Lezing 13 januari: ‘Ervaringen van contact met overleden dierbaren’

Hans Gerding lezing Loge Den Haag TVNProf. dr. Hans Gerding, doet momenteel wetenschappelijk onderzoek naar het ‘Paranormale in filosofisch werk’ bij het Parapsychologisch Instituut in Utrecht. Van 2003-2012 was hij aangesteld als bijzonder hoogleraar ‘Metafysica in de geest van de theosofie’ bij het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.

In alle culturen, vroeger en nu, kom je buitengewone ervaringen tegen. Dat blijkt als je je verdiept in de wijsheidstradities, filosofie, kunst, antropologie en psychiatrie. Wat je in buitengewone ervaringen kunt beleven is het overschrijden van grenzen: leven en dood, ruimte en tijd, en de grenzen van je vertrouwde identiteit en lichamelijkheid. Buitengewone ervaringen zijn niet alleen verbonden met levensvragen, zingeving en creatieve processen, maar soms ook met spirituele crisis en psychopathologie.

In verdriet, dromen en verschijningen kunnen nabestaanden de aanwezigheid van hun overleden dierbaren ervaren.

Ook kunnen nabestaanden in een transformatieproces terecht komen, wat in existentiële zin confronterend kan zijn.

Aan de hand van Immanuel Kant, Carl Jung en wetenschappelijk onderzoek proberen we licht te werpen op deze ervaringen, dit transformatieproces, op vragen over een transcendente werkelijkheid en op implicaties voor rouwtherapie.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

lezing, film Synchroniciteit, documentare Francois Martin

9 april film: Synchroniciteit

Carl Jung noemde dit synchroniciteit

Bijna iedereen kent de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn om af te doen als louter toeval: Psycholoog Carl Jung noemde dit soort opmerkelijke toevallen synchroniciteit.

Kwantumfysicus François Martin

Dit is een intrigerende documentaire over de Franse kwantumfysicus François Martin, en diens fascinatie voor synchroniciteit ofwel betekenisvol toeval. Aanvankelijk een hardcore natuurkundige, raakte hij steeds meer bevlogen door het fenomeen synchroniciteit en ziet overeenkomsten tussen synchroniciteit en aspecten van de kwantumfysica, maar ook met het boeddhisme en de samenhang van alles.

Betekenisvol toeval

De film nodigt de kijker uit zich open te stellen voor het onverwachte en de verrukking van betekenisvol toeval. De film is Nederlands ondertiteld.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze film gratis, niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Aankomende evenementen