Inleiding in de Theosofie

Tijdstip en locatie: zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur in de Rietzangerlaan 2A in Den Haag | O.l.v. Wim Leys| Kosten € 35,- voor 5 bijeenkomsten | Meer info en aanmelden: wimleys@ziggo.nl | Overige data: 19 & 26 oktober en 9 & 23 november

Wie aan een studie van de Theosofie begint, krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur, die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis, waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben.

In deze introductiecursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:

 • Oorsprong en doel van het Al en het leven
 • Natuur, mens en evolutie
 • Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
 • De mens als samengesteld wezen
 • De dood en daarna
 • Karma en reïncarnatie
 • Vrije wil
 • Het Pad en inwijding
 • Praktische Theosofie

Theosofische uitgangspunten:

 • Het universum en alles wat daarbinnen bestaat, vormt een geheel van onderliggende verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
 • Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
 • Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis te voltooien: de bron van alle bestaan.

Ook de mens is zevenvoudig

Op 14 mei j.l. heeft Martie Velthuis een lezing gegeven in onze loge met de titel “In het licht van zevenvoudigheid”.

Sinds enkele jaren is Martie aan het onderzoeken wat verschillende bronnen daarover te melden hebben. Het getal 7 komt veelvuldig voor, ook in ons dagelijks leven. Er zijn 7 dagen in de week, 7 chakra’s, 7 tonen binnen een toonladder, 7 kleuren van de regenboog, enzovoort.

In de Geheime Leer lezen we dat het heelal van binnen naar buiten bestuurd wordt door Dhyani Chohans, de geopenbaarde zeven oerlichten, die in het Christendom de zeven Engelen voor Gods troon, of de zeven stralen of machten, worden genoemd. Ook de mens is zevenvoudig, van de hoogste goddelijke vonk (Atma) telkens een laag erbij tot uiteindelijk het fysieke lichaam.

Bijzonder is ook dat het Onze Vader 7 strofen heeft die je kunt vergelijken met de 7 chakra’s en ons 7-voudig wezen.

 

De zeven gebieden van boven naar beneden glijden als het ware telescopisch uit elkaar voort, van kruinchakra naar stuitchakra ofwel van Atma tot het fysieke lichaam.

Ook werd de diepere betekenis van de Tibetaanse mantra Om Mani Padme Hum uitgelegd.

Wat leren we van dit alles? Als we ons van deze kennis en de diepere lagen die Martie ons liet zien, bewust worden en toepassen in ons leven, dan leren we onszelf echt kennen. Het ‘Ken U Zelve’ is en blijft onze belangrijkste opdracht!

 

Aankomende evenementen