Lezing: ‘Leylijnen en krachtcentra’ – Georges van den Boorn

Bestaat er een energienetwerk rond de aarde en als dat al zo is, waarom zou dat dan iets zijn om je druk over te maken?

Deze vraag dringt zich op bij de beschouwing van bijvoorbeeld de (Chinese) drakenpaden die als energiebanen in de huid van de aarde zouden liggen. Ook geprojecteerde lijnen waarlangs zich op talloze plaatsen in de wereld spirituele centra bevinden zouden tot deze categorie kunnen behoren. Wat hiervan te denken?

Het alom bekende coördinatenrooster van globale lengte- en breedtegraden kan ons helpen ons in gedachten een dergelijk netwerk voor te stellen. Het staat voorts buiten elke discussie dat elektromagnetisch krachten en krachtvelden deel uitmaken van het stelsel van aardse energieën. Een globaal netwerk van elektro-magnetische krachtlijnen zou dienovereenkomstig een logisch gevolgtrekking kunnen zijn.  Dergelijke elektromagnetische krachtlijnsystemen staan in de Angelsaksische literatuur ook wel bekend als ‘grid’. De energielijnen die deze ‘grid’ samenstellen worden ook wel Leylijnen genoemd.

Leylijnen kunnen elkaar kruisen op zgn. knooppunten of krachtcentra. Veelal zijn deze krachtcentra of knooppunten gesitueerd op plaatsen waar grote megalietenconstructies en/of oude heiligdommen zich bevinden. Bovendien zijn ze vaak verbonden met (knooppunten) in de ondergrondse waterlopen. De mogelijke samenhang van dit alles wordt besproken ten einde u te prikkelen uw eigen mening hieromtrent te vormen.

Georges van den Boorn is sinds 25 jaar lid van de TVN en na een medische loopbaan nu al enige tijd gepensioneerd.

Zo’n 15 jaar geleden heeft hij op initiatief van Wies Kuiper een Centrum opgezet in Eindhoven/Heeze. In dat verband heeft hij tot zijn vertrek aldaar in 2020 voor een kleinere groep belangstellenden inleidingen verzorgd.

Sinds kort is hij betrokken bij de wederopbouw van het Centrum Haarlem.

Aankomende evenementen