Onder de oppervlakte zat het vol met symbolen en codes

Op 24 september j.l. hield Hans van Aurich in onze loge een lezing met als onderwerp: “Het duivelse plan, de mythe van de ondergang van de wereld”.

Het betreft het bijbelboek Openbaringen van Johannes, geschreven in ongeveer  95 na Chr. Johannes was een Griek, dus niet de apostel met dezelfde naam.

Hij verbleef op het eiland Patmos en kreeg daar een visioen van wat er spoedig zou gebeuren. Hij kreeg opdracht om te schrijven naar de zeven gemeenten in Azië, het huidige Turkije. Daar waren de eerste Christelijke groeperingen, die het binnen het Romeinse Rijk best moeilijk hadden. Hun werd een ‘hart onder de riem’ gestoken.

Het visioen was een wonderlijk verhaal, maar onder de oppervlakte zat het vol met symbolen en codes, Griekse en Hebreeuwse en Hindoeïstische, die de inwijdingsweg uitbeeldden. Johannes had de taak die weg te bewaken.

Hij beschrijft de weg naar het Licht en de verschillende stadia van die weg. Hans gaf uitleg van de betekenis van diverse onderdelen.

Aan ons is de taak die weg te gaan en ons geleidelijk aan te transformeren  van ons lagere denken (het getal 666) via het kruis naar onze hogere natuur. Zonder oordeel te kunnen waarnemen, de gegeven kennis te kunnen ‘ontsluieren’.

Het boek Openbaring heet ook wel Apocalyps en dat betekent ‘ontsluieren’.

Het was een boeiende avond! Dank je wel Hans

24 september: Het duivelse plan. De mythe van de ondergang van de wereld’

Op 24 september zal Hans van Aurich een lezing geven over Het duivelse plan. De mythe van de ondergang van de wereld’.

Is er een duivels plan dat de ondergang van de wereld voorspelt of hebben we te maken met geniale aanwijzingen van de Meesters van Wijsheid om de mensheid op weg te helpen naar vooruitgang? Ontdek de geheimen van de Apocalyps.

Regelmatig duiken allerlei theorieën op over de aanstaande eindtijd. We zouden nu in de laatste fase zitten van een groot apocalyptisch proces. Deze theorieën deden ook al opgeld rond de millenniumwisseling van het jaar 1000.

En waarom: de evangelist Johannes had als helderziende een boek geschreven over een ontwikkelingsweg van de mens. Hij leefde in een tijd van Romeinse censuur en was bovendien verbannen naar het eiland Patmos.

Hij schreef een boek over de kundalini krachten in de mens; in zekere zin een beschrijving van het proces van begin tot einde. Over zulke zaken schrijven moest wel in code, want het is te gevaarlijk om alles open en bloot weer te geven; bovendien waren de inwijders van de Griekse Mysteriën goed op de hoogte.

In die tijd is een merkwaardig boek van 22 hoofdstukken geschreven dat nog steeds misbruikt wordt om de mensheid angst aan te jagen.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,- (incl. een kopje koffie of thee)

Aankomende evenementen