LOge Den Haag van de TVN Lezing door Thea Deege

Lezing: ‘Slapende sferen en de brieven die me hebben geholpen (Judge)’ – Thea Deege

Julia Lewis Campbell Verplanck, onder theosofen gekend als Jasper Niemand was de penvriendin van W.Q. Judge.

De brieven die hij haar schreef in antwoord op haar vragen zijn bewaard gebleven en uitgegeven in een boek ’Brieven die me hebben geholpen’.

Zij schreef twee artikelen over een visioen waarin ze de toestand van Devachan beschrijft in zeer poëtische bewoordingen. Zeer boeiend om te lezen. De lezing is gebaseerd op deze artikelen.

Lezing Thea Deege voor de LOge Den Haag van de TVN

 

Thea Deege is een theosofe van de Geünieerde Loge van Theosofen van Antwerpen.

Ze verdiepte zich in deze filosofie en ethica.

Ze geeft al jarenlang lezingen over de verschillende aspecten van de theosofie.

Aankomende evenementen