PROGRAMMA SEIZOEN 2021-2022

Lezingen en films van de Loge Den Haag van september 2021 t/m juni 2022.

13 september 2021: 'Het dagelijks leven als oefening in vaardig en waardig handelen' door Guido Lamot

Lezing: 'Het dagelijks leven als oefening in vaardig en waardig handelen' door Guido Lamot
Maandagavond 13 september 2021
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee 

Over de spreker:
Guido Lamot stichtte in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie.  Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen en was vice-voorzitter van de TVN.

 


Alle leven in deze drie dimensionale wereld staat onder invloed van dualiteit, ons denken vertoeft vaak in verleden en toekomst, we onderscheiden goed en kwaad, licht en donker, ons lichaam verschijnt als man of vrouw.
Zo kunnen we ook zeggen dat er twee paden zijn in ons leven:

  1. Het pad van doen en creatie, dit is kennis vergaren of studeren, werken en doelen bereiken, iets nieuws maken. Op school leren we vaardig handelen vanuit het hoofd.
  2. Het pad van stilte en introspectie, dit gaat over zelfkennis, spiritualiteit en totaal mens zijn. Met o.a. theosofie leren we waardig handelen vanuit het hart.

Door deze twee paden te verenigen verhogen we de kwaliteit van ons leven en verruimen ons bewustzijn. We kunnen pas echt leven als we in ons hart voelen wat we willen.
Ware vrede, vreugde en vrijheid kunnen ontluiken.

Je hebt geleerd om te handelen vanuit het weten,
maar je hebt nog niet geleerd om te handelen vanuit het niet-weten.
Confucius


Lezing 11 oktober: 'De Vleugels van de Ziel' door Thea Deege


Lezing: 'De Vleugels van de Ziel' door Thea Deege

Maandagavond 11 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee 

Over de spreekster: Thea Deege is lid van de Geünieerde Loge van Theosofen te Antwerpen.

NB: Op 25 oktober is er een vervolglezing over dit onderwerp (verdieping). 


De theosofie spreekt over verschillende bewustzijnstoestanden:
waken (Jagrata)
slapen (Swapna)
diepe slaap (Shushupti) en
Turya en Samhadi als toestanden van diepe meditatie.

Bewustzijn is een toestand, geen plaats en alle toestanden doordringen elkaar. De menselijke Ziel kan zich op verschillende niveaus bevinden en als het ware opstijgen, of beter zich ’verdiepen’.

Helena Petrovna Blavatsky zegt dat het Ego in de diepe slaap op zijn eigen gebied is. Misschien betekent dit wel dat we iedere nacht ‘vleugels’ krijgen. Maar het is geen bewust proces. De Theürg of Mahatma, doet dit wel bewust. Hij bekleedt een deel van zijn eigen astrale lichaam met de verschijning van zijn Hoger Zelf. Wat door Bulwer Litton in zijn boek Zanoni het ‘Augoeides’ wordt genoemd.

Aan dit ‘Lichtende Zelf’ worden dan vragen van spirituele aard gesteld. Wij ‘zijn’ dat Lichtende Zelf.


 

Lezing 25 oktober: 'De Vleugels van de Ziel' (verdieping) door Thea Deege

Lezing: 'De Vleugels van de Ziel' door Thea Deege
Maandagavond 11 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee 

Over de spreekster: Thea Deege is lid van de Geünieerde Loge van Theosofen te Antwerpen.

NB: Deze lezing is het vervolg van maandag 11 oktober 2021. 

 

De theosofie spreekt over verschillende bewustzijnstoestanden:
waken (Jagrata), slapen (Swapna), diepe slaap (Shushupti) en Turya en Samhadi als toestanden van diepe meditatie.

Bewustzijn is een toestand, geen plaats en alle toestanden doordringen elkaar. De menselijke Ziel kan zich op verschillende niveaus bevinden en als het ware opstijgen, of beter zich ’verdiepen’.


