Human Design is bedoeld voor iedereen die wil leven als zichzelf

Op 26 maart jl hield Loes Huijgens een lezing over het Human Design. Dat is een mooi systeem, waarmee we onszelf beter kunnen leren kennen. De grondlegger is Ra Uru Hu, een Canadees die in 1987 op Ibiza woonde en op een avond een stem hoorde die hem vroeg: ‘Ben je klaar om te werken?’ Vanaf dat moment kreeg hij 8 dagen en nachten lang gedetailleerde informatie, die hij opschreef en dat nu bekend is als het Human Design systeem. Het was een ‘wake-up call’  die hem liet zien hoe blind en onwetend zijn aannames waren over de natuurlijke staat van zijn, de kosmos en de manier waarop de dingen werken. Zijn boodschap luidt: ‘geloof niet wat ik zeg, maar probeer het voor jezelf uit. Het Human design is bedoeld voor iedereen die wil leven als zichzelf’.

Met behulp van je geboorteplaats en -land, geboortedag en -tijdstip kan een z.g. Body Graph gemaakt worden, een soort blauwdruk van jezelf, bestaande uit driekoeken en vierkanten, verbonden door witte en gekleurde lijnen (zie de foto bij dit artikel). Links een kolom met in rood jouw Design en rechts een zwarte kolom met jouw Persoonlijkheid. Uit dit hele beeld kan een complete analyse gemaakt worden. Type, Strategie en Autoriteit komen aan bod, en ook Profiel en Incarnatiekruis. Belangrijk is de onderlinge samenhang tussen dit alles; daaruit wordt veel duidelijk over je kracht en je valkuilen; over wie je echt bent en wie je niet bent. Dit alles kan veel inzicht opleveren.

Op de website humandesign.nl  kun je een gratis chart aanvragen.

De lezing van Loes was getiteld ‘Enneagram, Tzolkin en Human Design’, maar in de voorbereiding kwam ze tot de conclusie dat ze alleen het Human Design wilde behandelen. Dat betekent dat we nog iets tegoed hebben en er het volgend seizoen een nieuwe lezing komt met de andere twee onderwerpen en de verbanden tussen alle drie. Fijn. Dank je wel, Loes!

Aankomende evenementen