De pijnappelklier houdt ons gezond en zorgt voor innerlijke groei

De avond werd geopend met een geleide meditatie om ons te aarden en te beschermen door ons in contact te brengen met de alomvattende liefdesenergie. Daarna werd de lezing in twee delen ingedeeld: voor de pauze een uiteenzetting over de betekenis van de pijnappelklier voor onze gezondheid en na de pauze een uiteenzetting over de betekenis van de pijnappelklier voor onze spirituele, geestelijke bewustzijnsontwikkeling.

Uitgelegd werd dat de zeer kleine pijnappelklier ligt in het centrum van de hersenpan en dat deze o.a. vanuit het aminozuur tryptofaan twee hormonen aanmaakt, serotonine en melatonine. Dit aminozuur moet uit het voedsel worden gehaald (o.a. bananen en noten) omdat we het niet zelf aan kunnen maken.

Dag- en nacht ritme met serotonine en melatonine

De pijnappelklier is verbonden met onze ogen en ziet of het licht of donker is om ons heen, dus of het dag of nacht is. Het hormoon serotonine reageert op licht en houdt ons wakker en wordt als zodanig het waakhormoon genoemd. Te weinig daglicht (denk aan het hoge Noorden) zorgen voor een tekort aan serotonine, wat kan leiden tot depressie en verstoring van het dagelijkse ritme.

Het hormoon melatonine (slaaphormoon) gaat werken als het donker wordt. Deze hormonen beïnvloeden de hersenen via de bloedbaan en het ruggenmergvocht. Als zodanig regelt de pijnappelklier dus onze neurobiologische klok die achter de oogzenuwkruising ligt (hypofyse).

Immuunsysteem

Melatonine is essentieel voor de witte bloedcellen en ons immuunsysteem. Een tekort hieraan ontstaat bijvoorbeeld door in de avond te lang blootgesteld te zijn aan kunstlicht of blauw licht (tv, pc, mobiel)). Dit kan leiden tot ziektes en gezondheidsproblemen vanwege een slecht functionerend immuunsysteem, met als mogelijk gevolg een chronisch vermoeidheidssyndroom, angsten, depressies en problemen om in slaap te vallen.

Zaak is een juiste balans te vinden tussen de waak- en slaaphormonenproductie. Massage van de beide bovenste zenuwknopen in de holtes van het achterhoofd onder de schedelrand stimuleert de werking van de pijnappelklier. Een goed werkende pijnappelklier kan het lichaam verjongen en het verouderingsproces vertragen door afgifte van antioxidanten.

Nano-kristalletjes en ontkalking

In de pijnappelklier zitten piepkleine nano-kristalletjes, calciet, apatiet en magnetiet, die gevoelig zijn voor elektrische en aardmagnetische velden met geladen deeltjes, die nadelig effecten kunnen hebben op ons lichaam, onze hersenen en het DNA. Een pijnappelklier kan verkalken, bijvoorbeeld door opname van te veel aluminiumzouten in deodoranten of te veel fluoride in tandpasta. Dit kan leiden tot slapeloosheid, slechte oriëntatie en vermoeidheid want de pijnappelklier is ons biologisch kompas. Ontkalken kan door middel van een chlorellakuur, drinken van biologische citroensap in lauw water of gebruik van appelciderazijn. Ook meditatie en mantra zingen helpen hierbij.

Bewustzijnsverruimende hormonen

De rol van de pijnappelklier in veranderende bewustzijnsstaten werd na de pauze uiteengezet. Vlak voor de droomfase tijdens de slaap en ook vlak voor we in meditatie een bewustzijnsstaat ingaan waarin we innerlijke beelden gaan zien, klanken gaan horen, direct gaan weten en mystieke ervaringen kunnen hebben, wordt het slaaphormoon melatonine door de pijnappelklier omgezet in een drietal psychoactieve, psychedelische bewustzijnsverruimende hormonen.

Deze zijn pinoline, dat celherstel bevordert, 5-MeO-DMT oftewel Akashon dat veel licht geeft en DMT dat tevens ons gezichtsvermogen uitbreidt tot in het infrarood en ultraviolet.

Ze brengen effecten in onze cellen teweeg door zich te binden aan de serotonine receptor op het celmembraan van hersenneuronen waarna deze complexe signalen naar de duizenden met hen verbonden neuronen sturen. Als er maar genoeg elektrische signalen door een bepaald hersencircuit heen gevuurd worden, wordt dit circuit versterkt en ontstaan er nog meer verbindingen tussen de cellen. Deze bovengenoemde psychedelische pijnappelklierhormonen stimuleren neuroplasticiteit en beïnvloeden zelfs het DNA. Ze maken het mogelijk om andere lagen van de werkelijkheid en onszelf te ervaren.

Onderzoek van de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel naar bijna-doodervaringen en de belevenissen van de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander na terugkeer uit zijn coma, wijzen duidelijk genoeg op het feit dat wij een lichaam met een brein hebben maar dat ons bewustzijn los van het lichaam kan bestaan.

Meditatie

Regelmatig mediteren helpt ons ook ons bewustzijn te verruimen en ons venster op de werkelijkheid te vergroten door ons brein als filter open te draaien waardoor er meer verbindingen worden aangelegd tussen de neuronen in de hersenen m.n. in die circuits die te maken hebben met het voelen van liefde, compassie, rust, innerlijke vrede, concentratie, oplossen van ego-grenzen en het ervaren van eenheid met het Al. Ook ademhalingsoefeningen kunnen daartoe bijdragen.

Saskia eindigde haar lezing dan ook met de stelling dat de mens een geestelijk wezen is gehuld in een stoffelijk kleed om aldus de hierboven vermelde bewustwordingsgroei te kunnen realiseren. De avond werd afgesloten met vragen en antwoorden.

 

Aankomende evenementen