Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van september t/m december 2016

19 september 2016 'Uren met Lao Tse en Tswang Tse: lessen voor deze tijd' door Guido Lamot

'Uren met Lao Tse en Tswang Tse: lessen voor deze tijd'
Lezing door Guido Lamot
Maandagavond 19 september 2016
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Guido Lamot stichtte 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie. Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen. Guido Lamot is vice-voorzitter van de TVN.

Je kunt de weerspiegelingen enkel in stilstaand water zien. Wat van zichzelf stil is kan dingen tot stilte brengen.

De Tao Teh Tjing van Lao Tse en De Innerlijke Geschriften van Twang Tse behoren tot de meest vertaalde en gelezen klassieke Taoïstische Meesterwerken. Dit komt omdat deze filosofen een eenvoudige beeldentaal gebruiken afkomstig uit eigen ervaring, om zo de harten van menig lezer te raken. Alhoewel zij dateren uit een tijd van drie à vierhonderd jaar voor Christus, zijn ze in het moderne China en in onze westerse wereld nog steeds in populariteit aan het toenemen. Ze geven ongedwongen vingerwijzingen voor transformatie, die tijdloos van toepassing is. We gaan een aantal karakteristieke onderwerpen uit hun bronnen bespreken zoals: Tao, teh, wu wei wu, leegte, eenvoud, levenskunst, de kunst van kijken en luisteren, omgaan met verandering, de grenzen van menselijke kennis en taal, de conditie en situatie van de mens tussen hemel en aarde en de houding t.a.v. de dood.


3 oktober 2016 'De Maya Tzolkin kalender in samenhang met het Periodiek Systeem en de Levensboom' door Erik Welten

'De Maya Tzolkin kalender in samenhang met het Periodiek Systeem en de Levensboom' door Erik Welten
Maandagavond 3 oktober 2016
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Erik Welten (1973) is werkzaam als apotheker in Marum. Reeds sinds de afronding van zijn apothekersopleiding in 1999 heeft hij een grote belangstelling voor een meer holistische  benadering van welzijn en gezondheid. Hij is intensief bezig met processen van bewustwording en innerlijke groei, waarbij meditatie, mystiek en sjamanisme een belangrijke plek innemen.

Sinds 2005 is Erik Welten gefascineerd door de Tzolkin, de belangrijkste kalender van het Mayavolk. “Door het werken met de Tzolkin is het net alsof we een bril opzetten, waardoor we een diepere samenhang gaan zien die voorheen aan ons zicht onttrokken werd. Nader beschouwd is de Tzolkin niet alleen een kalender. Het is een treffend model voor een kosmisch grid dat ten grondslag ligt aan al het gemanifesteerde, zowel op macrokosmische als op microkosmische schaal.”

Vanuit zijn werk met alchemistische plantenremedies (spagyriek) is hij eveneens geïnteresseerd in het Periodiek Systeem der Elementen. Daardoor kwam de vraag bij hem op wat de samenhang is tussen de Tzolkin en het Periodiek Systeem.

Begin 2015 kreeg hij een antwoord op die vraag: De Tzolkin en het Periodiek Systeem vormen een geïntegreerd geheel! En in de Hebreeuwse taal blijkt zich een belangrijke verbindende sleutel te bevinden. Daarmee ging een wereld voor hem open, die zich verder begon te ontvouwen. Zo vertoont ook de kabbalistische Levensboom een samenhang met de Tzolkin. En gaandeweg wordt duidelijk hoe we deze kennis kunnen toepassen in onze innerlijke zoektocht.


17 oktober 2016 'Goddelijke Taal' door Hans van Aurich

'Goddelijke Taal' door Hans van Aurich
Lezing door hans van Aurich
Maandagavond  17 oktober 2016
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed.

Goddelijke taal vormt de schakel tussen de mens en het Kosmisch Bewustzijn. Wij spreken een taal die is opgebouwd uit letters en cijfers. Deze vormen woorden en hele zinnen. Het verband wordt begrepen door de woorden nauwkeurig te lezen en op je in te laten werken. Het is de taal van het menselijk denkvermogen.