INGELASTE LEZING 1 NOVEMBER: 'Gandhi' door Dr. Suman Khanna Aggarwal

Deze lezing is in het ENGELS!

Lezing: 'Gandhi' door dr. Suman Khanna Aggarwal
Maandagavond 1 november 2021
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee 

Over de spreekster:
Dr. Suman Khanna Aggarwal voormalig professor aan de Delhi University en Stichter en President van Shanti Sahyog Centre, een Gandhiaans centrum voor vrede en conflict oplossing. Ze is internationaal bekend door haar werk en geeft over heel de wereld cursussen over Gandhi.

Op maandagavond 1 november is Dr. Suman Khanna Aggarwal bij ons te gast. Mevrouw Suman Aggarwal zal op die avond haar laatst uitgekomen boek ‘The Science of Peace’ aan ons presenteren. Zij is een Gandhi deskundige en heeft als zodanig heel veel te bieden. Aansluitend aan de presentatie is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Attainment of real world peace is impossible (without) greater scientific precision ...and greater resources than required for the invention of the means of mutual slaughter. It cannot be attained by ... millions desiring peace. But it can, if there is a science of peace, as I hold there is, by a few devoting themselves to the discovery of the means."

~ Mahatma Gandhi


 

LET OP!!! DEZE LEZING VINDT PLAATS VIA ZOOM

Lezing 8 november'Wat is Yoga? : het leerboek van Patañjali' door Victor van Bijlert

Lezing: 'Wat is Yoga? : het leerboek van Patañjali' door Victor van Bijlert
Maandagavond 8 november 2021
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag VIA ZOOM!
Aanmelden voor ZOOM-link : tvndenhaag@gmail.com 

Over de spreker:
Victor van Bijlert studeerde Sanskriet, Indiase filosofie en cultuurgeschiedenis in Leiden. Sinds 2007 is hij voor Indiase religies en Sanskriet verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich bezig met het hindoeïsme in al zijn facetten.

 

International Yoga Day Amsterdam

Yoga is tegenwoordig in het Westen zeer populair. Duizenden beoefenen yoga. Het gaat dan meestal om het beheersen van allerlei lichaamshoudingen en ademhalingsoefeningen. Deze oude Indiase traditie kent vele geschreven bronnen. Een van de oudste onafhankelijke basisteksten voor de yoga is het Yoga Sutra van Patanjali, een tekst die voor vele beoefenaren van yoga bijna de status van een soort Bijbel heeft. Ook theosofen in de late negentiende eeuw waren al geïnspireerd door het Yoga Sutra. In deze eerste avond belichten we intellectuele geschiedenis van deze tekst in India zelf en de wijze waarop het Yoga Sutra sinds de vroege negentiende eeuw in de Engelstalige wereld een grote opmars heeft gemaakt.

Programma van de avond:

20.00 – 20.50 eerste deel van de lezing
20.50 – 21.10 pauze
21.10 – 21.50 tweede helft van de lezing, met gelegenheid tot het stellen van vragen


LET OP!!! DEZE LEZING VINDT PLAATS VIA ZOOM

Lezing 29 november: 'Wat leert de Yoga sutra van Patañjali? : filosofische achtergronden van Patañjali's yoga' door Victor van Bijlert

Lezing: 'Wat leert de Yoga sutra van Patañjali? : filosofische achtergronden van Patañjali's yoga' door Victor van Bijlert'
Maandagavond 29 november 2021
Aanvang: 20.00uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag VIA ZOOM
Aanmelden voor de ZOOM-link op tvndenhaag@gmail.com

Over de spreker:
Victor van Bijlert studeerde Sanskriet, Indiase filosofie en cultuurgeschiedenis in Leiden. Sinds 2007 is hij voor Indiase religies en Sanskriet verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich bezig met het hindoeïsme in al zijn facetten.

