Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van september t/m december 2017

11 september 2017: ‘De I Tjing als gids in het dagelijks en geestelijk leven’ door Guido Lamot


‘De I Tjing als gids in het dagelijks en geestelijk leven’
Lezing door Guido Lamot
Maandagavond 11 september 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Guido bestudeert en verspreidt zijn hele leven lang Oosterse Filosofie,
 voornamelijk Vedanta, Zen en Taoïsme. Hij is actief lid van de Nederlandse vereniging voor I Tjing-studies en is momenteel ook vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland.

Met de I Tjing of het boek der veranderingen gebruiken we beschouwende wijsheid uit het oude Taoïsme. De essentie bestaat uit beeldentaal vol symbolen, die het spirituele aspect binnen het fysieke openbaren. Hierdoor hebben we de mogelijkheid tot bijzondere reflecties op gebeurtenissen. We leren hierbij de kunst van anders kijken, luisteren, voelen en intuïtief waarnemen. De moderne mens kan weer een glimp opvangen van hoe het natuurlijke leven beweegt en van de fluctuaties tussen yin en yang. Vol verwondering gaan we de rol van toeval en synchronisatie beleven.

Een verslag van deze lezing is terug te vinden in het bericht I Tjing: Een verbinding met het weten in je diepste innerlijk of check het bericht op onze Facebookpagina.


25 september 2017: Film 'Krishnamurti - Only in peace can the human mind be free’

'Krishnamurti - Only in peace can the human mind be free’
Film
Maandagavond 25 september 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over Krishnamurti:
Jiddu Krishnamurti werd geboren op 11 mei 1895 in Madanapalle, een klein dorpje in het zuiden van India.

Hij maakte zoveel indruk op Dr. Annie Besant, destijds voorzitter van de Theosophical Society, dat zij het voogdijschap over Krishnamurti en zijn broer aanvroeg en nog datzelfde jaar kreeg toegewezen. Annie Besant en anderen verkondigden dat Krishnamurti de toekomstige wereldleraar zou worden, wiens komst door de theosofen voorspeld was. In voorbereiding hierop werd een wereldwijde organisatie opgericht die de 'Orde van de Ster in het Oosten' werd genoemd en waarvan de jonge Krishnamurti aan het hoofd kwam te staan.

In 1929 nam Krishnamurti afstand van de rol die hij verwacht werd te spelen, hij ontbond de Orde met zijn vele volgelingen en gaf al het geld en de bezittingen terug, die gedoneerd waren voor dit werk. Vanaf die tijd tot aan zijn overlijden op 17 februari 1986, bijna 60 jaar lang, reisde hij de hele wereld over en hield toespraken over de noodzaak voor een radicale verandering van de eeuwig in conflict zijnde mensheid.

In januari 2016 hebben we de film 'How can the brain transform itself?' gezien. Dit was de eerste van de serie van zes openbare toespraken die Krishnamurti in 1983 in Brockwood Park in Engeland heeft gehouden. Deze avond is, op veler verzoek, de tweede toespraak aan de beurt, getiteld ‘Only in peace can the human mind be free’. De film is Nederlands ondertiteld.


9 oktober 2017: ‘Synchroniciteit in de westerse filosofie’ door Dr. Rico Sneller

‘Synchroniciteit in de westerse filosofie’ door Dr. Rico Sneller
Maandagavond 9 oktober 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Dr. Rico Sneller (1967) is universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden, instituut voor wijsbegeerte. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar bijzondere bewustzijnstoestanden, met name zoals gethematiseerd in de Duitse filosofie vanaf de 19e eeuw.

Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij ‘Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen’ (Ten Have 2011). Rico Sneller is vice-president van Alternative Perspectives and Global Concerns (APGC), een internationale en interdisciplinaire academische netwerkorganisatie die zich ten doel stelt om op mondiale urgenties te reflecteren vanuit noties als dialoog en spiritualiteit.

Volgens Jung is 'synchroniciteit' het begrip bij uitstek dat de deur kan openen naar een beter begrip van de Oosterse totaliteitsopvatting; met name die welke het Daoïsme kenmerkt, aldus Jung. Deze opvatting is holistisch, elke aangebrachte begrenzing is schijnbaar en perspectivisch. Nu is een dergelijke opvatting niet vreemd aan de Westerse filosofie. Bij denkers als Spinoza, Hegel en Heidegger - toch niet de minsten! - komen we er expliciete of impliciete sporen van tegen.

