Lezing Sam Pitzalis voor de Loge Den Haag over Sardinië, Atlantis

Lezing: ‘Ontdekkingen in Sardinië die gevestigde opvattingen over Atlantis ter discussie stellen’ – Sam Pitzalis

Het gaat over een uitwerking van de faam die Sardinië heeft als “Isola Mito”, mytheneiland. Een bijzondere lezing over Sardinië waarin gevestigde opvattingen in de archeologie, op basis van recente ontdekkingen, ter discussie worden gesteld. De lezing is niet alleen leuk en opmerkelijk, maar ook nuttig voor de herontdekking van het aardse paradijs. Het gaat onder andere over:

  • Nuraghetorens die zonnewendes en equinoxen, maanuitersten en sterrenconstellaties markeren, niet alleen als toren zelf maar ook in relatie met andere torens waarvan statisch berekend is dat het geen toeval kan zijn.
  • De zogeheten reuzengraven die recentelijk zijn onderzocht en waarvan de conclusie vooralsnog lijkt af te schrikken.
  • De relatie met diverse boeken die de gangbare opvattingen met betrekking tot de theorie over Atlantis ter discussie stellen, onder andere die over “de zuilen van Hercules.”

Samuele (Sam) Pitzalis (1965) komt al zijn hele leven jaarlijks diverse keren op Sardinië.

Hij is een ontdekkingsreiziger die niet bang is voor een ommetje. Ook niet mentaal.

Hij probeert dingen gewoon uit: kijken of het wat voor jou kan zijn.

De mens daalt steeds dieper in de stof, ontwikkelt zijn vermogens en vergeet geleidelijk de geestelijke wereld waar hij vandaan kwam.

Op 11 februari jl. heeft Wim Leys in onze loge een lezing gegeven over Atlantis.

Kennelijk een interessant onderwerp, want de zaal was barstensvol.


Heeft Atlantis werkelijk bestaan? Was het een fantasie, of een legende? Eeuwenlang heeft het geen of nauwelijks aandacht gekregen en de meeste mensen denken nog steeds het laatste. Plato is de enige die Atlantis uitgebreid heeft beschreven in de dialogen van Timaeus en Critias. De wijze Solon had het verhaal van Atlantis van een Egyptische priester vernomen. Het zou een groot continent of eiland zijn geweest tussen Amerika en Europa en door natuurrampen verzwolgen zijn door het water;  het laatste deel zo’n 11.000 jaar geleden. Met een hoofdstad met gouden poorten.

De Theosofie gebruikt het woord Atlantis voor een tijdperk in de mensheidsontwikkeling, het tijdperk na Lemurië. De mens daalt steeds dieper in de stof, ontwikkelt zijn vermogens en vergeet geleidelijk de geestelijke wereld waar hij vandaan kwam. Tijdens die lange periode (het Atlantische tijdperk) zouden er 7 menstypen zijn geweest op de diverse continenten, die verschillende fasen van ontwikkeling hebben meegemaakt. Wij leven nu in het na-Atlantische tijdperk.

Vanaf de 19e/20e eeuw is er wel onderzoek gedaan naar bewijzen voor het verhaal. En die zijn er. Op diverse plaatsen in de oceanen zijn restanten gevonden van wat op bouwsels lijkt; er is taalverwantschap tussen bijv. het Baskisch en de Zuid-Amerikaanse talen; er is overeenkomst in religie en architectuur en er zijn wereldwijd zo’n 250 zondvloed verhalen. Bovendien komen flora en fauna overeen op zeer ver uit elkaar liggende gebieden, (bijvoorbeeld Zuid-Afrika en India)

Edgar Cayce, AtlantisOok uit andere bron is bewijs voor het bestaan van Atlantis. Edgar Cayce heeft readings gegeven aan meer dan 8000 mensen met vragen en problemen, en vele antwoorden hadden betrekking op een leven in Atlantis (zie het boek ‘Edgar Cayce over Atlantis’ geschreven door zijn zoon). Ook Ignatius Donelly (‘Atlantis, the antediluvian world’) en Scott Elliot (‘Legenden over Atlantisch en Lemurië’) hebben er uitgebreid over geschreven.

Al met al was het een interessante avond. Dank je wel Wim.

Lezing 11 februari 2019: Atlantis door Wim Leys

Wim Leys, voorzitter van de TVN, zal op 11 februari een lezing geven over het tot de verbeelding sprekende verzonken stad Atlantis.

“Voorbij de zuilen van Hercules”, dit is de Straat van Gibraltar, daar situeerde Plato het mythische rijk Atlantis. Hij beschrijft dit in zijn werken ‘Kritias’ en ‘Timaeus’. Het bestaan ervan had hij (direct of indirect) vernomen van Egyptische priesters.

Kunnen wij hierover meer te weten komen? Moet Atlantis teruggebracht worden tot het kleine eilandje Santorini in de Middellandse Zee, zoals hedendaagse archeologen menen, of moet het worden uitgebreid tot de hele planeet en gezien worden als een tijdperk van honderdduizenden jaren, zoals niet alleen de Theosofie beweert, maar ook de ziener Edgar Cayce?

Onder de zeespiegel zijn ruïnes gevonden van bouwwerken – in het Caribische gebied, bij Japan, in de Atlantische Oceaan en op nog meer plaatsen.

Wat zijn de Canarische Eilanden en de Azoren? Was de Atlantische beschaving superieur aan de onze of inferieur? Zijn er in de geschiedenis nog sporen te vinden van Atlantis? En wat is toch dat ‘verloren continent Mu’ waarover je weleens leest? Op al deze vragen hoopt de spreker een antwoord te geven.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Aankomende evenementen