Goddelijke taal daarentegen kent geen woorden, letters of cijfers. Ze maakt gebruik van beelden, voorstellingen, imaginaties. Het is een taal die we in de oude mysterieleringen nog versluierd tegenkomen.

Maar deze taal ligt toch meer binnen handbereik want het is ook de taal van onze dromen en de taal van het onbewuste waar de Alchemie en de Tarot ook gebruik van maken. Het onbewuste vormt de verbinding tussen het dag-bewustzijn en het kosmisch bewustzijn en heeft hierdoor dus toegang tot de universele bron van kennis.


7 november 2016 'De dood en daarna volgens de theosofie' door Wim Leys


'De dood en daarna volgens de theosofie'
Lezing door Wim Leys
Maandagavond  7 november 2016
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:

Wim Leys is sinds mei 2015 voorzitter van de Theosofsche Vereniging in Nederland. Hij geeft o.a. cursussen in de Loge Den Haag en is een veelgevraagd spreker.

In theosofsche literatuur vindt men uitgebreide beschrijvingen van wat de dood is en wat de gestorven mens daarna beleeft, vaak aan de hand van kennis over de mens als samengesteld wezen. Een theosofiestudent heeft veelal nog geen eerstehands kennis van deze zaken, maar kan zich aan de hand van de informatie die hij zich eigen maakt toch een redelijk beeld vormen van het mysterie van de dood.

Theosofische kennis over de dood en daarna kan een goed referentiekader bieden om de tegenwoordig zo actuele getuigenissen van bijna-dood-ervaringen (BDE) te kunnen
duiden.


21 november 2016 'Euthanasie vanuit theosofisch perspectief' door Joke Vermeulen

'Euthanasie vanuit theosofisch perspectief' door Joke Vermeulen
Maandagavond 21 november 2016
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Joke Vermeulen woont en werkt sinds 1973 in het Blavatskyhuis in Den Haag, het Internationale Hoofdkwartier van The Theosophical Society (Point Loma).

Euthanasie is een onderwerp dat verdient om boven de gebruikelijke discussie te worden uitgetild. Voor- en tegenstanders van euthanasie voeren discussie zonder het 'waarom' van hun standpunt uit te kunnen leggen. En hoe kun je kiezen als je niet weet wat er gebeurt tijdens het sterven en na de dood?
De eeuwenoude Theo-sofia, de gemeenschappelijke kern van alle filosofieën en religies, geeft informatie over de cyclus van leven en dood. Is het niet zinvoller de ideeën van wijzen als Plato en Gautama de Boeddha te overdenken dan die van de gemiddelde Nederlandse politicus?

Wij hopen tijdens de lezing de blik te verruimen, van de vraag: "Heeft mijn leven nog wel zin?" naar "Wat is de zin van het leven?" En van de gedachte: "Voor mij mag het wel over zijn" naar "Is het wel over? Wat staat mij hierna te wachten, wat is mijn toekomst?" De kernvraag is: Maakt euthanasie, letterlijk 'gelukkige dood', inderdaad gelukkig?

En in het verlengde van euthanasie zal ook abortus vanuit theosofisch perspectief worden belicht, zodat iemand ook op dat gebied zijn keuzen op basis van kennis en inzicht kan maken. Het is duidelijk dat deze lezing niet het laatste antwoord zal geven, maar een ondersteuning is op de weg naar meer inzicht in leven en dood.


12 december 2016 'Hermetische geneeskunst' door Frank Tuinstra

'Hermetische geneeskunst'
Lezing door Frank Tuinstra
Maandagavond  12 december 2016
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterietraditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriën en het alledaagse leven. Symboliek en folklore binnen de westerse cultuur krijgen daarmee een nieuw, verhelderend perspectief. De laatste tijd gaat zijn belangstelling uit naar de toepassing van mysterietradities in de geneeskunst en de rol die het plantenrijk daarbij speelt als bron van voeding en medicijn.

