Het Thomas Evangelie: een verzameling van 114 spreuken en korte teksten van Jezus

Lezing Thomas-evangelie door Karl van Klaveren

Op maandag 22 januari j.l. heeft Karl van Klaveren een lezing gegeven over het Thomas Evangelie. Dat is één van de dertien geschriften die in 1945 in Egyptische woestijn bij Nag Hammadi werd gevonden. Karl begon met te vertellen over het Marcusevangelie, waarschijnlijk het oudste, waar hij eerder een studie van had gemaakt. Vandaar naar de andere bijbelse evangeliën. Ze werden stuk voor stuk belicht en vergeleken met elkaar. Zo hebben alleen het Mattheus en het Lucas evangelie het verhaal over de geboorte van Jezus en begint Marcus met de doop in de Jordaan door Johannes. Johannes begint weer heel anders met zijn bekende mystieke tekst.

Het Thomas Evangelie is geen verhaal, maar een verzameling van 114 spreuken en korte teksten (Logions) van Jezus, veelal mystiek getint. Hij wordt ‘Jezus de Levende’ genoemd en nergens Messias of Christus. Een aantal Logions is voorgelezen en besproken. Er zijn veel verschillen met de andere Evangeliën, maar soms ook wel overeenkomsten. Thomas wordt ook wel een ingewijde genoemd, omdat Jezus hem dan apart neemt en dingen uitlegt die alleen voor hem bestemd zijn. Je zou het Thomas Evangelie een Joods-Christelijke gnostische tekst kunnen noemen. Kenmerkend daarvoor is dat er nergens over zonde wordt gesproken, zoals in de andere evangeliën en boeken, maar over onwetendheid.  Vermoedelijk is dit evangelie nog ouder dan dat van Marcus en dateert het van rond het jaar 50 van onze jaartelling.

Ter afsluiting Logion 3, waar we nog lang op kunnen contempleren.

boek het evangelie van Thomas, Dr. R. SchippersJezus zei:

Als jullie leiders tegen jullie zeggen:
Kijk, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen de vogels van de hemel er eerder zijn dan jullie.
Als ze jullie zeggen: het is in de zee,
dan zullen de vissen er eerder zijn dan jullie.
Maar het koninkrijk is binnen jullie èn buiten jullie.
Wanneer jullie jezelf kennen,
dan zullen jullie weten
dat jullie zonen zijn van de levende Vader.
Maar als jullie jezelf niet kennen,
dan verkeren jullie in armoede
en zijn jullie zelf de armoede.

Het was een bijzonder interessante avond, met vaak weer nieuwe invalshoeken en wetenswaardigheden. Hartelijk dank, Karl!

Aankomende evenementen