Ledenavond: Presentatie van de studiegroep “De Purucker”

Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime Leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Beginselen van de Esoterische Filosofie van G. de Purucker voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.

De afgelopen jaren kwam de studiegroep De Purucker maandelijks bij elkaar om het boek Beginselen van de Esoterische Filosofie van G. de Purucker te bestuderen. Op deze ledenavond brengen zij verslag uit van hun ervaringen met deze manier van samen studeren en delen zij de inzichten die ze opgedaan hebben.

3-delige Cursus Analytisch Idealisme en Esoterische Filosofie

Alle deelnemers bekijken thuis een aantal video’s waarvan ze ook de uitgeschreven teksten in het Engels en Nederlands ontvangen. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in gesprek over wat we gezien en gelezen hebben en delen we onze ervaringen hierover.

Voor spiritueel geïnteresseerden is dit een toegankelijke inleiding tot een op modern denken gebaseerde manier van kijken naar het spirituele of het werkelijke dat zich achter de verschijnselen bevindt. 

Cursusbegeleider: Ad Rek 
Cursusdata 2024: 12/2, 26/2 en 25/3
Kosten: wordt later bekend gemaakt.
Meer informatie en aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

Deze cursus is gebaseerd op de elfdelige videoserie ‘Analytic Idealism’ van Bernardo Kastrup, directeur van de Essentia Foundation. Zijn werk is toonaangevend voor de moderne renaissance van het metafysisch idealisme, de opvatting dat de werkelijkheid in wezen mentaal is. Bekijk de video van Bernardo’s presentatie tijdens onze jubileumviering. 

Studiegroep: Beginselen van de Esoterische Filosofie, G. de Purucker

Deze studiegroep is vol. Er kunnen helaas geen nieuwe deelnemers toegelaten worden. Op de hoogte blijven van nieuwe studiegroepen voor leden en belangstellenden van buiten de loge? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op tvndenhaag@gmail.com of check deze website.

De groep bestudeert het boek Beginselen van de Esoterische Filosofie van G. de Purucker. Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.

Data 2022: 20/7, 17/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12
Data 2023: 18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 21/6

 

Studiegroep: Beginselen van de Esoterische Filosofie, G. de Purucker

Deze studiegroep is vol. Er kunnen helaas geen nieuwe deelnemers toegelaten worden. Op de hoogte blijven van nieuwe studiegroepen voor leden en belangstellenden van buiten de loge? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op tvndenhaag@gmail.com of check deze website.

De groep bestudeert het boek Beginselen van de Esoterische Filosofie van G. de Purucker. Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.

Data 2022: 20/7, 17/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12
Data 2023: 18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 21/6

Aankomende evenementen