Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van september t/m december 2019

16 september 2019: 'Aan de voeten van de meester' door Guido Lamot

Lezing: 'Aan de voeten van de meester ’ door Guido Lamot
Maandagavond 16 september 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Guido Lamot stichtte in 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie.  Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen en is vice-voorzitter van de TVN.

Alcyone, Aan de voeten van de meesterAlcyone, Jiddu Krishnamurti

'Aan de voeten van de meester' is het eerste kleine boekje geschreven door de nog jonge Krishnamurti op 13 jarige leeftijd. Dit werkje, dat uitgroeide tot een bestseller, bevat vier grootse ethische thema’s:
- onderscheidingsvermogen
- begeerteloosheid
- goed gedrag
- liefde

Door het toepassen van deze gulden regels in het dagelijks leven, wordt ons groei- en inwijdingsproces versneld.

Het verslag van deze lezing kunt u hier lezen: Werk aan de winkel! Oefen in het dagelijks leven … of kijk op onze Facebookpagina.


30 september 2019 film: 'Het Avontuur van de Held' met Joseph Campbell

Film: 'Het Avontuur van de Held’ met Joseph Campbell
Maandagavond 30 september 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over Joseph Campbell:
Als vooraanstaand wetenschapper, schrijver en leraar heeft Joseph Campbell een diepgaande invloed gehad op miljoenen mensen – inclusief Star Wars-maker George Lucas. Voor Campbell was mythologie het “lied van het universum, de muziek van de sferen.”

Stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers die in levendige dialogen bespreken hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Ze kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Er zijn zes afleveringen die in het seizoen 2019 – 2020 van de Loge Den Haag allemaal vertoond zullen worden. We beginnen met 'Het Avontuur van de Held'.

Waarom zijn er zoveel heldenverhalen in de mythologie en wat is de betekenis van de beproevingen van de held?

Na het bekijken van de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

Volgende afleveringen:
25 november 2019: ‘De Boodschap van de Mythen’ | 27 januari 2020: ‘De eerste Verhalenvertellers’ |

Helaas komen de eerder aangekondigde afleveringen 4 t/m 6 van deze filmreeks te vervallen: 
17 februari 2020: ‘Opoffering en Gelukzaligheid’ | 16 maart 2020: ‘Liefde en de Godin’ | 8 juni 2020: ‘Maskers van de Eeuwigheid’ |


14 oktober 2019: 'De Gulden Snede en het begrip oneindig' door Ronald van Vierzen

Lezing: 'De Gulden Snede en het begrip oneindig’ door Ronald van Vierzen
Maandagavond 14 oktober 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:

Ronald van Vierzen, studeerde elektrotechniek in Delft en werkt in de chipindustrie. Werd antroposoof, schreef een boek over klassieke homeopathie versus reguliere geneeskunde. Benut de antroposofie om spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verbinden en publiceert daarover in tijdschrift Kore.

De Gulden Snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat maakt die verhouding zo specifiek? Een korte reis door de kunstgeschiedenis leert dat de Gulden Snede al ver voor onze jaartelling bekend was. Door wie of wat hebben de grote meesters in de kunst zich laten inspireren? Wat is het werkelijke geheim achter de Gulden Snede?

Het wiskundige begrip ‘oneindig’ is eigenlijk niet door het verstand te bevatten. Pas wanneer we beseffen dat de wiskunde de aardse neerslag is van kosmische wijsheid, krijgt het woord ‘oneindig’ een heel andere betekenis en levert het aanwijzingen op voor iets dat binnen de christelijke kerk wordt ontkend, namelijk het bestaan van een vóór-geboortelijk leven. Zelfs het principe van reïncarnatie is uit de meetkunde af te leiden.

Het verslag van deze lezing kunt u hier teruglezen: De schepping is de neerslag van de goddelijke harmonie of check hier het bericht op onze Facebookpagina.


28 oktober 2019: 'Het esoterisch centrum van Nederland' door Caroline de Westenholz

Lezing: 'Het esoterisch centrum van Nederland’ door Caroline de Westenholz
Maandagavond 28 oktober 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreekster: Caroline de Westenholz is kunsthistorica en publiciste, en vooral bekend als oprichtster van het Louis Couperus Museum. In 2013 kende het Prins Bernhard Cultuurfonds haar een Zilveren Anjer toe "voor haar inzet ten behoeve van het Louis Couperus Museum in Den Haag"; de onderscheiding werd door prinses Beatrix opgespeld. Op 7 februari 2014 ontving zij bovendien de Victorine Heftingprijs 2013.

