HQ Building, Ttheosophical Society Adyar

Ledenavond: 18 februari Adyardag met Michiel Haas

Maandagavond 18 februari
Aanvang: 20.00 uur

Adyardag valt officieel op 17 februari. Annie Besant heeft destijds ‘Olcott Day’ ingesteld om de sterfdag van Henry Steel Olcott –hij overleed op 17 februari 1907 om 07:17 uur- te herdenken. Hij was de eerste president van de Theosophical Society en heeft zich hiervoor van 1875 tot 1907, dus 32 jaar lang, ingezet. Als onvermoeibaar organisator heeft hij de vereniging in de begintijd vormgegeven. De democratische grondslag van de organisatie, de loge-structuur, de drie doeleinden in haar huidige formulering: het is allemaal te danken aan Olcott. Deze dag wordt nu ‘Adyardag’ genoemd.

17 februari is om nog een aantal redenen een gedenkwaardige dag:
– In 1600 werd Giordano Bruno (Italiaans filosoof) door de Romeinse inquisitie verbrand.
– In 1847 werd Charles Webster Leadbeater geboren.
– In 1953 werd Nilakantha Sri Ram als 5de internationale president benoemd.
– In 1986 overleed Jiddu Krishnamurti.
Dus een bijzondere dag in meerdere opzichten.

Gebouwen in Adyar worden momenteel gerenoveerd. De spreker van deze dag, Michiel Haas die de leiding heeft over deze renovatie, zal ons bijpraten over de werkzaamheden daar en de huidige stand van zaken.

Uiteraard gaat deze renovatie veel geld kosten, daarom is er een Renovatiefonds opgericht. Bijdragen hieraan kunt u overmaken op
IBAN NL47 RABO 0303 5085 23, t.n.v. Stichting St. Michael Renovation Fund Adyar.

Lezing Annie Besant door Wim Leys in Loge Den Haag

23 april: lezing over Annie Besant door Wim Leys

Annie Besant (1847 – 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933. Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad was ze actief geweest in maatschappelijk werk, voornamelijk in Londen, en kwam ze op voor de verdrukten. Ze verkeerde in de vrijdenkers en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver.

In 1893 emigreerde ze naar India, waar ze tot haar dood in 1933 zou blijven wonen. Ze schreef vele boeken en pamfletten, en was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de hele wereld. In India zette ze zich in voor de rechten van de vrouw, onderwijs aan meisjes en het verkrijgen van onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en werkte ze samen met Gandhi.

Tijdens deze lezing zal interessant historisch beeldmateriaal vertoond worden en zullen een aantal publicaties van Annie Besant te verkrijgen zijn.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Aankomende evenementen