Studiegroep Loge Den Haag van de TVN

GEHEIME LEER III, esoterische opstellen en instructies

Seizoen 2024/2025, iedere tweede zaterdag van de maand. Via ZOOM.
Onder leiding van Jan van Arkel | Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 – 16.30 uur
Data:
2024: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12
2025: 11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6
Kosten voor 10 bijeenkomsten: leden € 15,- en niet-leden € 30,-.
Studenten gratis op vertoon van collegekaart of HBO of MBO studentenpas.
Meer info en/of aanmelden bij Lex Willem van Rijn: wamvanrijn23@hetnet.nl of 071-517 11 66.

De studiegroep Geheime Leer III bestudeert de verzameling geschriften die na de dood van HPB in haar bureau zijn gevonden. Van De Geheime Leer genieten vooral de volumes I en II grote bekendheid.

Geheime Leer III is een bundeling van artikelen, die in de vertaling van 1923 “afdeelingen” worden genoemd. Ook Geheime Leer III is een klassieker. In de TVN-editie 1980 van Geheime Leer III (met de vertaling van 1923) zijn er aan deze verzameling artikelen enkele uitvoerige esoterische verhandelingen toegevoegd met prachtige verhelderende kleurenplaten.

 

In het begin van het seizoen 2024-2025 nemen we de laatste afdeling door over mysteriescholen om vervolgens verder te gaan met een reeks artikelen over astrologie, die begint met Afdeeling XXXV. Dan komen er afdelingen die ons naar India en vervolgens naar de Boeddha brengen.

Er is veel ruimte voor discussie en eigen inbreng. Lidmaatschap van de TVN is geen vereiste. Speciale voorkennis is niet vereist maar een zekere belangstelling voor de theosofie is wel gewenst. De studiegroep bestaat nu (in mei 2024) in totaal uit tien personen, maar staat open voor nieuwe deelnemers.
De studiegroep Geheime Leer heeft tientallen jaren onder leiding gestaan van Ineke Vrolijk. Sinds haar overlijden in september 2024 wordt de groep geleid door Jan van Arkel, die vanaf 2010 aan de groep verbonden is.
thangka's, Marian van der Horst

Boeddha is een totaal verlicht wezen, vol compassie, liefde en mededogen

Lezing Heeft boeddha ons nog iets te zeggen, Marian van der HorstMaandag 12 november 2018 hebben we de lezing van Marian van der Horst over het onderwerp “Heeft Boeddha ons nog iets te zeggen?” mogen bijwonen.

Marian heeft een 8-jarige opleiding gevolgd in het schilderen van zgn. thangka’s, ‘schilderijen’ van Boeddha op stof of op papier. Zij is zelf boeddhist.

Zij nam ons mee in de rijke symboliek aan de hand van 6 afbeeldingen van door haar geschilderde thangka’s. Alles is hierin symboliek.

Boeddha zit bijvoorbeeld op een lotus, oprijzend uit de modder. Hij is daarin onbesmet, symbool van totale reinheid en spontane geboorte.

De wijze waarop de boeddha zit, met gekruiste benen en de voetzolen naar boven gericht, geeft aan dat hij zit als een boom, stevig, recht en volledig in balans. 

De handpalm naar voren betekent dat hij gevend is.

Een glimlach en de ogen half geloken betekent dat hij zeer ontspannen is en in diepe meditatie.

Een aura om het hoofd duidt altijd op de spraak.

Zo waren er zeer vele symbolen die Marian heeft verduidelijkt voor ons. Boeddha is een totaal verlicht wezen, vol compassie, liefde en mededogen. Ook in onze tijd van groot belang. Er zijn vele methodes om hiermee contact te krijgen, vele soorten meditatie om je eigen geest te temmen.

Boeddha zal steeds weer op de wereld komen zolang dat nodig is, zolang de wereld lijdt. Boeddha Maitreya zal komen in een tijd van oorlog en geweld om de mens te helpen. Hij wordt geboren in een koninklijke familie. Zou dat nu in deze tijd zijn, waarin zoveel destructie plaatsvindt?

Naar aanleiding van een vraag bleek dat door Marian geschilderde thangka’s te bestellen zijn via haar website. We geven het maar even mee.

U kunt dit verslag ook teruglezen op onze Facebookpagina.

lezing 'Heeft boeddha ons nog ets te vertellen?' door Marian van der Horst

lezing 12 november ‘Heeft Boeddha ons nog iets te zeggen?’

Op 12 november zal Marian van der Horst een lezing geven met de titel: ‘Heeft Boeddha ons nog iets te vertellen?’

In ons huidige leven is veel onrust, geweld en wantrouwen. Er is veel ruis van elektronica, computers en smartphones. Onze wereld wordt uitgebuit en de natuur wordt geweld aangedaan.

Waarschijnlijk was het in de tijd dat de boeddha leefde anders, stiller, eenvoudiger? Zouden we niet allemaal wat meer rust en harmonie willen ervaren?

De huidige boeddha Sakyamuni biedt zijn ervaring en kennis aan d.m.v. van een niet-onderbroken overleveringslijn van zijn eerdere leerlingen en leermeesters en leert ons hoe we in onszelf vrede en rust kunnen bewerken.

In het boeddhisme is symboliek erg belangrijk, er is een rijke traditie. In de lezing wil ik dit graag wat uitdiepen, laten zien en horen. Bijvoorbeeld handgebaren, lichaamshoudingen, attributen enz. bespreken. Ook wil ik graag de vele vormen van boeddha’s belichten en ingaan op hun specifieke eigenschappen en verschijningsvormen.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,- (incl. een kopje koffie of thee)

Aankomende evenementen