Caroline de Westenholz, Het esoterisch centrum van Nederland Den Haag is van oudsher een centrum van esoterische stromingen. De Rozenkruisers zijn hier al gesignaleerd in 1622. Ruim honderd jaar later, in 1756, werd het hoofdkwartier van de Vrijmetselarij in Den Haag gevestigd. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de eerste spiritistische en theosofische verenigingen er opgericht. Rond 1900 waren er vele andere esoterische gezelschappen.

Steeds valt het inwoners en bezoekers van Den Haag op dat bijna al deze esoterische genootschappen in Den Haag liggen in de nabijheid van het Vredespaleis. Is dat toeval?

In de 18e eeuw is deze plek tweemaal bezocht door de Meester van de Westerse Esoterie, de Graaf van St. Germain. Zou hier een verband kunnen liggen?

De spreekster bekijkt het geestelijke leven van Den Haag in de periode 1750 – 1950.

Het verslag van deze boeiende lezing leest u hier: De spirituele erfenis van de Graaf van Saint Germain of kijk op onze Facebookpagina.


11 november 2019: 'Een studie in het vroege christendom' door Marianne Plokker

Lezing: 'Een studie in het vroege christendom’ door Marianne Plokker
Maandagavond 11 november 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreekster: Marianne Plokker studeerde medicijnen en werkte als algemeen chirurg en adviserend geneeskundige bij een grote zorgverzekeraar. Ze is opgegroeid in een theosofische familie, haar grootmoeder was ooit voorzitter van de Loge Den Haag, wat haar brede belangstelling voor filosofie en religies van Oost en West verklaart. Nu ze niet meer werkt, vertaalt ze artikelen voor de Theosofia en houdt ze zich bezig met yogafilosofie en het vroege christendom. Daarnaast doet Marianne vrijwilligerswerk voor het Utrechts Landschap en bij een kleine particuliere kattenopvang.

Het christendom is diep verankerd in onze Westerse cultuur. Onze manier van denken en handelen wordt er diep door beïnvloed.

De kerken hebben door de eeuwen heen een beeld voorgesteld van een lineaire ontwikkeling van het christendom, van Jezus (Christus, zoon van God) tot heden en van de bijbel als ‘het woord van God’.

De ontdekkingen van gnostische evangeliën en andere geschriften in Qumran en Nag Hammadi vertellen echter andere verhalen dan die wij kennen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in de loop der eeuwen veel in de bijbelteksten is veranderd, aangepast aan de politiek en de theologie van de tijd. Er is veel onderzoek gedaan naar de ‘historische Jezus’.

Wie en wat was Jezus eigenlijk? Wat kunnen we (terug)vinden over hem en zijn oorspronkelijke boodschap?

Het verslag van deze lezing kunt u hier terugvinden: Het koninkrijk is binnen in je ... of bekijk het verslag op onze Facebookpagina.


25 november 2019 film: 'De Boodschap van de Mythen' met Joseph Campbell

Film: 'De Boodschap van de Mythen’ met Joseph Campbell
Maandagavond 25 november 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over Joseph Campbell:
Als vooraanstaand wetenschapper, schrijver en leraar heeft Joseph Campbell een diepgaande invloed gehad op miljoenen mensen – inclusief Star Wars-maker George Lucas. Voor Campbell was mythologie het “lied van het universum, de muziek van de sferen.”

Stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers die in levendige dialogen bespreken hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Ze kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Er zijn zes afleveringen. Vandaag kijken we naar aflevering twee, 'De Boodschap van de Mythen'.

Wat we zoeken is een ervaring van levend zijn, zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen innerlijkste wezen, zodat we werkelijk de verrukking ervaren van levend zijn.

Na het bekijken van de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

Volgende aflevering:
27 januari 2020: ‘De eerste Verhalenvertellers’

De volgende 3 afleveringen zullen door een wijziging in het programma helaas vervallen:
17 februari 2020: ‘Opoffering en Gelukzaligheid’ | 16 maart 2020: ‘Liefde en de Godin’ | 8 juni 2020: ‘Maskers van de Eeuwigheid’ |


9 december 2019: 'De pijnappelklier, middelaar tussen binnen en buiten' door Saskia Bosman

Lezing: 'De pijnappelklier, middelaar tussen binnen en buiten’ door Saskia Bosman
Maandagavond 9 december 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreekster: Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Zij verdiept zich al 40 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van het milieu (Aarde en Kosmos). Saskia biedt deze lezing aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.

