Ook de mens is zevenvoudig

Op 14 mei j.l. heeft Martie Velthuis een lezing gegeven in onze loge met de titel “In het licht van zevenvoudigheid”.

Sinds enkele jaren is Martie aan het onderzoeken wat verschillende bronnen daarover te melden hebben. Het getal 7 komt veelvuldig voor, ook in ons dagelijks leven. Er zijn 7 dagen in de week, 7 chakra’s, 7 tonen binnen een toonladder, 7 kleuren van de regenboog, enzovoort.

In de Geheime Leer lezen we dat het heelal van binnen naar buiten bestuurd wordt door Dhyani Chohans, de geopenbaarde zeven oerlichten, die in het Christendom de zeven Engelen voor Gods troon, of de zeven stralen of machten, worden genoemd. Ook de mens is zevenvoudig, van de hoogste goddelijke vonk (Atma) telkens een laag erbij tot uiteindelijk het fysieke lichaam.

Bijzonder is ook dat het Onze Vader 7 strofen heeft die je kunt vergelijken met de 7 chakra’s en ons 7-voudig wezen.

 

De zeven gebieden van boven naar beneden glijden als het ware telescopisch uit elkaar voort, van kruinchakra naar stuitchakra ofwel van Atma tot het fysieke lichaam.

Ook werd de diepere betekenis van de Tibetaanse mantra Om Mani Padme Hum uitgelegd.

Wat leren we van dit alles? Als we ons van deze kennis en de diepere lagen die Martie ons liet zien, bewust worden en toepassen in ons leven, dan leren we onszelf echt kennen. Het ‘Ken U Zelve’ is en blijft onze belangrijkste opdracht!

 

Aankomende evenementen