Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van september t/m december 2020

In verband met COVID-19 zijn er in deze periode geen openbare bijeenkomsten gehouden.


Programma lezingen van de Loge Den Haag van januari t/m juni 2021

In verband met beperkende maatregelen door COVID-19 zijn deze lezingen via ZOOM gehouden.

8 februari 2021: 'Licht, leven en liefde in elk atoom' door Hans van Aurich

Lezing: 'Licht, leven en liefde in elk atoom' door Hans van Aurich
Maandagavond 8 februari 2021
Aanvang: 19.30 uur
Via ZOOM, aanmelden op tvndenhaag@gmail.com
Prijs: gratis 

Over de spreker: 
Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Hij geeft al jaren lezingen over uiteenlopende onderwerpen zoals de Kabbala, Pythagoras en Delfische mysteriën en goddelijke taal.


De Theosofie heeft het over het leven, dat we in alle dingen aantreffen en de grondslag vormt van ons bestaan. De mens vervult hierin een speciale rol. Hij heeft de krachten van het universum tot zijn beschikking, die hij onzelfzuchtig moet gebruiken in liefde en eenheid met de natuur.

De oude aanroep van Annie Besant, “O verborgen leven, O verborgen licht en O verborgen liefde” geeft dit kernachtig weer.

Onwetendheid heeft er toe geleid dat de praktijk ver af staat van het doel van de aanroep van Annie Besant en dat we de aarde behoorlijk hebben verwaarloosd. Toch hebben oude culturen, zoals de Mayacultuur, of die van de Tolteken duidelijk inzichten getoond die goede richting uit wijzen. De stormachtige ontwikkeling van de fysica in de 20e eeuw, van Heisenberg, via Einstein, Schrödinger, Bohm naar de moderne kwantumfysica heeft onweerlegbaar aangetoond dat wij ons niet meer kunnen verschuilen achter de muren van wat wij als concrete stof ervaren. Een blik in de sub atomaire wereld overtuigt ons ervan dat alles met elkaar verbonden is en dat de waarnemer rechtstreeks invloed heeft op hetgeen hij waarneemt.

De verantwoording van de mens voor zijn omgeving en de mogelijkheid die te veranderen is hierdoor serieus toegenomen. Zijn wij in staat onze krachten te bundelen en op juiste wijze te richten?

De voordracht refereert onder andere aan de werken van John Jenkins (de Maya kalender en 2012), Peter Russell (Wereldbrein), Brian Swimme (Ontwakend Heelal), Ervin Laslo (Chaospunt, Het Akashaveld en andere boeken van hem) en literatuur over de oude natuurreligies.


22 februari 2021: 'Theosofie in de moderne maatschappij' door Robert A. Pullen

Lezing: 'Theosofie in de moderne maatschappij' door Robert A. Pullen
Maandagavond 22 februari 2021, aanvang: 19.30 uur
Via ZOOM, aanmelden op tvndenhaag@gmail.com
Prijs: gratis

Over de spreker: Robert A. Pullen schreef de cursus De Oude Wijsheid als een allesomvattende levensfilosofie die vele jaren in Breda en Houten werd gegeven. Tevens was hij docent van de cursus Uitzicht door inzicht aan de Volksuniversiteit in Den Haag, Breda, Papendrecht en Eindhoven. Hij heeft eveneens vele jaren leiding gegeven aan diverse studiegroepen en lezingen gehouden op het gebied van de Theosofie en de Bhagavad Gītā.

Hij schreef en schrijft artikelen voor het digitale tijdschrift Pax Theosophia. Van zijn hand verscheen de vertaling uit het Engels van de Bhagavad Gītā (Judge-versie) en hij schreef de brochure Het innerlijk Licht, een verhaal over Inwijding in de grote mysteriën van het innerlijk Zelf. In 2008 verscheen zijn boekje Uitzicht door inzicht – Universele Wijsheid, het NU en onze toekomst bij uitgeverij Ankh-Hermes te Deventer.

“Ieder lid een centrum” schreef William Quan Judge, medeoprichter van The Theosophical Society in 1875 te New York, in een van zijn artikelen in de eervorige eeuw. Daarmee gaf hij in een paar woorden aan hoe de Theosofie het beste tot een levende kracht kon worden gemaakt in het leven van alledag. Want wat men ook gezamenlijk in studiegroepen of cursussen aan kennis tot zich neemt en in welke mate men zich thuis voelt bij een theosofische organisatie, ieder lid daarvan bepaalt iedere seconde in het NU, waar hij zich ook bevindt, de kwaliteit en de uitstraling van de levende Theosofie. Theosofische kennis die niet door een mens is getransformeerd tot een levenshouding die in overeenstemming is met de ethiek ervan, is niets anders dan een salonfilosofie.

Robert A. Pullen neemt ons tijdens deze lezing mee in een interactief proces van vraag en antwoord, gebaseerd op een aantal fundamentele zaken die hij naar voren zal brengen vanuit een theosofisch perspectief met betrekking tot de moderne maatschappij waarin wij leven.

Vele artikelen die Robert A. Pullen schreef zijn te vinden op de website van het Theosofisch Centrum 'Post Nubia Lux' .


Donderdag 11 maart: 'Tibetaans boeddhisme in het Westen' door Ineke Vrolijk

Lezing Loge Den Haag Tibetaans Boeddhisme in het WestenLezing: 'Tibetaans boeddhisme in het Westen' door Ineke Vrolijk
Donderdagavond 11 maart 2021, aanvang: 19.30 uur
Via ZOOM, aanmelden op tvndenhaag@gmail.com
Prijs: gratis 

Over de spreekster: Ineke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was vele jaren medebestuurder van de afdeling Arnhem.  Zij volgt studies en meditatietrainingen van Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Tibetaanse Gelugpa traditie en verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond over filosofie, theosofie en kabbala. Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.