Hoe kun je de pijnappelklier inzetten voor je gezondheid en innerlijke groei? Deze lezing gaat over een heel klein maar belangrijk kliertje midden in de hersenen. De pijnappelklier is de middelaar tussen binnen en buiten. Deze klier speelt een krachtige rol in onze gezondheid en ons bewustzijn.

In deze lezing wordt het volgende besproken: Waar ligt de pijnappelklier in ons brein? De pijnappelklier als regelaar van ons waak-slaapritme. Evolutie van de pijnappelklier als derde oog en veelzijdig waarnemingsorgaan, de ‘radiokristalletjes’ in de pijnappelkliercellen. Verkalking en ontkalking van de pijnappelklier. De pijnappelklier, het ontspanningssysteem, meditatie en zelfgenezend vermogen. De pijnappelklierhormonen maken verschillende bewustzijnsstaten mogelijk. Wat oude en nieuwe culturen over de pijnappelklier wisten. De pijnappelklier als kosmische antenne.

We zullen enkele meditatieve oefeningen doen die de werking van de pijnappelklier ondersteunen.

Een verslag van deze lezing vindt u hier: De pijnappelklier houdt ons gezond en zorgt voor innerlijke groei of lees het verslag op onze Facebookpagina.Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van januari t/m juni 2020

13 januari 2020: 'Ervaringen van contact met overleden dierbaren' door Hans Gerding

Hans Gerding lezing Loge Den Haag TVNLezing: 'Ervaringen van contact met overleden dierbaren’ door Hans Gerding
Maandagavond 13 januari 2020, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Prof. dr. Hans Gerding, doet momenteel wetenschappelijk onderzoek naar het 'Paranormale in filosofisch werk' bij het Parapsychologisch Instituut in Utrecht. Van 2003-2012 was hij aangesteld als bijzonder hoogleraar 'Metafysica in de geest van de theosofie' bij het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.

In alle culturen, vroeger en nu, kom je buitengewone ervaringen tegen. Dat blijkt als je je verdiept in de wijsheidstradities, filosofie, kunst, antropologie en psychiatrie. Wat je in buitengewone ervaringen kunt beleven is het overschrijden van grenzen: leven en dood, ruimte en tijd, en de grenzen van je vertrouwde identiteit en lichamelijkheid. Buitengewone ervaringen zijn niet alleen verbonden met levensvragen, zingeving en creatieve processen, maar soms ook met spirituele crisis en psychopathologie.

Jung en Kant, lezing Hans Gerding Loge Den Haag TVNIn verdriet, dromen en verschijningen kunnen nabestaanden de aanwezigheid van hun overleden dierbaren ervaren.

Ook kunnen nabestaanden in een transformatieproces terecht komen, wat in existentiële zin confronterend kan zijn.

Aan de hand van Immanuel Kant, Carl Jung en wetenschappelijk onderzoek proberen we licht te werpen op deze ervaringen, dit transformatieproces, op vragen over een transcendente werkelijkheid en op implicaties voor rouwtherapie.

Een verslag van deze lezing vindt u hier: Contact met overleden dierbaren, kan het en hoe zou het werken? of kijk op onze Facebookpagina.


27 januari 2020, film: 'De eerste verhalenvertellers' met Joseph Campbell

Film: 'De eerste Verhalenverteller’ met Joseph Campbell
Maandagavond 27 januari 2020, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over Joseph Campbell:

Joseph John Campbell (New York 26 maart 1904 - Honolulu 30 oktober 1987) was een Amerikaanse literatuurwetenschapper, gespecialiseerd in vergelijkende mythologie en godsdienstwetenschap.

 In een serie stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers bespreken de twee in levendige dialogen, hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Ze kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Er zijn zes afleveringen. Vandaag kijken we naar aflevering drie, 'De eerste Verhalenvertellers'.

Joseph Campbell Mythen en Bewustzijn, verhalenvertellersDe oude mythen en riten waren middelen om de geest in harmonie te brengen met het lichaam en de leefwijze met de loop van de natuur. Het doel is om door middel van verhalen het onbegrijpelijke of de werkelijkheid te verklaren, waarbij als centraal thema vaak (half)goden of helden worden gebruikt.

