SVIW/VKK Cursus ‘Waar kom ik vandaan’ start 19 september

Deze cursus brengt je naar verrassende antwoorden die uit jezelf voortkomen. Het gaat om kosmische wetten die ook een rol spelen in je eigen leven, zonder dat je daarbij stil staat.De wetten betreffen processen bij creatie, onderhouding en terugkeer, cycli, het ontstaan van goden, hiërarchieën, zonnen, planeten en het ons omringende leven, van mineraal tot mens. Die wetten zijn te vinden in verschillende esoterische bronnen die elkaar vaak bevestigen.

Wat heb ik aan deze cursus?

 • Bewust worden van kosmische wetten waardoor je een bewuster leven gaat leiden.
 • Bewust worden van verkeerde denkbeelden en je zekerder gaan voelen door nieuw inzicht.
 • Je onderdeel gaan voelen van een kosmisch proces en de noodzaak inzien van een constructieve inzet.

 Wat is uniek aan deze cursus?

 • De cursus is mede gebaseerd op het boek “The Cosmic Doctrine” van Dion Fortune dat haar werd gedicteerd rond 1925. De docent heeft het boek vertaald en de abstracte begrippen meer toegankelijk en toepasbaar gemaakt.
 • Het boek wordt wel genoemd de “Gnosis van het Westen”. Het geeft een unieke bijdrage aan de westerse esoterie door alles te beschrijven in termen van beweging. De wording van de mens is daarbij een onderdeel van de wording van de Kosmos. Gaandeweg draag je als mens meer bij aan die wording wat je leven een magisch aspect kan geven.

Tijdens de cursus komen aan bod:

 • De fasen van Kosmische wording, aan de hand van een grafische metafoor. Je wordt aangemoedigd om visualisatie oefeningen te doen van kosmische processen, als een vorm van westerse Jnana Yoga.
 • De daarbij betrokken Kosmische wetten, zoals bij bewustwording, organisme vorming, scheppende hiërarchieën, reflectie, verbinding en compensatie.
 • De relatie van die wetten met denkbeelden uit wetenschap, filosofie, wijsheidstraditie en religie, die je dieper inzicht en meer samenhang kunnen geven.
 • Voorbeelden van toepassing van Kosmische wetten.

Doelgroep

 • Mensen met esoterische en/of spirituele belangstelling.
 • Theosofen zullen veel herkennen uit de Kosmogonie van de Geheime Leer; de grote lijn  wordt levend gemaakt, details worden weggelaten.

Ervaringen

Eerdere deelnemers gaven als ervaringen: veel niveaus tegelijk aangeraakt; eigen interpretatie mogelijk; het hield mij af en toe uit mijn slaap; geeft antwoord op veel vragen; meer inzicht in het geheel; oefeningen nuttig; voel mij nu een rustiger mens; minder angst voor de dood; voelt als een thuiskomen; voelt als een nieuw begin.

De cursus bestaat uit:

 • 6 avonden waarin je de kosmische reis volgt die jij hebt gemaakt en nog zult vervolgen. Oefeningen en interactie helpen daarbij.
 • Een eventuele vervolgcursus in 2024 waarin denkbeelden uit filosofie, esoterie en religie worden besproken waarop de Cosmic Doctrine een nieuw licht laat schijnen.

Organisatie
De cursus wordt gegeven vanuit de School voor Innerlijk Weten (SVIW). Die richt zich op het verdiepen van de persoonlijke en geestelijke ontwikkeling, zoals ontwikkelen van je innerlijk weten, bewustworden van God in jezelf en in de ander en verbinden met elkaar, de natuur en met engelen.

De School is zelfstandig, maar wordt inhoudelijk gevoed door het gedachtengoed van de Vrij-Katholieke Kerk (www.vkk.nl), dat mede is gebaseerd op gnosis en esoterie.

Gegevens
Docent: dr ir Gert Jan van der Steen, oud-hoogleraar Informatiekunde en bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Locatie: de koffiekamer van de Vrij-Katholieke Kerk, Rietzangerlaan 2A, Den Haag.
Tijd: dinsdagavonden van 20.00-22.00 uur op 19 sep, 3, 17, 31 okt en 14, 28 nov 2023.
Kosten: € 5 per keer. Betaling aan de zaal. Naar draagkracht is reductie mogelijk.
Aanmelden: per email sviw@vkk.nl, of via www.sviw.nl . Graag vermelden: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
Website: www.sviw.nl

Verdere informatie: School voor Innerlijk Weten, telefoon 06-54774547, e-mail: sviw@vkk.nl

cursussen

Aankomende evenementen