Lezing: De vier Rijken en de parallelle evolutie van de Devas – Wim Leys

Dat er vier natuurrijken zijn (mineralen, planten, dieren en mensen) weet eigenlijk iedereen, hoewel men hier niet echt bewust mee omgaat. Als theosofen gaan we dit goed observeren en bestuderen. Er zit veel meer in dan zo op het eerste gezicht lijkt. Deze kennis te koppelen aan het idee evolutie is zeer vruchtbaar. Dat er ook nog een ander rijk is, met een parallelle evolutie, met voor ons onzichtbare bewoners is in onze tijd vrijwel helemaal vergeten, en het wordt ook helemaal niet geloofd, eerder ontkend en bespot. Ook dit rijk van de Devas doorloopt zijn eigen evolutie, en is onontbeerlijk voor het leven op onze aarde.

Wim Leys werd in 2006 penningmeester van de Loge Den Haag en was van 2009 tot 2017 voorzitter.

Sinds 2015 is hij nationaal voorzitter van de TVN, en werkt als vrijwilliger op het hoofdkantoor in Amsterdam.

Hij geeft cursussen, leidt studiegroepen en houdt voordrachten over Theosofie.

Zoom-lezing: ‘Nature’s secret empires (De Geheime Natuurrijken)’ – Tim Wyatt

Deze ZOOM-lezing is in het Engels.

Onzichtbaar en ongekend door de meeste mensen, bestaat er een verborgen rijk van onzichtbare niet-menselijke wezens die levensvormen in alle natuurrijken creëren, beschermen en ondersteunen. Deze onzichtbare werelden worden veelvuldig aangehaald in de theosofische literatuur, maar zelden besproken. Ze omvatten grote hiërarchieën van natuurwezens die werken in de vier elementen aarde, lucht, water en vuur binnen de etherische en astrale sferen. Op een hoger plan bestaan zelfs nog krachtigere creatieve wezens – de Deva’s (of Lichtwezens) van engelenrijken die werkzaam zijn op de hogere gebieden.

In zijn voordracht zal Tim Wyatt uitleggen dat zonder deze verborgen rijken er geen leven zou zijn, zoals wij dat kennen. Deze wezens houden ons gezond, maken ons beter en zijn van groot belang bij de voortplanting. Ze werken in het dieren-, planten- en mineralenrijk door. Ze spelen ook een belangrijke rol bij het weer en tijdens natuurrampen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De focus zal liggen op de engelenrijken (ook wel Deva’s genoemd in het Sanskriet) – een niet-fysieke klasse van wezens die boven het mensenrijk staat, maar ook in nauwe samenhang met de mens verbonden is. Tim laat zien hoe engelen een prominente rol gespeeld hebben in diverse culturen en religies en wat een verbintenis is met natuurgeesten of elementalen.

Tim Wyatt is journalist, schrijver, presentator, muzikant en acteur met meer dan vier decennia ervaring in alle sectoren van de media. Hij is een fervent esotericus en doet al sinds de jaren 60 onderzoek naar de Oude Wijsheid. Hij geeft regelmatig lezingen bij TS-loges in heel Engeland en leidt ook de School of Applied Wisdom bij de Leeds Lodge.

Hij is medeoprichter van de esoterische uitgeverij Nosegay Books. Tim is lid van de National Council, voormalig lid van de National Executive en bedrijfssecretaris van het landgoed Tekels Park. Hij is een voormalig tv-verslaggever (BBC, ITV en Sky) en een bekroond documentairemaker.

Momenteel werkt hij als freelance schrijver en oprichter van het nieuwe muziekproductiebedrijf en label Hummadruz Records.

Aankomende evenementen