In mijn lezing zal ik Jungs diagnose evalueren. Ik zal enkele sporen benoemen waarin synchroniciteit kan worden ontwaard, alsook de voorwaarden waaronder ze überhaupt kunnen worden waargenomen (bewustzijn, werkelijkheid, taal). Tenslotte zal ik stilstaan bij iets wat er in de synchroniciteitsbeleving onder druk kan komen te staan: alteriteit. Kunnen synchroniciteit en alteriteit samengaan?

Een verslag van deze lezing is terug te vinden in het bericht : Een synchronistische ervaring; we voelen ons betrokken bij een ‘groter’ ietsof check het bericht op onze Facebookpagina.


23 oktober 2017: ‘De Wijsheid van het lichaamsbewustzijn’ door Helene Lammerding

‘De Wijsheid van het lichaamsbewustzijn’  door Helene Lammerding
Maandagavond 23 oktober 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Helene Lammerding. studeerde klassieke homeopathie (scriptie Tropische Ziekten), kunstzinnige vorming en imaginatietherapie, waaronder de basisvaardigheden Hypnotherapie. Ook volgde ze de opleiding Familieopstellingen bij Wolfgang Könighaus van 2001-2007. Samen met hem heeft ze de seminars 'Nederlands Indië' opgezet en hierdoor kunnen ervaren welke impact haar jeugdjaren op haar leven gehad hebben. Sinds 2001 is ze ook NLP-practitioner.

In deze lezing doet Helene Lammerding verslag van haar ervaringen met het Lichaamsbewustzijn. Sinds juni 2015 heeft ze doorlopend in contact gestaan met haar Lichaamsbewustzijn en er een goede relatie mee opgebouwd. Het Lichaamsbewustzijn is al levenslang, dus al onze levens bij ons; het kent ons verleden, heden en toekomst. Het zal ons iedere keer pakketjes aanbieden om naar te kijken. Aan ons de keus om ermee aan de slag te gaan.

Stress, conflicten en trauma’s veroorzaken vervuiling in onze cellen, omdat we niet geleerd hebben de emoties, die hierdoor opgeroepen worden, te verwerken. Met hulp van ons Lichaamsbewustzijn kunnen we onze cellen bevrijden van alle onverwerkte emoties. In dit opschoningsproces gaat het om leegmaken, loslaten en vergeven.

Het verslag van deze lezing aangevuld met foto's van Wiets Burcksen-van Essen kunt u hier teruglezen: Door een gebroken enkel moest ik (letterlijk) pas op de plaats houden of check het bericht op onze Facebookpagina.


20 november 2017: ‘Esoterische achtergronden van het Sinterklaasfeest’ door Frank Tuinstra

‘Esoterische achtergronden van het Sinterklaasfeest’ 
Spreker: Frank Tuinstra
Maandagavond 20 november 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterietraditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriën en het alledaagse leven. Symboliek en folklore binnen de westerse cultuur krijgen daarmee een nieuw, verhelderend perspectief.

 

Met deze lezing wenden we ons hoofd af van de commercie, maatschappelijke onrust en van het wel of niet geloven in Sinterklaas: We richten onze blik op het Hart van het Sinterklaasfeest.
Wat betekenen al die eigenaardige Sinterklaasgebruiken en -symbolen, zoals letters, pepernoten, gedichten, en die man met die witte baard op zijn schimmel en zijn donkergekleurde knecht? En waarom eten we met Sinterklaas alleen staven van banket en nooit een krans???
Met hulp van wat bagage uit kabbala en alchemie gaan we een bijzondere werkzaamheid in de Sinterklaastraditie ontdekken, die we kunnen benutten om het feest heel anders te gaan ervaren.
Het wordt tot een inwijding die onze persoonlijkheid veredelt en ons helpt - met het Kerstfeest in zicht - boven onszelf uit te stijgen.

Het verslag van deze lezing vindt u hier: Een ontwikkeling van tovenaarsleerling tot ware magister.


4 december 2017: ‘De Meesters en hun Activiteiten’ door Floris Methorst

'De Meesters en hun Activiteiten'
Lezing door Floris Methorst
Maandagavond 4 december 2017
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Floris Methorst is van jongs af aan geboeid door de esoterica, mede onder inspiratie van diverse familieleden.
Als socioloog deed hij toekomstonderzoek en voltooide een aantal grote projecten. Hij is tevens astroloog en richtte een astrologische onderzoeksvereniging op, die inmiddels ruim 40 jaar bestaat. Hij is voorzitter van de Utrechtse Theosofische Loge.

