Onder de oppervlakte zat het vol met symbolen en codes

Op 24 september j.l. hield Hans van Aurich in onze loge een lezing met als onderwerp: “Het duivelse plan, de mythe van de ondergang van de wereld”.

Het betreft het bijbelboek Openbaringen van Johannes, geschreven in ongeveer  95 na Chr. Johannes was een Griek, dus niet de apostel met dezelfde naam.

Hij verbleef op het eiland Patmos en kreeg daar een visioen van wat er spoedig zou gebeuren. Hij kreeg opdracht om te schrijven naar de zeven gemeenten in Azië, het huidige Turkije. Daar waren de eerste Christelijke groeperingen, die het binnen het Romeinse Rijk best moeilijk hadden. Hun werd een ‘hart onder de riem’ gestoken.

Het visioen was een wonderlijk verhaal, maar onder de oppervlakte zat het vol met symbolen en codes, Griekse en Hebreeuwse en Hindoeïstische, die de inwijdingsweg uitbeeldden. Johannes had de taak die weg te bewaken.

Hij beschrijft de weg naar het Licht en de verschillende stadia van die weg. Hans gaf uitleg van de betekenis van diverse onderdelen.

Aan ons is de taak die weg te gaan en ons geleidelijk aan te transformeren  van ons lagere denken (het getal 666) via het kruis naar onze hogere natuur. Zonder oordeel te kunnen waarnemen, de gegeven kennis te kunnen ‘ontsluieren’.

Het boek Openbaring heet ook wel Apocalyps en dat betekent ‘ontsluieren’.

Het was een boeiende avond! Dank je wel Hans

Aankomende evenementen