Lezing Alice Bouwland, Loge Den Haag van de TVN

De Poort naar het Tussenbestaan

Op 4 juni j.l. hield Alice Bouwland een lezing in onze loge over Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan: het werk van Dr. Michael Newton.

Dr. Michael Newton, psycholoog en hypnotherapeut, heeft zo’n 40 jaar lang onderzoek gedaan naar het leven tussen levens. Hij heeft ongeveer 7000 gevallen onderzocht. Het gaat hier dus niet over reïncarnatie. In vroeger tijden was in de meeste culturen het idee van een tussenbestaan heel gewoon; en zelfs in onze middeleeuwen was dit idee aanvaard. Je ging door een donkere tunnel naar een licht aan het eind. Denk aan het schilderij van Jeroen Bosch.(zie afbeelding).

Tegenwoordig beschouwen velen zoiets als bijgeloof en flauwekul. Maar ook in Nederland is uitgebreid onderzoek gedaan, o.a. door Dr. Pim van Lommel, cardioloog. Zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’ is vaak herdrukt en is ook vertaald in het Duits en Engels.

Aanvankelijk was Dr. Newton nogal sceptisch over de verhalen die hij hoorde van z’n patiënten. Hij wilde ook geen esoterische literatuur lezen, waardoor hij misschien beïnvloed zou kunnen worden, maar uitsluitend neutraal wetenschappelijk onderzoeken.

In hypnotische trance vertelden de mensen over hun herinneringen aan het tussenbestaan. Van alle duizenden gesprekken zijn opnames gemaakt. Geleidelijk aan ging hij steeds meer zijn eigen methode ontwikkelen. Hij ging de onderzoeken vergelijken en onderkende steeds meer patronen, thema’s, etc.

Vaak moesten er eerst oude programmeringen ‘gedeprogrammeerd’ worden. Het blijkt dat er eigenlijk altijd gidsen zijn die de overledene begeleiden. Ook behoren we tot een cluster van 10 tot 20 wezens die onze zielengroep vormen en waarmee we een nauwe ontwikkeling doormaken. Hen weer te zien geeft grote vreugde. Het voelt als ‘thuiskomen’.

Na dertig jaar schreef hij een boek over de resultaten van zijn onderzoeken: ‘Life between lives’, dat inmiddels in 25 talen is verschenen, ook in het Nederlands.. Het verloop van de sessies van velen wordt daarin nauwgezet beschreven. Alice heeft in haar lezing veel stappen besproken. Het boek is een aanrader, zeer het lezen waard!

Het was een boeiende avond! Veel dank, Alice!

Lezing 4 juni: ‘Life between lives’ door Alice Bouwland

In alweer de laatste lezing van dit seizoen zal Alice Bouwland vertellen over ‘Life between lives’, het werk van Michael Newton over het leven TUSSEN incarnaties in.

Alice Bouwland (1955) is sinds lang lid van de Theosofische Vereniging. Zij werkt als personeelsbegeleider en communicatietrainer op een hogeschool. Processen rondom het sterven hebben haar bijzondere interesse.

Velen kennen de diepzinnige theosofische leringen rondom het sterven. Toch blijft de beschrijving vrij algemeen. Dr. Michael Newton verrichtte decennialang empirisch onderzoek naar het tussenbestaan en wist de processen tussen twee levens in detail te beschrijven.

Dit leverde fascinerende inzichten op, verworven via LBL, een door hem ontwikkelde hypnotherapeutische methode, waarbij dat wat de overledene meemaakt systematisch werd onderzocht. In diverse boeken beschrijft hij fasen, plaatsen, opdrachten en begeleidende wezens die overledenen helpen om tot nieuwe incarnaties te komen.

In deze powerpointlezing zullen we dit werk aan de orde stellen en vergelijken met de theosofische inzichten.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Aankomende evenementen