Tirumalai Krishnamacharya

In deze tweede lezing gaan we dieper in op de leer van Patañjali en de achterliggende bronnen daarvan waaronder het Samkhya, het boeddhisme en het jainisme. Patañjali’s leerboekje is een beknopt overzicht van diverse soorten spirituele oefeningen die tezamen het begrip yoga omschrijven. Patañjali maakt weliswaar gebruik van bestaande filosofische systemen (waaronder in het bijzonder het Samkhya) maar zijn yoga blijft steeds een praktisch systeem van mentale oefeningen die meditatie, ethiek en lichamelijke ascese omvatten. Het doel van Patañjali’s yoga is realisatie van de diepste kern van het eigen bewustzijn. De tekst is geschreven in de vorm van zeer beknopt geformuleerde definities en aforismen. Op deze avond zullen we de voornaamste schema’s zoals die in het Yoga Sutra voorkomen de revue laten passeren.

Programma van de avond:

20.00 – 20.50 eerste deel van de lezing
20.50 – 21.10 pauze
21.10 – 21.50 tweede helft van de lezing, met gelegenheid tot het stellen van vragen

 


Film 24 januari: 'Down to Earth' via ZOOM

Film: 'Down to Earth' via ZOOM
Maandagavond 24 januari 2022
Aanvang: 20.00uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee

Rolf, Renata en hun drie kinderen leken alles te hebben. Een rijk en succesvol leven, maar toch klopte het ergens niet. Er moest toch meer zijn? Ze verkopen al hun bezittingen en trekken zich terug in de bossen van Noord-Amerika, waar het gezin leeft met de oorspronkelijke bewoners van het continent.
H
un ontmoeting met medicijnman Nowaten (‘hij die luistert’) verandert alles: zijn wijsheid maakt een onuitwisbare indruk op de familie.

Rolf en Renata besluiten op zoek te gaan naar andere 'Keepers of the Earth', wat leidt tot een adembenemende wereldreis die zij helemaal vastleggen. Zonder vastomlijnd plan, maar elk met een camera en een rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren.

‘Earth Keepers’ Don Jose Quispe (Peru), Haruzon Urakawa (Japan), Mokompo Ole Simel (Kenia) Langani Marika (Australië), Sumpa (Ecuador), Motiram Baigo (India)

Samen met hun drie kinderen reizen ze naar de uithoeken van de aarde, op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld om hen heen. Tijdens hun vijf jaar durende avontuur leven ze met en bij verschillende stammen op zes continenten. Ze filmen hun ontmoetingen met de Earth Keepers, die nog in verbinding en harmonie leven met de aarde, de bron van ons bestaan. Deze medicijnmannen, stamhoofden en andere wijzen staan in verbinding met “de universele levensbron”. Hun boodschap komt hierop neer: ‘Ieder mens moet in contact komen met de diepe wijsheid die in hemzelf aanwezig is, zodat hij inziet dat de westerse levensstijl tot zelfvernietiging leidt en er verandering nodig is’.

Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien de Earth Keepers dat het tijd is hun inzichten en wijsheid te delen met degenen die bereid zijn om te luisteren. De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in de gesprekken met deze stamoudsten en wijzen die nog niet eerder geïnterviewd werden. Maar ook de levens veranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben.


VIA ZOOM, aanmelden voor de link: tvndenhaag@gmail.com

Lezing 14 februari: 'De Magie van het Licht - Licht bezien vanuit de natuurwetenschap en de oude wijsheidsleer' door Hans van Aurich

Lezing: 'De Magie van het Licht' - Licht bezien vanuit de natuurwetenschap en de oude wijsheidsleer door Hans van Aurich VIA ZOOM
Maandagavond 14 februari 2022
Aanvang: 20.00uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee

Over de spreker:
Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Hij geeft al jaren lezingen over uiteenlopende onderwerpen zoals de Kabbala, Pythagoras en Delfische mysteriën en goddelijke taal. 

Het licht is van essentieel belang voor het bestaan van het leven. Nagenoeg alle levende wezens hebben licht nodig om te kunnen bestaan. Wij allen vormen aspecten van het licht. Het is het licht dat aan de basis ligt van onze schepping, waaruit we allen voortkomen en naar terug zullen keren.

