Cursus archief

2-Jarige Mindfulness Meditatiecursus 2e studiejaar 2017-2018

Docente: Ineke Vrolijk
Data: 23-9-2017, 14-10-2017, 11-11-2017, 9-12-2017, 13-1-2018, 10-2-2018, 10-3-2018, 14-4-2018, 12-5-2018 (vervalt!!), 9-6-2018
Tijd: zaterdag, 11.00 - 13.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,- voor 10 bijeenkomsten. Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Nieuwe deelnemers worden in beginsel niet meer toegelaten, maar er kan een uitzondering worden gemaakt voor mensen die ervaring hebben met vipassana o.i.d.
Dit is het tweede en laatste seizoen van de mindfulness meditatietraining zoals die binnen de spirituele tradities wordt beoefend. Als uitgangspunt wordt het meditatiediagram van H.P. Blavatsky gebruikt en de hierin genoemde verschillende aspecten van het bewustzijn. De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, die een brede ervaring heeft met Tibetaans-boeddhistische retraites en meditatiecursussen geeft binnen de verschillende loges van de TVN. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • fysieke sensaties, zintuiglijke waarnemingen. Hoe raken we thuis in ons lichaam, de basis voor onze aanwezigheid in deze wereld
  • primaire gevoelens van aantrekking, afstoting en neutraliteit
  • mentale en emotionele gesteldheid (mentale factoren)
  • onze gedachten en hun inhoud
  • mindful worden van dat deel van ons menselijk bewustzijn, dat voorbij gaat aan concepten

Mindfulness helpt ons te herkennen wat er in onszelf omgaat en hoe we de wereld om ons heen waarnemen, waardoor we inzicht en onderscheidingsvermogen ontwikkelen met betrekking tot ons eigen leven en het leven in het algemeen. Mindfulness meditatie traint ons aandachtig aanwezig te zijn in ieder moment en leert ons waar te nemen vanuit een ruimer perspectief.
Download hier de flyer 2-jarige Mindfulness Meditatiecursus


Studiegroep 'Esoterie - D. Reigle, The Doctrine of Svabhāva or Svabhāvatā and the Questions of Anātman and Śūnyatā

David Reigle

Data 2017: 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Data 2018: 29-01, 26-02, 16-04, 28-05
Tijd: maandagavond, 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag

David Reigle (geboren 22-8-1952) is een Amerikaans schrijver en een onafhankelijke wetenschapper op het gebied van Sanskriet geschriften uit India en de Tibetaanse vertalingen daarvan. Hij heeft geschreven over de de boeddhistische Kālacakra leer en publiceerde over zijn onderzoek naar de in de Theosofie geaccepteerde bronboeken. Deze boeken zijn de Boeken van Kiu-te, oftewel rGyud-sde, de Tibetaans boeddhistische tantra’s en het zogenaamde Boek van Dzyan.

Deel 2 (start 13 november 2017, open voor nieuwe deelnemers)
D. Reigle, The Doctrine of Svabhāva or Svabhāvatā and the Questions of Anātman and śūnyatā.

Studiegroep Esoterie David ReigleDe studiegroep esoterie zal zich in november buigen over een nieuw artikel. Dit betreft een fundamenteel leerstuk van het Boek Dzyan; H.P. Blavatsky noemt het in haar boek De Geheime Leer: "svabhāvat".

Het artikel van D. REIGLE, The Doctrine of Svabhāva or Svabhāvatā and the Questions of Anātman and śūnyatā, is met een toegevoegd voorwoord als hoofdstuk tien opgenomen in: David and Nancy REIGLE, Blavatsky's Secret Books, pp. 106-107-132 plus vijf bladzijden eindnoten.
Lees meer op deze website.


Deel 1 (inmiddels afgerond)
Over de vermeende Tibetaanse Bron van Alice Bailey’s Geschriften door David Reigle' Bij deze studiegroep gaan we in op de inspiratie uit Tibetaanse bronnen van een aantal boeken van Alice Bailey.