Hermes Trismegistos wordt gezien als de legendarische grondlegger van de Westerse (Hermetische) Mysterietraditie. Dit stelsel van ordening (Astrologie), beïnvloeding (Magie) en praktische toepassing (Alchemie) heeft tot doel de "vergeten" verbinding van de mens met zijn Schepper opnieuw tot stand te brengen. Een gebrek aan Juiste Aandacht voor deze verbinding leidt op den duur tot onvolkomenheden op zowel geestelijk als lichamelijk gebied.
Deze lezing belicht hoe de ontwikkeling van de Juiste Aandacht de allerhoogste vorm van Kunst is, hoe wij door het mineralen-, planten-, dierenrijk en onze medemens daarbij geholpen worden, en dat dit Mercurius der Wijzen de grondslag is van Universele Genezing.

Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van januari t/m juni 2017

9 januari 2017 'The Power of the Heart' - Film

‘The Power of the Heart’
Datum maandag 9 januari 2017
Aanvang 20.00 uur

Dit is een levensveranderende film over de verbluffende kracht en intelligentie van het hart.
Met ervaringen van de meest inspirerende en invloedrijke persoonlijkheden van onze tijd, onder wie Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Paolo Coelho, Isabel Allende, Maya Angelou, Gary Zukav en Mark Nero, levert de film het overtuigende bewijs dat ons hart veel meer is dan een fysiek orgaan en dat het de kijk op geld, gezondheid, relaties en dergelijke kan veranderen.
Deze film is een ervaring die de schat die in ieder verborgen ligt laat ontdekken...en herontdekken.

De film is Nederlands ondertiteld.


23 januari 2017 ‘Universeel Soefisme, de eeuwenoude soefiboodschap’ door Mieke van den Besselaar

‘Universeel Soefisme, de eeuwenoude soefiboodschap'
Lezing door Mieke van den Besselaar
Maandagavond 23 januari 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Mieke van den Besselaar is lid van en actief in de Nederlandse Soefibeweging, die op verschillende plaatsen in Nederland gevestigd is.

Het universeel soefisme is in het begin van de vorige eeuw naar het westen gebracht door de Indiase musicus en mysticus Inayat Khan. Hij had de opdracht van zijn soefileraar gekregen om Oost en West met elkaar te verbinden door zijn muziek. De Westerlingen wilden echter uitleg en daarom werd het steeds minder muziek en steeds meer woorden. Essentie van zijn boodschap is dat alle leraren en profeten altijd dezelfde boodschap hebben verkondigd maar dat wel gedaan hebben met woorden die pasten bij de cultuur en de mensen voor wie die boodschap was bestemd. Dat verklaart de verschillende bewoordingen maar in essentie zeiden ze allemaal hetzelfde:

Er is maar één Wezen dat zich in zijn schepping in heel veel verschillende vormen en namen manifesteert.


6 februari 2017 'Een Theosofisch Woningbouwproject van Formaat' door Arjan Hebly

'Een Theosofisch Woningbouwproject van Formaat' door Arjan Hebly
Maandagavond 6 februari 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Arjan Hebly (1958) is architect en heeft zijn eigen bureau, Hebly Theunissen architecten, in Delft. Het bureau maakt plannen voor verouderde buurten en wijken, projectmatige en particuliere woningbouw, verbouwingen en restauraties. Daarnaast publiceert hij regelmatig over architectuur. Zijn bureau was van 2006 tot 2012, samen met Molenaar & Co verantwoordelijk voor de restauratie van het Justus van Effen complex.

In 2013 won dit project de nationale restauratieprijs, de Gulden Feniks. Vermeldenswaardig is dat het Rijksmuseum in Amsterdam dat jaar ook één van de genomineerde projecten was. Sinds enkele jaren volgt Arjan Hebly de leesgroep Anthakarana van de TVN, loge Den Haag, onder leiding van Wim Leys. Hij is tevens de opsteller van de architectonische waardestelling van het TVN verenigingsgebouw in de Tolstraat in Amsterdam.