  • Licht dat aan de basis van de schepping staat;
  • Licht als schepper van vele vormen, waaronder het Akashaveld;
  • Licht als verbindende factor tussen al hetgeen in het heelal aanwezig is;
  • De mens die een reflectie is van het licht en op zijn niveau alles probeert na te doen.

Na afloop van de lezing is er de gelegenheid tot vragen stellen.


OP LOCATIE: ZAAL VAN DE VKK, RIETZANGERLAAN 2A, DEN HAAG

Lezing 28 februari: 'De Magie van het Licht - Het licht als krachtenveld en informatiebron' door Hans van Aurich

Lezing: 'De Magie van het Licht' - Het licht als krachtenveld en informatiebron' door Hans van Aurich 
Maandagavond 28 februari 2022
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee

Over de spreker:
Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Hij geeft al jaren lezingen over uiteenlopende onderwerpen zoals de Kabbala, Pythagoras en Delfische mysteriën en goddelijke taal. 

De wetenschap heeft het over het veld van nulpunt energie, Ervin Laszlo heeft het over het Akashaveld. Wij kunnen aan het veld van nulpunt energie de geschiedenis van de schepping gewaar worden. Het is het geheugen van de natuur, ‘the Memory of nature’ zoals Max Heindel het noemt.

Krachtenvelden bepalen de natuur, onze huidige situatie.

Vragen en verdieping.

 


OP LOCATIE: ZAAL VAN DE VKK, RIETZANGERLAAN 2A, DEN HAAG

Lezing 14 maart: ‘De Ziel in de wereld waarnemen’ door Rico Sneller

Lezing: 'De Ziel in de wereld waarnemen' door Rico Sneller
Maandagavond 14 maart 2022
Aanvang: 20.00uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee

Over de spreker: Dr. Rico Sneller (1967) is filosoof en theoloog. Gedurende lange tijd was hij werkzaam als universitair docent filosofie en ethiek te Leiden. Hij is vicepresident van de mondiale netwerkorganisatie en denktank Alternative Perspectives and Global Concerns.

Verder doceert hij filosofie aan de Mandeville Academy (een instituut voor hoogbegaafden) en aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen. Hij verzorgt cursussen over Filosofie en psychopathologie aan het Instituut voor Verdrongen Filosofie, en bij de Stichting Akademeia. Zijn belangstelling gaat uit naar uitzonderlijke bewustzijnsposities in relatie tot de filosofie (waanzin, extase, inspiratie e.d.); levensfilosofie (Ludwig Klages, Carl du Prel); psychoanalyse en analytische psychologie. Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 20212).

Is de ziel waarneembaar in de wereld om ons heen? Het lijkt een vreemde vraag. Immers, als ‘ziel’ al betekenis heeft, dan toch allereerst als iets innerlijks, zo lijkt het. Staat het woord ‘ziel’ niet primair voor een bewustzijnsniveau of een innerlijke zelfbeleving?

In deze lezing wil ik ingaan op de manier waarop de ziel in de wereld wordt waargenomen.

Ik stel een viertal domeinen van zielswaarneming voor: 1) de psychosomatiek, 2) zelfvermenigvuldiging, 3) zelfrelatie, en 4) cultuur. Ik zal deze domeinen uitwerken met concrete voorbeelden en doe dat in aansluiting bij mijn recent verschenen boek Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 20212).


OP LOCATIE: ZAAL VAN DE VKK, RIETZANGERLAAN 2A, DEN HAAG

Lezing 28 maart: ‘Illusies van de Ziel' door Rico Sneller

Lezing: 'Illusies van de Ziel' door Rico Sneller
Maandagavond 28 maart 2022
Aanvang: 20.00uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee

Over de spreker: Dr. Rico Sneller (1967) is filosoof en theoloog. Gedurende lange tijd was hij werkzaam als universitair docent filosofie en ethiek te Leiden. Hij is vicepresident van de mondiale netwerkorganisatie en denktank Alternative Perspectives and Global Concerns.

