11 november: ‘Een studie in het vroege christendom’

Op 11 november is Marianne Plokker bij ons te gast en zal zij een lezing geven over het vroege christendom.

Marianne Plokker is opgegroeid in een theosofische familie, haar grootmoeder was ooit voorzitter van de Loge Den Haag, wat haar brede belangstelling voor filosofie en religies van Oost en West verklaart. Nu ze niet meer werkt, vertaalt ze artikelen voor de Theosofia en houdt ze zich bezig met yogafilosofie en het vroege christendom. Daarnaast doet Marianne vrijwilligerswerk voor het Utrechts Landschap en bij een kleine particuliere kattenopvang.

Het christendom is diep verankerd in onze Westerse cultuur. Onze manier van denken en handelen wordt er diep door beïnvloed. De kerken hebben door de eeuwen heen een beeld voorgesteld van een lineaire ontwikkeling van het christendom, van Jezus (Christus, zoon van God) tot heden en van de bijbel als ‘het woord van God’.

De ontdekkingen van gnostische evangeliën en andere geschriften in Qumran en Nag Hammadi vertellen echter andere verhalen dan die wij kennen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in de loop der eeuwen veel in de bijbelteksten is veranderd, aangepast aan de politiek en de theologie van de tijd. Er is veel onderzoek gedaan naar de ‘historische Jezus’. Wie en wat was Jezus eigenlijk? Wat kunnen we (terug)vinden over hem en zijn oorspronkelijke boodschap?

Maandagavond 11 november 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Aankomende evenementen