5 februari 2018 ‘Pythagoras en Delfische mysteriën’ door Hans van Aurich

Lezing door Hans van Aurich: Pythagoras en Delfische mysteriën

De school van Pythagoras en de Delfische Mysteriën hebben de westerse wereld een bijzonder erfgoed geschonken. Het is opmerkelijk hoeveel men hiervan in het westerse gedachtegoed terugvindt.

We kennen Pythagoras van de methode van lengtemeting, bekend als de stelling van Pythagoras. De stelling is inderdaad van hem afkomstig maar zeker niet de belangrijkste vrucht van zijn geniale brein. Met de stelling – hoe nuttig ook – is de mensheid stellig minder gegeven dan met het samenvattende beeld van de schepping en de mens dat gedurende vele eeuwen het levenspatroon van de pythagoreïsche genootschappen bepaalde.

Belangrijke punten hierin, zoals de reïncarnatieleer en de drievoudige structuur van de kosmos en de mens, zijn voor velen altijd geldige waarheden. Deze drievoudigheid vond men al terug in het opschrift van de tempel van Delfi:

Ken uzelf – en gij zult het Heelal en de Goden kennen.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Aankomende evenementen