Verder doceert hij filosofie aan de Mandeville Academy (een instituut voor hoogbegaafden) en aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen. Hij verzorgt cursussen over Filosofie en psychopathologie aan het Instituut voor Verdrongen Filosofie, en bij de Stichting Akademeia

De ziel waarnemen in de wereld is geen vanzelfsprekende zaak. Illusies en gezichtsbedrog liggen op de loer. Op deze tweede avond zullen we met elkaar nadenken over verschijnselen als ‘obsessie’, ‘fixatie’ en ‘bezetenheid’. Die kunnen onze blik behoorlijk vertroebelen. Juist spiritueel ingestelde mensen moeten waakzaam zijn en zich niet te gemakkelijk overgeven aan het heilig verklaren van innerlijke waandenkbeelden.

In deze tweede lezing zal ik aan de hand van enkele literaire passages ingaan op waanvoorstellingen die een spiritueel leven kunnen vertroebelen.


Discussieavond 25 april: ‘Hoe kom je tot de Theosofie?’ met Wim Leys en Victor van Bijlert

Wim Leys

Discussieavond o.l.v. Jan Willem Renssen: 'Hoe kom je tot de Theosofie'
Maandagavond 25 april 2022
Aanvang: 20.00uur
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Prijs: leden gratis, niet-leden € 6,00 incl. kopje koffie of thee

Wim Leys werd in 2006 penningmeester van de Loge Den Haag en was van 2009 tot 2017 voorzitter. Sinds 2015 is hij nationaal voorzitter van de TVN, en werkt als vrijwilliger op het hoofdkantoor in Amsterdam. Hij geeft cursussen, leidt studiegroepen en houdt voordrachten over Theosofie.

Victor van Bijlert

Victor van Bijlert was tot zijn pensionering in 2021 verbonden als universitair docent hindoeïsme, boeddhisme en Sanskriet aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Victor publiceert in Engels en Nederlands op het gebied van Indiase filosofie en religies.

Op deze avond vertellen Wim Leys en Victor van Bijlert in de vorm van een gesprek hoe ze kennismaakten met de theosofie en wat dit voor hun betekende. Ook bevragen ze elkaar kritisch over zaken als: wat is de rol van de theosofie in deze tijd?

Hoe ziet de toekomst van de theosofie er uit?

Wat kunnen we leren van theosofische inzichten voor hedendaagse vraagstukken van algemeen menselijk belang?

Hoe verhoudt de theosofie zich tot de grote wereldreligies en seculiere levensbeschouwingen?

Jan Willem Renssen leidt de discussie in goede banen en nodigt ook de aanwezigen uit tot het stellen van vragen aan Wim en Victor.


DE LEZINGEN VAN 9 EN 23 MEI DOOR HANNEKE LAGACHE VERVALLEN

VERVALLEN: Lezing 9 en 23 mei mei 2022: 'Kosmogrammen in relatie met de zeven lagen van bewustzijn en de heilige geometrie' door Hanneke Lagache

Hanneke Lagache heeft helaas om gezondheidsredenen af moeten zeggen.  Wij wensen Hanneke beterschap en een spoedig herstel toe.

17 juni 2022 'Eeuwige Wijsheid voor deze tijd' 

Locatie Museum Beeld en Geluid Den Haag
Aanmelding gesloten.

10.30 - 11.30 'Maria Magdalena Ontsluierd: Over Wijsheid van de Nieuwe tijd' - Annine v.d. Meer

12.00 - 13.00 'De ziel van mens en wereld' - Rico Sneller

14.00 - 15.00 'Analytisch idealisme, het volgende wetenschappelijke paradigma' - Bernardo Kastrup

15.30 - 16.25 'Hoe te reageren op de uitdagingen van deze tijd in het licht van de Eeuwige Wijsheid' (Engels) - Tim Boyd, voorzitter Theosophical Society, Adyar

Meer informatie over de sprekers en hun lezingen vind je op onze jubileumwebsite.


Aankomende evenementen