Inleiding in de Theosofie start 28 september 2024

Meld je nu aan: wimleys@ziggo.nl !

Wie aan een studie van de Theosofie begint, krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur, die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis, waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben.

In deze introductiecursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:

 • Oorsprong en doel van het Al en het leven
 • Natuur, mens en evolutie
 • Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
 • De mens als samengesteld wezen
 • De dood en daarna
 • Karma en reïncarnatie
 • Vrije wil
 • Het Pad en inwijding
 • Praktische Theosofie

Onder leiding van Wim Leys | Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 – 16.00 uur, zaal open 13.45 uur |
2024: 28/9, 19/10, 26/10, 9/11, 23/11
Locatie: Rietzangerlaan 2A, Den Haag
Kosten: € 35,- , incl. koffie of thee. Studenten gratis op vertoon van collegekaart of HBO of MBO studentenpas. Meer info en/of aanmelden: wimleys@ziggo.nl

 

Bedankt voor jullie steun en betrokkenheid!

We zijn verheugd dat zovelen van jullie onze lezingen hebben bezocht of deelgenomen hebben aan onze cursussen de afgelopen seizoenen. Wij zien ernaar uit jullie allemaal weer te mogen ontmoeten tijdens het nieuwe seizoen. Onze vereniging wil een inspirerende en toegankelijke plek zijn, waar mensen samenkomen om te leren, te delen en te groeien. Het gemeenschapsgevoel en het bieden van een plaats waar mensen kunnen werken aan hun spirituele ontwikkeling, staan hoog in ons vaandel.

We begrijpen echter dat lid worden van een vereniging soms een grote stap kan zijn. Wij willen degenen die ons een warm hart toedragen daarom een alternatieve manier bieden om bij te dragen aan ons mooie werk. Door een donatie te doen aan onze vereniging, stel je ons in staat om de entreeprijzen en cursusgelden laag te houden, waardoor meer mensen de kans krijgen om deel te nemen en te profiteren van wat wij te bieden hebben.

Jouw donatie wordt zeer gewaardeerd en helpt ons om ons werk voort te zetten ten dienste van ons allemaal. Bedankt voor jullie steun en betrokkenheid!

Bankrekeningnummer: NL24 TRIO 0391 0664 55
t.n.v. ‘Loge Den Haag TVN’ onder vermelding van ‘Donatie’

Activiteiten van alle afdelingen op nieuwe website: Theosofische Agenda

Door het hele land vinden allerlei activiteiten plaatst op het gebied van de Tijdloze Wijsheid. Een overzicht van het aanbod van de plaatselijke afdelingen van de Theosofische Vereniging in Nederland op het gebied van cursussen, studiegroepen, meditatiebijeenkomsten en lezingen, is nu beschikbaar op de nieuwe website Theosofische Agenda.

Er zijn ook aparte pagina’s voor ZOOM-bijeenkomsten en de podcasts van Radio Lila.

Hier vind je de agenda van maart: https://www.agendatheosofie.nl/maart/ of scan de QR-code hieronder.

Lezing door Frits Bolk in de Loge Den Haag van de TVN

15 januari: Astrologie in de Kunst met Frits Bolk

Op maandagavond 15 januari geeft Frits Bolk een lezing met beeldende kunstdia’s over de wijze waarop  dierenriemtekens kunst vormgeven. Frits Bolk is astroloog en beeldend coach. Hij was parttime docent creatieve therapie op de B-verplegingsopleiding van het Erasmus MC en initiator van zijn eigen opleiding Kunsttherapie op astrologische basis.

De 12 dierenriemtekens tonen wetmatigheden in ons gedrag en drukken vanzelf ook hun stempel op de beeldentaal, het kleurgebruik, de thematiek, de penseelvoering, de stijl, kortom zeggen de tekens iets over de kunstzinnige werkwijze. In deze lezing gaan we vanuit de horoscoop in op 12 grondtonen, basale vormgevingskrachten of kunstkenmerken van de beeldende expressie. Tussendoor verwijs ik ook naar de invloeden van de elementen en de Maan.