In 1922 is, in de toentertijd spiksplinternieuwe wijk Spangen in Rotterdam, het Justus van Effen complex gereed. In een omsloten hof betrekken 264 gezinnen hun nieuwe woning. Het is een bijzonder project. Met name de zogenaamde ‘luchtstraat’, een straat op de tweede verdieping, is een absolute noviteit. Liften brengen de bakkerskar, de melkman en zelfs het paard van Sinterklaas naar boven. En afgezien van deze luchtstraat blinkt het project in meerdere zaken uit, zoals een monumentaal badhuis, centrale verwarming, een nieuw systeem voor de vuilverwerking en uitgekiende woningplattegronden.

De bedenker van dit alles was Michiel Brinkman, een door de theosofie geïnspireerde architect. Tijdens de lezing zullen een aantal theosofische motieven die in het Justus van Effencomplex zijn verwerkt, zoals de symbolische moeder, theosofisch kleurgebruik en het Kundalini motief, uit de doeken worden gedaan.


6 maart 2017 ‘De verdrijving van de glamour van het materialisme in het kader van de Tijdloze Wijsheid’ door Eric Huysmans

'De verdrijving van de glamour van het materialisme in het kader van de Tijdloze Wijsheid’ door Eric Huysmans

Maandagavond  6 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies 15 jaar gewerkt in commerciële en managementfuncties in het bedrijfsleven. Hij bestudeert de Tijdloze Wijsheid bij de Morya Federation. Sinds 1999 legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij samen met zijn echtgenote Marga mensen in hun praktijk sensibility in Breda.

In de Tijdloze Wijsheid betekent ‘Glamour’ een mistige en alles onderdompelende illusie, begoocheling, waan of misleiding. Daardoor zien we de werkelijkheid niet zoals die is. Een voorbeeld is de glamour van materialisme en geld. We denken niet te kunnen leven zonder. Dit creëert veel nood in de wereld. De verdrijving hiervan is een belangrijke stap in de evolutie van het menselijk bewustzijn.

In deze lezing reikt Eric Huysmans o.a. een meditatie aan om dit te ondersteunen. Hij bestudeert de Tijdloze Wijsheid bij de Morya Federation. Zie Sensability.nl .


10 april 2017 'Kleur onderzoeken – Cato Gruntke' door Mariël Polman

'Kleur onderzoeken – Cato Gruntke' door Mariël Polman
Maandagavond  10 april 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Dr. ir. Mariël Polman volgde de opleiding tot meesterschilder te Utrecht, studeerde bouwkunde te Delft (1992) en volgde in Maastricht de opleiding tot onderzoeker van afwerklagen van historische binnenruimten (1995). Sinds 1997 is zij werkzaam als specialist Kleur en Schilderingen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en heeft ze een adviesbureau voor kleur en architectuur. Zij deed kleuronderzoek aan een groot aantal gebouwen, waaronder de Van Nelle fabriek (Rotterdam), sanatorium Zonnestraal (Hilversum) en het Collège Néerlandais (Parijs), en leidde het kleuronderzoek aan de Aubette (Straatsburg). De onderzoeken vormden de basis van haar promotieonderzoek te Delft (2011). Sinds 2013 is zij programmacoördinator en docent Historische Binnenruimten van de opleiding Conservering & Restauratie, bij de Universiteit van Amsterdam.

Het uitdrukken van de juiste verhoudingen van de indalende en opstijgende krachten in de heilige meetkunde komt aan de orde in De Geheime Leer. Dit was een centraal thema in de Vahana Loge in Amsterdam (1896-1904). Vahana: uitdrukking van een geestelijk beginsel. De kleurdiagrammen van Vahana lerares en kunstenares Cato Gruntke zijn daar een uitdrukking van: een dubbele driehoek in een cirkel, herkenbaar in het embleem van de TS en vrijwel identiek aan de kleurencirkel van Goethe. Cato Gruntke zet daar een vijfpuntige ster naast. Hierin is de menselijke ster van HPB herkenbaar, die afgedrukt is in ‘De esoterische instructies’ van H.P. Blavatsky, ook wel genoemd ‘Deel III van De Geheime Leer’.
Het werk van Cato Gruntke (1872-1951) werd postuum gepubliceerd: ‘Spirit-analytische verhandelingen’, 1952.


