Gespreksavond: Verplichting tot bevorderen van algemeen belang, geweldloosheid en behulpzaamheid – Jan Willem Renssen

Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over bovengenoemde onderwerpen.

Als u zich heeft opgegeven voor deze avond ontvangt u van tevoren enige informatie die u kunt gebruiken als voorbereiding op deze avond.

Het is de bedoeling dat ook de theosofische kijk op deze onderwerpen ter sprake komt.

Graag aanmelden op tvndenhaag@gmail.com.

Jan Willem Renssen is sinds 2018 lid van de Loge Den Haag en sinds 2020 bestuurslid. Hij is tijdens deze avond de gespreksleider.

Aankomende evenementen