3-delige Cursus Analytisch Idealisme en Esoterische Filosofie

Alle deelnemers bekijken thuis een aantal video’s waarvan ze ook de uitgeschreven teksten in het Engels en Nederlands ontvangen. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in gesprek over wat we gezien en gelezen hebben en delen we onze ervaringen hierover.

Voor spiritueel geïnteresseerden is dit een toegankelijke inleiding tot een op modern denken gebaseerde manier van kijken naar het spirituele of het werkelijke dat zich achter de verschijnselen bevindt. 

Cursusbegeleider: Ad Rek 
Cursusdata 2024: 12/2, 26/2 en 25/3
Kosten: wordt later bekend gemaakt.
Meer informatie en aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

Deze cursus is gebaseerd op de elfdelige videoserie ‘Analytic Idealism’ van Bernardo Kastrup, directeur van de Essentia Foundation. Zijn werk is toonaangevend voor de moderne renaissance van het metafysisch idealisme, de opvatting dat de werkelijkheid in wezen mentaal is. Bekijk de video van Bernardo’s presentatie tijdens onze jubileumviering. 

Aankomende evenementen