Hoe meer we leven als ons ware Zelf, hoe meer licht en harmonie we brengen

Op maandag 10 december jl. verzorgde Loes Huijgens een avond met de onderwerpen “Het Enneagram, Human Design en Tzolkin”
Het zijn drie verschillende kennissystemen die toch eenzelfde kern hebben. Alle drie geven ze informatie over onszelf, maar op verschillende manieren.

Het Enneagram laat ons 9 verschillende persoonlijkheidstypen zien, waarvan er altijd één dominant is. Ze beschrijven de manier waarop we in het leven staan. Het geeft inzicht in het eigen karakter en de relatie tot anderen. Door middel van een test kun je uitvinden welk type je bent.

Het Human Design systeem is het meest recente van de drie en laat schematisch zien welke dynamieken er binnen groepen spelen; in het gezin bijvoorbeeld, maar ook in relatie tot bijv. collega’s. Dit wordt zichtbaar in de imprint van de ‘Body Graph’ en ook door middel van de Design Penta (vijfpuntige stervorm).

De Maya Tzolkin Kalender is het oudste systeem dat ook veel informatie geeft. Daarvoor is je geboortedatum nodig. De krachten die een rol spelen kunnen door middel van de Tzolkin Penta duidelijk in beeld gebracht worden.

Het DOEL is natuurlijk meer inzicht te krijgen in ons karakter en onze persoonlijkheid en de opbouw van onze egostructuur. Door inzicht kunnen we innerlijk groeien en steeds meer uitdrukking geven aan ons ware Zelf. Dat is een proces dat al maar doorgaat. Hoe meer we gaan leven als ons ware Zelf, hoe meer Licht en Harmonie we kunnen brengen in de wereld.

Loes kreeg hulp van deskundige Marije van der Laan die extra uitleg gaf over de Human Design Bodygraph en de Design Penta. Zie haar website www.malacoaching.nl

Tjitse Boersma gaf aanvullende informatie over de Tzolkin Kalender en de toonfrequenties die daarmee verbonden zijn. Zie zijn website www.tzolkinkalender.nl

Loes en Tjitse zijn van plan in 2019 een workshop of cursus te geven om stapsgewijs de Tzolkin Penta en de toonfrequenties uit te leggen en mee te werken. Zie de website van Loes MIJenZORG (er wordt momenteel hard gewerkt aan de website, die in de eerste helft van januari 2019 online zal gaan).

Human Design is bedoeld voor iedereen die wil leven als zichzelf

Op 26 maart jl hield Loes Huijgens een lezing over het Human Design. Dat is een mooi systeem, waarmee we onszelf beter kunnen leren kennen. De grondlegger is Ra Uru Hu, een Canadees die in 1987 op Ibiza woonde en op een avond een stem hoorde die hem vroeg: ‘Ben je klaar om te werken?’ Vanaf dat moment kreeg hij 8 dagen en nachten lang gedetailleerde informatie, die hij opschreef en dat nu bekend is als het Human Design systeem. Het was een ‘wake-up call’  die hem liet zien hoe blind en onwetend zijn aannames waren over de natuurlijke staat van zijn, de kosmos en de manier waarop de dingen werken. Zijn boodschap luidt: ‘geloof niet wat ik zeg, maar probeer het voor jezelf uit. Het Human design is bedoeld voor iedereen die wil leven als zichzelf’.

Met behulp van je geboorteplaats en -land, geboortedag en -tijdstip kan een z.g. Body Graph gemaakt worden, een soort blauwdruk van jezelf, bestaande uit driekoeken en vierkanten, verbonden door witte en gekleurde lijnen (zie de foto bij dit artikel). Links een kolom met in rood jouw Design en rechts een zwarte kolom met jouw Persoonlijkheid. Uit dit hele beeld kan een complete analyse gemaakt worden. Type, Strategie en Autoriteit komen aan bod, en ook Profiel en Incarnatiekruis. Belangrijk is de onderlinge samenhang tussen dit alles; daaruit wordt veel duidelijk over je kracht en je valkuilen; over wie je echt bent en wie je niet bent. Dit alles kan veel inzicht opleveren.

Op de website humandesign.nl  kun je een gratis chart aanvragen.

De lezing van Loes was getiteld ‘Enneagram, Tzolkin en Human Design’, maar in de voorbereiding kwam ze tot de conclusie dat ze alleen het Human Design wilde behandelen. Dat betekent dat we nog iets tegoed hebben en er het volgend seizoen een nieuwe lezing komt met de andere twee onderwerpen en de verbanden tussen alle drie. Fijn. Dank je wel, Loes!

Aankomende evenementen