Alice Ann Bailey (16-6-1880 tot 15-12-1949) was een schrijfster over theosofische onderwerpen en veelomvattende esoterische gedachten, zoals meditatie, genezing, spirituele psychologie, het lot van naties en voorschriften voor de algehele samenleving. Zij beschreef het merendeel van haar werk als telepathisch aan haar gedicteerd door een Meester van Wijsheid, beschreven als 'De Tibetaan' of met zijn initialen 'D.K.' (later geïdentificeerd als Djwal Khul).


2e jaar Studiegroep Taimni: 'Een Weg tot Zelfontdekking'

Deze studiegroep die bestaat uit leden van de Loge Den Haag, is het vervolg op die van vorig jaar, waarin het boek 'Een weg tot zelfontdekking' van Iqbal Taimni centraal staat.
Data 2017: 02-10, 30-10, 27-11
Data 2018: 15-01, 12-02, 19-03 en 11-06
Tijd: maandagavond, 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag

Een boek voor degenen die de oude occulte leer over de aard van de mens willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen.

Taimni gaat van theorie naar praktische toepassing - van de functies, de beheersing, de zuivering en het gevoelig maken van de fysieke en emotionele lichamen naar het “lagere” denken. Vandaar neemt hij ons stap voor stap mee door de ontwikkeling van het “hogere”denken, het “wijsheidslichaam” en tenslotte licht hij de rol van atma (geest) in ons leven nader toe. In het laatste deel onderzoekt hij de “onwerkelijke” wereld waarin we leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op de techniek van yoga.


Leesgroep 'Danielle Audoin - Een Benadering van Theosofie'

Een benadering van theosofie, Danielle AudoinBegeleider: Wim Leys
Tijd: zondagmiddag, 15.00 - 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag

De schrijfster van ‘Een benadering van Theosofie’, mevrouw Danielle  Audoin, was jaren lang lid van de Franse afdeling. Zij was juriste en gaf ook muzieklessen. Na haar pensionering heeft zij zich toegelegd op theosofisch werk en hield zij in Europa vele lezingen.

‘Een benadering van Theosofie’ is ook in boekvorm uitgegeven.

 

De theosofische literatuur omvat een uitgebreid gebied en belicht eeuwenoude vragen aangaande mens, universum en God. Danielle licht op theosofische wijze toe dat de mens als wezen uit verschillende lagen van bewustzijn bestaat.

Stap voor stap laat zij zien dat er een oneindig aantal mogelijkheden bestaat om het bewustzijn te ontplooien, beginnend met de eerste stap op weg naar zelfkennis.


Wegwijs worden in de I Tjing

Data: zaterdag 24 maart 2018, 7 april 2018, 28 april 2018
Tijd: 13.30 - 17.00 uur | Docent: Guido Lamot
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 105,- voor 3 bijeenkomsten, inclusief cursusmateriaal en een unieke set I Tjing-kaarten van eigen ontwerp. Aanmelden: Jaap Trouw, 070-397 50 71 | tvndenhaag@gmail.com Meer info: Guido Lamot, 035–588 52 25 | guidolamot@gmail.com

Op 11 september 2017 gaf Guido Lamot in onze Loge een lezing over de I Tjing. Op verzoek van vele aanwezigen die aangaven zich graag verder te willen verdiepen in deze interessante materie, start op 24 maart 2018 een cursus Wegwijs worden in de I Tjing met Guido Lamot.

De I Tjing is het oud-Chinese Boek der Veranderingen. Het werd eeuwen in hofkringen gebruikt als raadgever. Het geeft de krachten aan die werkzaam zijn om iets ten goede te laten veranderen. Zo vormt het een kompas om onszelf beter in het dagelijks leven te kunnen oriënteren, de juiste weg te bewandelen of overtuigender te beslissen in het maken van keuzes.

De I Tjing geeft aan wat je kunt veranderen, hoe, waar en wanneer, het is daarom heel praktisch en draagt een universele wijsheid in zich die de tijd trotseert. De I Tjing biedt concreet advies in privé- en werksituaties. Je krijgt inzicht hoe de eerstvolgende stap op je weg er uit gaat zien, als je erom vraagt op de juiste manier. Je leert om jezelf en anderen beter te begrijpen waardoor je handelen in het dagelijks leven evenwichtiger wordt.

Download hier de complete cursusomschrijving Wegwijs worden in de I Tjing.

Aankomende evenementen