19 & 21 december: ZOOM-lezing Guido Lamot over het Thomas-evangelie

Op 7 juni 2021 gaf Guido Lamot voor onze Loge de zeer interessante lezing ‘Het Thomasevangelie toegelicht met Zen, Tao en Theosofie’. Voor wie deze lezing destijds gemist heeft is er de komende dagen 2 keer een kans deze lezing bij te wonen:

Zondag 19 december 2021 om 11:00 uur
via ZOOM bij Loge Witte Lotus Antwerpen
aanmelden voor de ZOOM-link:
secretary@logewittelotus.be

Dinsdag 21 december 2021 om 20:00 uur
via ZOOM bij Loge Rotterdam van de TVN
aanmelden voor de ZOOM-link:
ppeters@lijbrandt.nl

Het jaarlijks LICHTFEEST zal ook in deze beide online bijeenkomsten onze aandacht krijgen, door bewust stil te zijn en te vertoeven in het LICHT van de MEESTERS, zoals Jezus zei:

Ik ben het licht dat schijnt op alles. Th. Ev. Logion 77
Er is licht in de mens van licht en hij verlicht de hele wereld. Th. Ev. Logion 24

Wie wil kan een kaars en standaard klaarzetten, zodat we samen het uiterlijke licht mogen aansteken als symbool van innerlijke herkenning.

Het Thomas-evangelie komt uit de Nag Hammadi geschriften, die bijna 2000 jaar verscholen lagen in een grot in Egypte. Het bevat honderd veertien uitspraken, die vaak vraag en antwoord zijn tussen Meester Jezus en leerlingen. Bij  het lezen ervan wordt je innerlijk weten (Gnosis) aangeraakt of wakker geschud. Je begrijpt dan zonder religieuze dogma’s wat er echt toe doet om een bevrijd mens te worden. Dit evangelie is een kroonjuweel van wijsheid, in directe en beeldende taal voor hoofd, hart en handen m.a.w. met bruikbare tips bij het studeren, het mediteren en bij het zuiver handelen. Door linken te leggen met zen, tao en theosofie zorg ik er voor dat je hiermee inzichtelijk en praktisch aan de slag kunt gaan.

Meer informatie over deze en andere lezingen van Guido Lamot vind je hier: Het Thomas-evangelie en andere lezingen door Guido Lamot .

Lezing Thomas-evangelie door Karl van Klaveren

Het Thomas Evangelie: een verzameling van 114 spreuken en korte teksten van Jezus

Op maandag 22 januari j.l. heeft Karl van Klaveren een lezing gegeven over het Thomas Evangelie. Dat is één van de dertien geschriften die in 1945 in Egyptische woestijn bij Nag Hammadi werd gevonden. Karl begon met te vertellen over het Marcusevangelie, waarschijnlijk het oudste, waar hij eerder een studie van had gemaakt. Vandaar naar de andere bijbelse evangeliën. Ze werden stuk voor stuk belicht en vergeleken met elkaar. Zo hebben alleen het Mattheus en het Lucas evangelie het verhaal over de geboorte van Jezus en begint Marcus met de doop in de Jordaan door Johannes. Johannes begint weer heel anders met zijn bekende mystieke tekst.

Het Thomas Evangelie is geen verhaal, maar een verzameling van 114 spreuken en korte teksten (Logions) van Jezus, veelal mystiek getint. Hij wordt ‘Jezus de Levende’ genoemd en nergens Messias of Christus. Een aantal Logions is voorgelezen en besproken. Er zijn veel verschillen met de andere Evangeliën, maar soms ook wel overeenkomsten. Thomas wordt ook wel een ingewijde genoemd, omdat Jezus hem dan apart neemt en dingen uitlegt die alleen voor hem bestemd zijn. Je zou het Thomas Evangelie een Joods-Christelijke gnostische tekst kunnen noemen. Kenmerkend daarvoor is dat er nergens over zonde wordt gesproken, zoals in de andere evangeliën en boeken, maar over onwetendheid.  Vermoedelijk is dit evangelie nog ouder dan dat van Marcus en dateert het van rond het jaar 50 van onze jaartelling.

Ter afsluiting Logion 3, waar we nog lang op kunnen contempleren.

boek het evangelie van Thomas, Dr. R. SchippersJezus zei:

Als jullie leiders tegen jullie zeggen:
Kijk, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen de vogels van de hemel er eerder zijn dan jullie.
Als ze jullie zeggen: het is in de zee,
dan zullen de vissen er eerder zijn dan jullie.
Maar het koninkrijk is binnen jullie èn buiten jullie.
Wanneer jullie jezelf kennen,
dan zullen jullie weten
dat jullie zonen zijn van de levende Vader.
Maar als jullie jezelf niet kennen,
dan verkeren jullie in armoede
en zijn jullie zelf de armoede.

Het was een bijzonder interessante avond, met vaak weer nieuwe invalshoeken en wetenswaardigheden. Hartelijk dank, Karl!

lezing Loge Den Haag Thomas-evangelie

Lezing 22 januari: ‘Thomas-Evangelie’ door Karl van Klaveren

Eeuwenlang waren er maar vier evangeliën, die afkomstig waren uit de eerste eeuw na Christus. Maar sinds kort is daar een vijfde bijgekomen die volgens sommige onderzoekers misschien wel de oudste is: het Thomas-evangelie. Het werd in 1945 gevonden tijdens een grote vondst van gnostische teksten bij de Egyptische stad Nag Hammadi.

Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus, geen geboorte, kruisiging of opstanding. Wat is dan wel de boodschap van deze 114 losse uitspraken van Jezus, die door Thomas als ingewijde leerling werden opgetekend. En wie was deze Thomas, die ook in India zou zijn geweest?

In deze lezing zal Karl van Klaveren, predikant van de vrijzinnig-protestantse Houtrustkerk, vertellen waarom het Thomas-evangelie in de katholieke kerk vergeten raakte en waarom het nu zo belangrijk is voor de vernieuwing van het christendom en de westerse cultuur.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Aankomende evenementen