Na het bekijken van de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

De volgende 3 afleveringen zullen door een wijziging in het programma helaas vervallen:
17 februari 2020: ‘Opoffering en Gelukzaligheid’ | 16 maart 2020: ‘Liefde en de Godin’ | 8 juni 2020: ‘Maskers van de Eeuwigheid’ |


VERPLAATST NAAR 17 FEBRUARI 2020: De Tarot - Het levensboek door Hans van Aurich

Lezing: 'De Tarot - Het levensboek' door Hans van Aurich
Maandagavond 17 februari 2020, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: 
Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed.

Hij geeft al jaren lezingen over uiteenlopende onderwerpen zoals de Kabbala, Pythagoras en Delfische mysteriën en goddelijke taal.

 

Een interactieve presentatie over de Tarot

De tarot is een eeuwenoud kaartspel dat op kermissen werd gebruikt om er de toekomst mee te voorspellen. Tarotkaarten in een zijden doek verpakt in een rozenhouten kist, veel wierook en hocus pocus.

Ook vandaag is het voorspellend karakter van de kaarten nog zeer in trek. Maar de presentatie gaat daar niet echt over: u zult gaandeweg ontdekken dat tarot veel meer is dan volksvermaak.

U zult ontdekken dat symboliek direct tot uw innerlijk spreekt.

U zult ontdekken dat tarot sleutels geeft tot ontsluiering van heel diepe wijsheden.

Dat tarot een innerlijke weg is tot zelftransformatie.

 

Een verslag van deze lezing vindt u hier: Symbolen zijn een objectieve weerspiegeling van de grondstructuur van de werkelijkheid of lees het verslag op onze Facebookpagina. 


24 februari 2020: 'Gevallen Engelen'

Lezing: 'Gevallen Engelen’
Maandagavond 24 februari 2020, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

De gevallen engelen komen vaak voor in de Geheime Leer. Echter, we hebben het er eigenlijk nauwelijks over. Er is in deel II zelfs een heel hoofdstuk over de gevallen engelen geschreven. Dan zal het toch wel een belangrijk onderwerp zijn?
Mevrouw Blavatsky verwijst vaak naar de verschillende tradities en interpretaties. Zij geeft aan dat de mensheid de gevallen engelen zijn. Wat betekent dit in het hier en nu, maar ook voor onze toekomst? "Ken u zelve", wordt gezegd. Dus wie zijn wij en waar gaan wij naar toe?

De lezing Gevallen Engelen zal proberen over dit onderwerp een structuur te bieden, waarbij wordt ingegaan op de gevallen engelen in de diverse tradities en welke betekenis ze kunnen hebben. Ook wordt er informatie gegeven over de vele esoterische bronnen waarin het gaat over de gevallen engelen, om zo zelfstudie over dit onderwerp te stimuleren. Tot slot wordt samen met u ingegaan op een aantal vragen.

 


 

9 maart 2020: 'Ludwig Klages, hedendaagse filosofie van de ziel' door Rico Sneller

Lezing: 'Ludwig Klages, hedendaagse filosofie van de ziel' door Rico Sneller
Maandagavond 9 maart 2020, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Dr Rico Sneller (1967) is Associate Lecturer bij de Technische Universiteit Eindhoven en werkte hiervoor als universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden, instituut voor wijsbegeerte. Hij promoveerde op de Franse filosoof Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar bijzondere bewustzijnstoestanden, met name zoals gethematiseerd in de Duitse filosofie vanaf de 19e eeuw. Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij ‘Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen’ (Ten Have 2011).

Ludwig KlagesDe hedendaagse spiritualiteit lijkt in een crisis te verkeren: ze vindt nauwelijks aansluiting bij een intellectueel discours. Het zijn vooral overspannen managers van boven de 50, gescheiden dames van middelbare leeftijd en een handvol oudere jongeren die ermee uit de voeten kunnen. Wetenschap en filosofie laten spiritualiteit en mystiek geheel links liggen. Of toch niet?

De inmiddels vrijwel vergeten filosoof Ludwig Klages (1872-1956) laat zien dat spiritualiteit de weke onderbuik van de filosofie vormt, en dat het structureel verwaarlozen van de ziel heeft geleid tot de huidige ecologische en psychologische impasse.

