Lezing Pythagoras, Loge Den Haag TVN

Pythagoras, zoveel meer dan “de man van de beroemde stelling”

Op maandag 5 februari hield Hans van Aurich in onze loge een lezing over Pythagoras en de Delphische Mysteriën.

Iedereen in heel Europa kent de naam van de Griek Pythagoras; velen hebben op school zijn wiskundige stelling geleerd. Na zo’n 2500 jaar heeft hij nog niets aan roem ingeboet.

Maar Pythagoras heeft veel meer gedaan dan zijn stelling ontwikkelen; hij stichtte zijn eigen School, gelegen in Croton in het zuiden van Italië. In die tijd was dat gebied een Griekse kolonie. Deze mysterieschool werd de school der Pythagoreeërs genoemd en had vele volgelingen. Men bestudeerde er o.a. astrologie, meetkunde, muziek. Getallenleer, in het bijzonder de getallen 1,2,3,4, en hun verhouding, was zeer belangrijk. Al deze vakken hadden een zintuiglijke en een geestelijke component, maar het doel was vooral de geestelijke kennis verder te ontwikkelen.

Het ‘Ken Uzelf – en gij zult het heelal en de goden kennen’ van de tempel van Delphi was (en is nog) de leidraad van het leven.

Pythagoras heeft veel gereisd. Hij verbleef lange tijd in Egypte en ook in India. Zijn leer en die van de Indiase wijsgeren vertonen overeenkomsten. Hij was een bijzondere, zeer wijze ziel. Al vroeg werd hij vegetariër en dronk hij uitsluitend water. Hij stelde al dat de aarde rond was. Ook was de School monotheïstisch, ondanks de uitgebreide Griekse godenwereld.

Aan hem worden de Gulden Verzen toegeschreven, een aantal leefregels en aanwijzingen, waar de leerling zich aan moest houden en ze toepassen, voor hij de ‘Eed van Pythagoras’ kon afleggen.

Na een aantal zeer succesvolle jaren in Croton groeide er langzamerhand weerstand en onbegrip bij de burgers van de stad. Uiteindelijk werd de toestand gevaarlijk en vluchtte Pythagoras en de pythagoreeërs. Gebouwen werden in brand gestoken. Dat was het einde van de mysterieschool als instituut. Maar de ideeën werden verspreid over heel Griekenland en vonden later weer vaste grond bij Plato.

Lezing door Hans van Aurich: Pythagoras en Delfische mysteriën

5 februari 2018 ‘Pythagoras en Delfische mysteriën’ door Hans van Aurich

De school van Pythagoras en de Delfische Mysteriën hebben de westerse wereld een bijzonder erfgoed geschonken. Het is opmerkelijk hoeveel men hiervan in het westerse gedachtegoed terugvindt.

We kennen Pythagoras van de methode van lengtemeting, bekend als de stelling van Pythagoras. De stelling is inderdaad van hem afkomstig maar zeker niet de belangrijkste vrucht van zijn geniale brein. Met de stelling – hoe nuttig ook – is de mensheid stellig minder gegeven dan met het samenvattende beeld van de schepping en de mens dat gedurende vele eeuwen het levenspatroon van de pythagoreïsche genootschappen bepaalde.

Belangrijke punten hierin, zoals de reïncarnatieleer en de drievoudige structuur van de kosmos en de mens, zijn voor velen altijd geldige waarheden. Deze drievoudigheid vond men al terug in het opschrift van de tempel van Delfi:

Ken uzelf – en gij zult het Heelal en de Goden kennen.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Aankomende evenementen