Jaren geleden in een interview met de Dalai Lama werd hem gevraagd wat het Tibetaans boeddhisme zou kunnen betekenen voor het Westen. Hij dacht even na en zei: de methode voor het ontwikkelen van liefde mededogen, want dat zijn jullie door de tijd heen kwijtgeraakt. In het verlengde van deze vraag gaan we vanavond kijken wat het Tibetaans Boeddhisme voor ons zou kunnen betekenen.

Tibetaans Boeddhisme gaat uit van het menselijk bewustzijn en geeft een andere invalshoek om naar onszelf en onze plek in de wereld te kijken.

Basis van het Boeddhisme is het verhaal van Boeddha Shakyamuni, hij ontdekte vanuit eigen ervaring hoe ons menselijk bewustzijn werkt en deelde dit met anderen in de Vier Edele Waarheden.

Padmasambhava bracht rond 749 het Boeddhisme vanuit India naar Tibet en daar ontwikkelde het zich door de jaren heen o.a. via Atisha en Lama Tsongkhapa tot een sterke ervaringsgerichte traditie. Basis is de structuur/methode van de Lamrim = Stadia op het Pad naar Verlichting, de volledig Ontwaakte staat van het menselijk bewustzijn.

H.P. Blavatsky, oprichtster van de Theosofische Vereniging, woonde 3 jaar in Tibet, in Shigatse, waar haar twee leraren de Mahatma’s Koot Hoomi en Moria woonden en verbonden waren aan het klooster van de Panchen Lama.


Lezing door Victor van Bijlert: 'De spiritualiteit van het logisch redeneren: een inkijkje in de vroege Nyaya filosofie'
Maandagavond 26 april 2021, aanvang: 19.30 uur
Via ZOOM, aanmelden op tvndenhaag@gmail.com
Prijs: gratis 

Over de spreker:
Victor van Bijlert studeerde Sanskriet, Indiase filosofie en cultuurgeschiedenis in Leiden. Sinds 2007 is hij voor Indiase religies en Sanskriet verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich bezig met het hindoeïsme in al zijn facetten.

 

In deze lezing houden we ons bezig met een van de minst populaire scholen van oud-Indisch denken: de school van de Nyaya. Het woord Nyaya betekent zoiets als ‘correcte methode’. Zoals met alle Indiase denkrichtingen heeft ook deze denkrichting een oude basistekst die de beginselen van de leer uiteenzet. Zoals de klassieke Yoga het Yoga Sutra van Patanjali kent, zo kent de Nyaya ook een basiswerk. Ook dit is in de vorm van sutra’s, aforismen, onder de titel Nyaya Sutra, ‘Handboek voor de Filosofische Methode’. Het stamt vermoedelijk uit de 1ste of 2de eeuw AD en wordt toegeschreven aan de ziener Akshapada Gotama (niet te verwarren met de Boeddha!).

In mijn lezing ga ik in op de voornaamste thema’s van het Nyaya Sutra: namelijk de vraag, hoe komen we aan correcte verifieerbare kennis? En hoe helpt dit soort kennis ons om het uiteindelijke heil te bereiken? Het makkelijke antwoord zou zijn dat het heil bereikt wordt door de beoefening van diepe meditatie zoals het Yoga Sutra leert. Maar het Nyaya Sutra toont dat we onze gewone ‘common sense’ vragen over wat nu eigenlijk juiste kennis is, niet opzij hoeven te zetten. De middelen die tot verifieerbare kennis leiden, zijn stappen op de weg naar het hoogste heil en daarom zeer de moeite waard om zich eigen te maken. Ik zal laten zien hoe het Nyaya Sutra het verband legt tussen logica, kennisleer en spiritualiteit.


Lezing door Guido Lamot: 'Het Thomasevangelie toegelicht met Zen, Tao en Theosofie'
Maandagavond 7 juni 2021, aanvang: 19.30 uur
Via ZOOM, aanmelden op tvndenhaag@gmail.com
Prijs: gratis 

Over de spreker:

Guido Lamot stichtte in 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie.  Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen en was vice-voorzitter van de TVN.

 

Het Thomas-evangelie komt uit de Nag Hammadi geschriften, die bijna 2000 jaar verscholen lagen in een grot in Egypte.

Het bevat honderd veertien uitspraken, die vaak vraag en antwoord zijn tussen Meester Jezus en leerlingen. Bij  het lezen ervan wordt je innerlijk weten (Gnosis) aangeraakt of wakker geschud. Je begrijpt dan zonder religieuze dogma’s wat er echt toe doet om een bevrijd mens te worden. Dit evangelie is een kroonjuweel van wijsheid, in directe en beeldende taal voor hoofd, hart en handen m.a.w. met bruikbare tips bij het studeren, het mediteren en bij het zuiver handelen.

Door linken te leggen met zen, tao en theosofie zorg ik er voor dat je hiermee inzichtelijk en praktisch aan de slag kunt gaan.

 

Wij zijn gekomen uit het licht,
daar waar het licht uit zichzelf ontstaan is.
Wij zijn de zonen ervan,
en het teken van de vader in ons,
is een beweging en een rust.

Thm. Evn. 50

 

Sta stil als een berg,
en beweeg als een bergrivier.

Tai Chi

 


Aankomende evenementen