Lezing: De Stem van de Stilte – Ingmar de Boer

De Stem van de Stilte: de wereld achter het werk

H.P. Blavatsky’s ‘De Stem van de Stilte’ is een werk met krachtig geformuleerde aanwijzingen voor de zoeker op het pad naar wijsheid. Het heeft een grote poëtische kwaliteit. Als we voor het eerst kennismaken met ’De Stem’ worden we echter al snel geconfronteerd met allerlei technische termen uit ogenschijnlijk heel verschillende context. Veel van de oosterse termen die in ’De Stem’ worden gebruikt, zijn niet zomaar terug te vinden in hedendaagse woordenboeken of studieboeken, waardoor verbanden met moderne literatuur niet gemakkelijk meer kunnen worden gelegd. Ons onderwerp van studie is, een reis te maken door de denkwereld van ’De Stem’, en daarbij de oosterse termen te plaatsen in de context waaraan ze zijn ontleend, waardoor nieuwe perspectieven zichtbaar worden, ten dienste van een diepere studie van ’De Stem’.

Ingmar de Boer is voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland.

 

Aankomende evenementen