Natuurlijk hebben we vaak te maken met een sterke gemêleerdheid in een kunstwerk, door gevarieerde tekenbezetting in de horoscoop en andere planeten invloeden. Toch zijn er astrologisch beschouwd 12 tendenties, geneigdheden te bespeuren waardoor een werk van bijvoorbeeld een Ram (close-up) goed te onderscheiden is van een Tweelingen (verspreidend) of Schorpioen (verborgen diepgang). Een kleurrijk gezelschap, vele klassieke en moderne kunstenaars, passeren de revue met grote namen als Michelangelo, Raphaël, Monet, Renoir, Rodin, Mondriaan en tijdgenoten als Kiefer, Hirst, Wolfson, Kosuth en vele anderen.

Wanneer je vooraf wat extra informatie wilt, download dan hier de PDF De 12 Dierenriemtekens in de beeldende kunst.

Locatie Rietzangerlaan 2a, Den Haag. Tijd 19.30 – 22.00 uur (zaal open 19.00 uur). Entree: € 8 voor niet-leden, leden gratis.

Voor meer info over deze lezing klik hier.

 

10 jaar verhalende wijsheid van Guido Lamot

De mens is geboren om te verbinden, gezond te zijn en te evolueren

Guido Lamot is al 10 jaar lang een vaste waarde in het programma van de Loge Den Haag. Traditioneel opent hij het lezingenseizoen in september met een van zijn boeiende presentaties. Dit jaar ging Guido verder in op het onderwerp van zijn vorige lezing (‘De synergie tussen spiritualiteit, wetenschap, kunst, healing en natuur’).

Zoals ieder jaar trakteerde hij ons ook nu op prachtige citaten en vertelde hij over een ogenschijnlijk toevallige ontmoeting die hij had, toen hij vertraging met de trein opliep op weg naar Roermond, waar hij een lezing moest geven. 

Hij sprak over de levenskracht chi (ook wel qi of prana genoemd ) en demonstreerde enkele tai-chi-oefeningen. Ook lichtte hij zijn persoonlijk levens motto toe: 3 H’s en 3 AAN’s te weten Hoofd, Hart, Handen en AANdacht, AANwezigheid en AANraking (figuurlijk). 

De schematische tekening van de mens als aggregaat tussen hemel en aarde die Guido toonde, werd vergezeld van de volgende Taoïstische spreuk:

Als je de leegte op dit ogenblik kunt zijn, zal liefde opwellen en licht neerdalen in je hart.


Het was een enerverende avond waarbij alle bezoekers met een kopie van het bovenstaande plaatje uit de Geheime Leer deel III naar huis gingen om er in alle rust nog eens naar te kijken en te contempleren over de diepgaande betekenis van deze symbolen.

Bedankt Guido en we zien je graag terug in september 2024!

SVIW/VKK Cursus ‘Waar kom ik vandaan’ start 19 september

Deze cursus brengt je naar verrassende antwoorden die uit jezelf voortkomen. Het gaat om kosmische wetten die ook een rol spelen in je eigen leven, zonder dat je daarbij stil staat.De wetten betreffen processen bij creatie, onderhouding en terugkeer, cycli, het ontstaan van goden, hiërarchieën, zonnen, planeten en het ons omringende leven, van mineraal tot mens. Die wetten zijn te vinden in verschillende esoterische bronnen die elkaar vaak bevestigen.

Wat heb ik aan deze cursus?

 • Bewust worden van kosmische wetten waardoor je een bewuster leven gaat leiden.
 • Bewust worden van verkeerde denkbeelden en je zekerder gaan voelen door nieuw inzicht.
 • Je onderdeel gaan voelen van een kosmisch proces en de noodzaak inzien van een constructieve inzet.

 Wat is uniek aan deze cursus?

 • De cursus is mede gebaseerd op het boek “The Cosmic Doctrine” van Dion Fortune dat haar werd gedicteerd rond 1925. De docent heeft het boek vertaald en de abstracte begrippen meer toegankelijk en toepasbaar gemaakt.
 • Het boek wordt wel genoemd de “Gnosis van het Westen”. Het geeft een unieke bijdrage aan de westerse esoterie door alles te beschrijven in termen van beweging. De wording van de mens is daarbij een onderdeel van de wording van de Kosmos. Gaandeweg draag je als mens meer bij aan die wording wat je leven een magisch aspect kan geven.

