HQ Building, Ttheosophical Society Adyar

Ledenavond: 18 februari Adyardag met Michiel Haas

Maandagavond 18 februari
Aanvang: 20.00 uur

Adyardag valt officieel op 17 februari. Annie Besant heeft destijds ‘Olcott Day’ ingesteld om de sterfdag van Henry Steel Olcott –hij overleed op 17 februari 1907 om 07:17 uur- te herdenken. Hij was de eerste president van de Theosophical Society en heeft zich hiervoor van 1875 tot 1907, dus 32 jaar lang, ingezet. Als onvermoeibaar organisator heeft hij de vereniging in de begintijd vormgegeven. De democratische grondslag van de organisatie, de loge-structuur, de drie doeleinden in haar huidige formulering: het is allemaal te danken aan Olcott. Deze dag wordt nu ‘Adyardag’ genoemd.

17 februari is om nog een aantal redenen een gedenkwaardige dag:
– In 1600 werd Giordano Bruno (Italiaans filosoof) door de Romeinse inquisitie verbrand.
– In 1847 werd Charles Webster Leadbeater geboren.
– In 1953 werd Nilakantha Sri Ram als 5de internationale president benoemd.
– In 1986 overleed Jiddu Krishnamurti.
Dus een bijzondere dag in meerdere opzichten.

Gebouwen in Adyar worden momenteel gerenoveerd. De spreker van deze dag, Michiel Haas die de leiding heeft over deze renovatie, zal ons bijpraten over de werkzaamheden daar en de huidige stand van zaken.

Uiteraard gaat deze renovatie veel geld kosten, daarom is er een Renovatiefonds opgericht. Bijdragen hieraan kunt u overmaken op
IBAN NL47 RABO 0303 5085 23, t.n.v. Stichting St. Michael Renovation Fund Adyar.

Aankomende evenementen