Klages voert een pleidooi voor de bewustloze, zuiver affectieve toestand die voorafgaat aan elk actief denken en willen. Hij noemt die toestand ‘ziel’ en toont aan dat deze het enige zinvolle reservoir vormt van waaruit wij kunnen putten: in kunst, religie of filosofie. Klages staat in een Romantisch-mystieke traditie en leunt tevens aan tegen het Chinese Daoïsme en de Indiase Shamkhya.

Schoorvoetend lijkt de belangstelling voor zijn denken terug te keren, onder andere door de recente Engelse vertaling van zijn boek Vom kosmogonischen Eros. Zijn hoofdwerk, Der Geist als Widersacher der Seele, zal vermoedelijk altijd onvertaald blijven; het telt een slordige 1400 pagina’s.

Het verslag van deze lezing vindt u hier: Tussen extase en hysterie of kijk op onze Facebookpagina.


LEZING VERVALT! 20 april 2020: 'Tibetaans boeddhisme in het Westen'

Lezing Loge Den Haag Tibetaans Boeddhisme in het Westen

DEZE LEZING VERVALT!

Lezing: 'Tibetaans boeddhisme in het Westen' door Ineke Vrolijk
Maandagavond 20 april 2020, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreekster: Ineke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was vele jaren medebestuurder van de afdeling Arnhem.  Zij volgt studies en meditatietrainingen van Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Tibetaanse Gelugpa traditie en verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond over filosofie, theosofie en kabbala.
Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.

Jaren geleden in een interview met de Dalai Lama werd hem gevraagd wat het Tibetaans boeddhisme zou kunnen betekenen voor het Westen. Hij dacht even na en zei: de methode voor het ontwikkelen van liefde mededogen, want dat zijn jullie door de tijd heen kwijtgeraakt.

In het verlengde van deze vraag gaan we vanavond kijken wat het Tibetaans Boeddhisme voor ons zou kunnen betekenen.

Tibetaans Boeddhisme gaat uit van het menselijk bewustzijn en geeft een andere invalshoek om naar onszelf en onze plek in de wereld te kijken.

Basis van het Boeddhisme is het verhaal van Boeddha Shakyamuni, hij ontdekte vanuit eigen ervaring hoe ons menselijk bewustzijn werkt en deelde dit met anderen in de Vier Edele Waarheden.

Padmasambhava bracht rond 749 het Boeddhisme vanuit India naar Tibet en daar ontwikkelde het zich door de jaren heen o.a. via Atisha en Lama Tsongkhapa tot een sterke ervaringsgerichte traditie. Basis is de structuur/methode van de Lamrim = Stadia op het Pad naar Verlichting, de volledig Ontwaakte staat van het menselijk bewustzijn.

H.P. Blavatsky, oprichtster van de Theosofische Vereniging, woonde 3 jaar in Tibet, in Shigatse, waar haar twee leraren de Mahatma’s Koot Hoomi en Moria woonden en verbonden waren aan het klooster van de Panchen Lama.


LEZING VERVALT! 25 mei 2020: 'Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan: het werk van Dr. Michael Newton'

DEZE LEZING VERVALT!

Lezing: Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan: het werk van Dr. Michael Newton (Lezing 2) door Alice Bouwland
Maandagavond 25 mei 2020, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreekster:
Alice Bouwland (1955) is sinds lang lid van de Theosofische Vereniging. Zij werkt als personeelsbegeleider en communicatietrainer op een hogeschool. Processen rondom het sterven hebben haar bijzondere interesse.

Velen kennen de diepzinnige theosofische leringen rondom het sterven. Toch blijft de beschrijving vrij algemeen. Dr. Michael Newton verrichtte decennialang empirisch onderzoek naar het tussenbestaan en wist de processen tussen twee levens in detail te beschrijven. Dit leverde fascinerende inzichten op, verworven via LBL, een door hem ontwikkelde hypnotherapeutische methode, waarbij dat wat de overledene meemaakt systematisch werd onderzocht. In diverse boeken beschrijft hij fasen, plaatsen, opdrachten en begeleidende wezens die overledenen helpen om tot nieuwe incarnaties te komen.

In deze tweede lezing over dit onderwerp zullen we specifieker ingaan op een aantal aspecten zoals het verschil in ontwikkeling tussen zielen, de levenskeuze en de voorbereiding op de terugkeer naar de aarde. Ook zullen we materiaal van andere onderzoekers bespreken en het geheel nog nadrukkelijker vinden met de theosofische leringen.

Aankomende evenementen