Tijdens de cursus komen aan bod:

 • De fasen van Kosmische wording, aan de hand van een grafische metafoor. Je wordt aangemoedigd om visualisatie oefeningen te doen van kosmische processen, als een vorm van westerse Jnana Yoga.
 • De daarbij betrokken Kosmische wetten, zoals bij bewustwording, organisme vorming, scheppende hiërarchieën, reflectie, verbinding en compensatie.
 • De relatie van die wetten met denkbeelden uit wetenschap, filosofie, wijsheidstraditie en religie, die je dieper inzicht en meer samenhang kunnen geven.
 • Voorbeelden van toepassing van Kosmische wetten.

Doelgroep

 • Mensen met esoterische en/of spirituele belangstelling.
 • Theosofen zullen veel herkennen uit de Kosmogonie van de Geheime Leer; de grote lijn  wordt levend gemaakt, details worden weggelaten.

Ervaringen

Eerdere deelnemers gaven als ervaringen: veel niveaus tegelijk aangeraakt; eigen interpretatie mogelijk; het hield mij af en toe uit mijn slaap; geeft antwoord op veel vragen; meer inzicht in het geheel; oefeningen nuttig; voel mij nu een rustiger mens; minder angst voor de dood; voelt als een thuiskomen; voelt als een nieuw begin.

De cursus bestaat uit:

 • 6 avonden waarin je de kosmische reis volgt die jij hebt gemaakt en nog zult vervolgen. Oefeningen en interactie helpen daarbij.
 • Een eventuele vervolgcursus in 2024 waarin denkbeelden uit filosofie, esoterie en religie worden besproken waarop de Cosmic Doctrine een nieuw licht laat schijnen.

Organisatie
De cursus wordt gegeven vanuit de School voor Innerlijk Weten (SVIW). Die richt zich op het verdiepen van de persoonlijke en geestelijke ontwikkeling, zoals ontwikkelen van je innerlijk weten, bewustworden van God in jezelf en in de ander en verbinden met elkaar, de natuur en met engelen.

De School is zelfstandig, maar wordt inhoudelijk gevoed door het gedachtengoed van de Vrij-Katholieke Kerk (www.vkk.nl), dat mede is gebaseerd op gnosis en esoterie.

Gegevens
Docent: dr ir Gert Jan van der Steen, oud-hoogleraar Informatiekunde en bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Locatie: de koffiekamer van de Vrij-Katholieke Kerk, Rietzangerlaan 2A, Den Haag.
Tijd: dinsdagavonden van 20.00-22.00 uur op 19 sep, 3, 17, 31 okt en 14, 28 nov 2023.
Kosten: € 5 per keer. Betaling aan de zaal. Naar draagkracht is reductie mogelijk.
Aanmelden: per email sviw@vkk.nl, of via www.sviw.nl . Graag vermelden: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
Website: www.sviw.nl

Verdere informatie: School voor Innerlijk Weten, telefoon 06-54774547, e-mail: sviw@vkk.nl

Genezingsdienst Helende Kring gaat door tijdens zomerstop

Officieel gaan we weer van start met ons nieuwe programma in september, maar tijdens de zomerstop gaat de Helende Kring gewoon door. Wil je meedoen met deze genezingsmeditatie, stuur dan een bericht naar tvndenhaag@gmail.com om de ZOOM-link te ontvangen. De eerstvolgende keer is 16 augustus 2023.

Als theosofen laten we ons inspireren door boeken, maar de bedoeling is om het geleerde ook in praktijk te brengen door in liefdevolle aandacht naar elkaar om te zien. Veel loges houden dan ook genezingsdiensten waarbij gemediteerd wordt en helende of troostende energie gestuurd wordt aan mensen die dat nodig hebben.  In onze loge is door Marijke Trouw in samenwerking met de Loge Amersfoort een bestaand genezingsritueel dusdanig aangepast dat het ook via Zoom uitvoerbaar is. Dit initiatief hebben we de Helende Kring genoemd.

Met elkaar willen we een ‘Kring’ vormen van verhoogde energie om heling te bevorderen voor alles wat dat nodig heeft. Dat kan zijn voor mensen, maar ook voor allerlei situaties en voor Moeder-aarde. Dat gaat in een aantal stappen die toegelicht zullen worden. Het geheel zal ongeveer een half uur duren. In 2023 en 2024 zal de Helende Kring op de volgende woensdagavonden plaatsvinden:

19 juli 2023 17 januari 2024
16 augustus 2023  21 februari 2024
20 september 2023 27 maart 2024 *
18 oktober 2023 17 april 2024
15 november 2023 15 mei 2024
20 december 2023  19 juni 2024
 17 juli 2024
 21 augustus 2024

* Gewijzigde datum!

