De Poort naar het Tussenbestaan

Lezing Alice Bouwland, Loge Den Haag van de TVN

Op 4 juni j.l. hield Alice Bouwland een lezing in onze loge over Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan: het werk van Dr. Michael Newton.

Dr. Michael Newton, psycholoog en hypnotherapeut, heeft zo’n 40 jaar lang onderzoek gedaan naar het leven tussen levens. Hij heeft ongeveer 7000 gevallen onderzocht. Het gaat hier dus niet over reïncarnatie. In vroeger tijden was in de meeste culturen het idee van een tussenbestaan heel gewoon; en zelfs in onze middeleeuwen was dit idee aanvaard. Je ging door een donkere tunnel naar een licht aan het eind. Denk aan het schilderij van Jeroen Bosch.(zie afbeelding).

Tegenwoordig beschouwen velen zoiets als bijgeloof en flauwekul. Maar ook in Nederland is uitgebreid onderzoek gedaan, o.a. door Dr. Pim van Lommel, cardioloog. Zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’ is vaak herdrukt en is ook vertaald in het Duits en Engels.

Aanvankelijk was Dr. Newton nogal sceptisch over de verhalen die hij hoorde van z’n patiënten. Hij wilde ook geen esoterische literatuur lezen, waardoor hij misschien beïnvloed zou kunnen worden, maar uitsluitend neutraal wetenschappelijk onderzoeken.

In hypnotische trance vertelden de mensen over hun herinneringen aan het tussenbestaan. Van alle duizenden gesprekken zijn opnames gemaakt. Geleidelijk aan ging hij steeds meer zijn eigen methode ontwikkelen. Hij ging de onderzoeken vergelijken en onderkende steeds meer patronen, thema’s, etc.

Vaak moesten er eerst oude programmeringen ‘gedeprogrammeerd’ worden. Het blijkt dat er eigenlijk altijd gidsen zijn die de overledene begeleiden. Ook behoren we tot een cluster van 10 tot 20 wezens die onze zielengroep vormen en waarmee we een nauwe ontwikkeling doormaken. Hen weer te zien geeft grote vreugde. Het voelt als ‘thuiskomen’.

Na dertig jaar schreef hij een boek over de resultaten van zijn onderzoeken: ‘Life between lives’, dat inmiddels in 25 talen is verschenen, ook in het Nederlands.. Het verloop van de sessies van velen wordt daarin nauwgezet beschreven. Alice heeft in haar lezing veel stappen besproken. Het boek is een aanrader, zeer het lezen waard!

Het was een boeiende avond! Veel dank, Alice!

Aankomende evenementen