24 april 2017 'Homeopathie - geneeskunst van de toekomst' door Ronald van Vierzen

'Homeopathie - geneeskunst van de toekomst' 
Lezing door Ronald van Vierzen

Maandagavond 24 april 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Ronald van Vierzen, studeerde elektrotechniek in Delft en werkt in de chipindustrie. Werd antroposoof, schreef een boek over klassieke homeopathie versus reguliere geneeskunde. Benut de antroposofie om spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verbinden en publiceert daarover in tijdschrift Kore.

De reguliere medicus en de klassiek homeopaat behandelen vanuit verschillende uitgangspunten. Beiden streven ze er naar om een zieke weer gezond te maken, maar wat is gezondheid? Wat is het verschil tussen een zieke en een ziekte? Waarom zijn we ziek? Hoe kun je herkennen of een behandeling werkelijk geneest of slechts symptomen onderdrukt, want in beide gevallen ben je van je klachten af. Er zijn 4 behandelingsprincipes: isopathie, antipathie, allopathie en homeopathie. Hoe en waarom werkt homeopathie? De eeuwige strijd rond de bewijsvoering. Kun je behandelen tegen het karma van een zieke in?


22 mei 2017 'De Sikhs en hun stichter Sri Goeroe Nanak Ji' door Saskia Campert

'De Sikhs en hun stichter Sri Goeroe Nanak Ji'
Lezing door Saskia Campert
Maandagavond 22 mei 2017
Aanvang: 20.00 uur
Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Mr. Saskia Campert is juriste gespecialiseerd in hindoe- en islamitisch familierecht. Zij is lid van de Theosofische Vereniging, geeft lezingen en is redactielid van ‘Theosofia’. Zij maakt vertalingen uit het Frans en Engels.

Deze vrij jonge, uit India (Punjab) afkomstige, godsdienst wordt vaak gezien als een tussenvorm tussen hindoeïsme en islam. We onderzoeken in hoeverre dit juist is.
Heeft sikhisme een eigen (spiritueel) gezicht of is het een vernieuwende versie van bestaande religies? De mannen met hun kleurrijke tulbanden lijken zò uit een sprookjesboek te komen, maar het leven van een sikh is beslist geen sprookje. Wereldwijd spelen zij op diverse terreinen een rol van betekenis.


12 juni 2017 'Met de ogen van nu: de pionierstijd van de Theosophical Society' door Alice Bouwland

'Met de ogen van nu: de pionierstijd van de Theosophical Society'
Lezing door Alice Bouwland
Maandagavond 12 juni 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:

Alice Bouwland (1955) is sinds 1982 lid van de Theosophical Society Adyar. In het dagelijks leven is ze werkzaam op een hogeschool als communicatie-trainer en personeelsbegeleider.

 

Wat voor leiders waren Olcott en Blavatsky, de stichters van de theosofische vereniging? Hoe werkten ze samen? Waardoor konden ze zo’n internationaal netwerk opzetten ‘Hoe is de situatie nu? Wat zijn de verschillen? Voor welke uitdaging staan wij?’
We gaan met hedendaagse organisatie-ogen naar het verleden van onze vereniging én naar het nu kijken. In mijn werk op een hogeschool train en coach ik managers en projectleiders. Het blijkt de moeite waard om Olcott en Blavatsky en hun omgeving op een hedendaagse manier te analyseren.
Olcotts ogen waren organisatie-ogen. Blavatsky was vooral bezig met de ‘content’, zoals men nu zou zeggen.


Aankomende evenementen