Leden ontvangen voorafgaand aan iedere sessie automatisch de ZOOM-link. Ook mensen van buiten de loge mogen deelnemen. Hoe meer mensen deelnemen hoe krachtiger de energie.

2 september Museumbezoek: Escher – Andere Wereld

Stap in de wereld van Escher. Dat kan letterlijk in Kunstmuseum Den Haag. In deze tentoonstelling beleef je het werk van Escher als nooit tevoren. Zijn beroemde prenten, waarin optische illusies, onmogelijke architectuur, reflectie en natuur centraal staan, worden hier gecombineerd met spectaculaire installaties van het Belgische kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh.

De wisselwerking tussen Eschers prenten en de ruimtelijke installaties van Gijs Van Vaerenbergh creëert zowel een unieke beleving als een uitdieping van Eschers werk. Eschers prenten zijn het resultaat van een ongekend talent, maar ook van een haast obsessieve toewijding aan het grafische vak. Zijn oeuvre is, net als dat van het duo Gijs Van Vaerenbergh, een verkenning van de grenzen van ruimte, landschap, perspectief en illusie. Waar Escher dit doet op papier, doet Gijs Van Vaerenbergh dit aan de hand van ruimtelijke installaties.

Voor deze tentoonstelling, waarin een doorsnede van het oeuvre van M.C. Escher centraal staat, bedacht Gijs Van Vaerenbergh ruimtevullende interventies die met een hedendaagse blik naar het werk van Escher kijken.

Ga je mee? Meld je dan aan op tvndenhaag@gmail.com .

Kennismaking met de Theosofie start 5 september 2023

Er zijn nog plaatsen. Meld je nu aan op tvndenhaag@gmail.com!

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het levenspad op zoek naar antwoorden. Wie tijdens die reis de theosofie ontdekt, krijgt al snel door dat deze levensbeschouwing toegang geeft tot een schatkamer vol eeuwenoude geschriften en esoterische kennis. Maar waar te beginnen?

De theosofie kan structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid beschikbare literatuur en artikelen in bibliotheken, boekhandels en internet. Ze kan als gids dienen om uit de oneindige stroom van informatie die dagelijks op je afkomt, datgene eruit te halen wat voor jou werkelijk van belang is.

Tijdens zeven bijeenkomsten op dinsdagavond zullen we met het boek ’Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’ als leidraad, onder andere de volgende onderwerpen met elkaar bespreken:

 • Wat is theosofie?
 • De eenheid van mens en universum
 • De mens als samengesteld wezen
 • Het pad van geestelijke ontwikkeling
 • Het bouwplan van de Kosmos
 • Karma
 • Reïncarnatie

Data: 5 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november en 12 december.

Kosten: € 50,- voor 7 bijeenkomsten. Koffie en thee zijn gratis, het boek “Theosofie – eeuwige wijsheid voor deze tijd” is bij de cursus inbegrepen. Als je het boek al in je bezit hebt zijn de kosten € 35,-.

Informatie en aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

De avonden worden begeleid door Yvonne de Kroes, lid van de TVN en Loge Den Haag sinds 2013. Daarnaast heeft zij een Rozekruisers achtergrond.
Elmer Overdevest, lid van de TVN sinds 2021 en van Loge Den Haag sinds 2022. Actief bij zowel de Young Theosophists (Jong-Theosofen) als de activiteitencommissies van de Loge Den Haag en de TVN.

Download nu de nieuwe Programmafolder 2023-2024

De folder voor het komende seizoen is klaar! De bestanden gaan nu naar de drukker zodat we jullie ook in het nieuwe seizoen een mooi boekje kunnen aanbieden.

Ben je nieuwsgierig naar ons aanbod en wil je alvast de data van de lezingen of museumbezoeken waar je interesse in hebt in je agenda zetten, dan kan je hieronder vast de folder met uitgebreide informatie over alle activiteiten downloaden:

PROGRAMMAFOLDER LOGE DEN HAAG 2023-2024

Wij kijken erg uit naar jullie bezoek en jullie inbreng tijdens de gespreksavonden. Tot gauw in de Rietzangerlaan 2A!

 

Aankomende evenementen