allerlei andere opvattingen verketterd.

Joden en christenen gingen definitief hun eigen weg.

Marianne, veel dank voor deze boeiende avond!