Lezing: ‘Evolutie: dansen of slagveld’ – Thea Deege

Alles is in evolutie en dat is een basisidee in de theosofie. De Eénheid wordt een veelheid, met de opgedane ervaring klimt alles terug op naar de Eénheid. Dat beteken dat er een hoger peil wordt bereikt. En dat de volgende evolutieperiode op dat niveau zal starten.

Op dit moment zijn er veel oorlogen, veel slagvelden op deze aarde. Collectieve en individuele.

Maar iedere oorlog is een oorlog tegen onszelf. 

Ons bestaan is opgebouwd uit tegenstellingen. Goed en kwaad, boven en onder, licht en duisternis.

Gelukkig is niet alles kommer en kwel op deze aarde, er is de dans van het leven.

De hindoegod Shiva, danst een kosmische dans.

En wij “dansen” tussen oorlog en vrede.

Lezing Thea Deege voor de LOge Den Haag van de TVNThea Deege is een theosofe van de Geünieerde Loge van Theosofen van Antwerpen.

Zij verdiepte zich in deze filosofie en ethica.

Ze geeft al jarenlang lezingen over de verschillende aspecten van de theosofie.

Aankomende evenementen