leizng Loge Den Haag van de TVN

13/9: ‘Het dagelijks leven als oefening in vaardig en waardig handelen’

Op 13 september opent Guido Lamot het nieuwe seizoen met zijn lezing  ‘Het dagelijks leven als oefening in vaardig en waardig handelen’ .

Alle leven in deze drie dimensionale wereld staat onder invloed van dualiteit, ons denken vertoeft vaak in verleden en toekomst, we onderscheiden goed en kwaad, licht en donker, ons lichaam verschijnt als man of vrouw. Zo kunnen we ook zeggen dat er twee paden zijn in ons leven:

  1. Het pad van doen en creatie, dit is kennis vergaren of studeren, werken en doelen bereiken, iets nieuws maken. Op school leren we vaardig handelen vanuit het hoofd.
  2. Het pad van stilte en introspectie, dit gaat over zelfkennis, spiritualiteit en totaal mens zijn. Met o.a. theosofie leren we waardig handelen vanuit het hart.

Door deze twee paden te verenigen verhogen we de kwaliteit van ons leven en verruimen ons bewustzijn. We kunnen pas echt leven als we in ons hart voelen wat we willen.
Ware vrede, vreugde en vrijheid kunnen ontluiken.

Maandagavond 13 september 2021
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee

BELANGRIJK: Blijf zoveel mogelijk zitten op de aangewezen plaats. Houd afstand bij verplaatsingen en geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte. Blijf thuis als je klachten hebt. Een mondkapje is niet verplicht maar mag natuurlijk wel. Wij zullen de ruimte zo goed mogelijk ventileren.

Werk aan de winkel! Oefen in het dagelijks leven …

Op maandag 16 september gaf Guido Lamot in onze loge een lezing over Krishnamurti en zijn eerste boekje: Aan de voeten van de meester. Hij was 13 jaar(!) toen hij het schreef. De titel gaat eigenlijk over hemzelf; hij heeft als kind al onderricht gekregen van de Meester. Maar het gaat ook over ons: hoe kunnen wij ons ontwikkelen en het Pad betreden? Waarop moeten we letten, wat moeten we beoefenen?

Noodzakelijk is dat wij ons ontwikkelen op de volgende vier terreinen: Onderscheidingsvermogen, Begeerteloosheid, Juist gedrag en Liefde.

Onderscheidingsvermogen wil zeggen dat wij zien wat belangrijk is en wat niet. Weten wat goed en verkeerd is en daarnaar handelen. Wat helpt ons (en de maatschappij) te groeien en wat is nutteloos? Waarop richten we onze aandacht en energie?

Begeerteloosheid is een wat ouderwetse term voor niet gehecht zijn aan … Verlangen naar, willen hebben, geld, macht, veel plezier, veel spullen, enzovoort. Het borduurt voort op het eerste punt, wat is belangrijk en wat niet? Veel mensen denken dat ze niets zijn zonder al die zaken.

Maar we moeten leren inzien dat dit allemaal ‘buitenkant’ is. We moeten naar binnen, wie zijn we echt? Dáár is wijsheid en inzicht.

Juist gedrag vloeit weer voort uit het vorige punt. Krishnamurti deelde dat in zes kenmerken in:  Zelfbeheersing in denken en  Zelfbeheersing in handelen, Verdraagzaamheid, Blijmoedigheid, Op één punt gerichtheid, Vertrouwen.

 

Werk aan de winkel! Het dagelijks leven geeft ons alle mogelijkheid tot oefening! Als we bewust met deze zaken bezig zijn dan groeien we flink en worden alle ‘buitenkant’ zaken vanzelf minder belangrijk.

Liefde, het laatste maar ook het belangrijkste punt! De basis van het universum en van het leven! Als wij leren ons hart te openen en open te houden, dan zou de wereld met sprongen vooruit gaan. We hebben die kwaliteiten in ons, maar moeten oefenen ze bewust te gebruiken. Dan zullen we erop letten geen levend wezen te kwetsen en zullen we anderen willen helpen. Dan zijn we dienstbaar aan anderen, zonder erbij na te denken. Dan focussen wij ons op het goede en geven ongemerkt het voorbeeld van hoe het óók kan.

Dank voor deze avond, Guido, en ook voor de humor die je er in verweven hebt.

Lezing 16 september 2019: ‘Aan de Voeten van de Meester’

De eerste lezing in het nieuwe seizoen wordt verzorgd door Guido Lamot. Hij stichtte in 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie.  Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen en is vice-voorzitter van de TVN.

Alcyone, Aan de voeten van de meester‘Aan de voeten van de meester’ is het eerste kleine boekje geschreven door de nog jonge Krishnamurti op 13 jarige leeftijd.

Dit werkje, dat uitgroeide tot een bestseller, bevat vier grootse ethische thema’s:

– onderscheidingsvermogen
– begeerteloosheid
– goed gedrag
– liefde

Door het toepassen van deze gulden regels in het dagelijks leven, wordt ons groei- en inwijdingsproces versneld.

Verder gaan we ons verdiepen in bijzondere uitspraken uit de eerste openbare lezingen van Krishnamurti’s mystieke periode rondom 1920-1930.

In ’t flikkeren der sterren
aanschouwde ik U.
In ’n vogel die voorbijvloog
en in het donker van den berg verdween,
aanschouwde ik U.

Gelukkig is de mens, die U en mij
in alle dingen vindt!
K.

U bent van harte welkom op 16 september 2019, in ons Logegebouw aan de Laan van Meerdervoort 1-A, 1517 AA Den Haag. Aanvang 20:00 uur, prijs € 6,- (gratis voor leden).

Aankomende evenementen