De totstandkoming van de geschriften van Helena P. Blavatsky eind negentiende eeuw ging destijds met veel rumoer gepaard. Dat rumoer ontstond met name ook, omdat ‘De Geheime Leer’ op een buitengewoon ongewone manier is geschreven. Destijds wekte dat veel ongeloof, argwaan en wantrouwen. Dat was ook de reden waarom de Theosofische Vereniging in het begin van de vorige eeuw het bestaan van de Werkelijke Auteurs zoveel mogelijk verborgen hield.

Maar we zijn inmiddels een eeuw verder en de mensheid wellicht ook. Wie langs deze lijn de geschiedenis in duikt, komt fascinerende feiten tegen.

Een verslag van deze lezing vindt u hier: Wij dienen door eigen onderzoek, de waarheid steeds dichter te benaderen of lees het verslag op onze Facebookpagina.


Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van januari t/m juni 2018

8 januari 2018: Film 'Eckhart Tolle'

'Eckhart Tolle' - Film
Maandagavond 8 januari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Eckhart Tolle werd geboren in Duitsland als Ulrich Leonard Tölle. Rond zijn twintigste ging hij naar Engeland. Na te zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Londen werd hij onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge.

Op zijn negenentwintigste maakte hij een diepe spirituele omslag mee. Hij veranderde zijn naam toen in "Eckhart", naar de 13e-eeuwse mysticus Meester Eckhart. Vanaf dat moment tracht hij zijn transformatieproces te integreren en te verdiepen en er begon een intense reis naar binnen. Eckhart is niet verbonden aan enige religie of traditie. In z’n lezingen verkondigt hij de eenvoudige maar diepzinnige boodschap, zoals die ook werd gebruikt door de oude spirituele meesters: er is een weg uit lijden naar vrede. Hij is auteur op het gebied van spiritualiteit en heeft diverse spirituele boeken geschreven, o.a. ‘De Kracht van het Nu’, ‘De Kracht van het Nu in de praktijk’, ‘De Stilte Spreekt’ en ‘Een Nieuwe Aarde, de uitdaging van deze tijd’.

Jij bent hier opdat het goddelijk doel van het universum zich kan ontvouwen. Zo belangrijk ben je!

Een tweedaagse retraite in Findhorn in Schotland – bekend als een spiritueel centrum voor persoonlijke en wereldlijke transformatie – biedt een ideaal podium voor Eckhart Tolle’s transformatie concept. Hij onderzoekt het idee ‘stilte’ en hoe je dat kunt bereiken. Stilte geeft een doorgang naar het Nu en alleen daardoor kan transformatie plaatsvinden. Mensen analyseren, interpreteren en labelen iedere bewuste ervaring. Daardoor zijn ze niet meer instaat de heiligheid in zichzelf te bemerken en de wereld van de natuur.


22 januari 2018: 'Thomas-Evangelie' door Karl van Klaveren


'Thomas-Evangelie'
Lezing door Karl van Klaveren
Maandagavond 22 januari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Karl van Klaveren (1962), studeerde theologie in Amsterdam en Kampen, in de jaren 1990 kerkverlater, na een boeddhistische retraite in Nepal weer predikant-voor-dertigers in Amsterdam-Oost en later als vrijzinnig-protestants predikant in Den Haag, Houtrustkerk. Daarnaast vertaler spiritualiteit, filosofie en menswetenschappen bij Ten Have.

Eeuwenlang waren er maar vier evangeliën, die afkomstig waren uit de eerste eeuw na Christus. Maar sinds kort is daar een vijfde bijgekomen die volgens sommige onderzoekers misschien wel de oudste is: het Thomas-evangelie. Het werd in 1945 gevonden tijdens een grote vondst van gnostische teksten bij de Egyptische stad Nag Hammadi.

Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus, geen geboorte, kruisiging of opstanding. Wat is dan wel de boodschap van deze 114 losse uitspraken van Jezus, die door Thomas als ingewijde leerling werden opgetekend. En wie was deze Thomas, die ook in India zou zijn geweest?

In deze lezing zal Karl van Klaveren, predikant van de vrijzinnig-protestantse Houtrustkerk, vertellen waarom het Thomas-evangelie in de katholieke kerk vergeten raakte en waarom het nu zo belangrijk is voor de vernieuwing van het christendom en de westerse cultuur.

Een verslag van deze lezing vindt u hier: Thomas-evangelie: een verzameling van 114 spreuken en korte teksten van Jezus of check onze Facebookpagina.


5 februari 2018 ‘Pythagoras en Delfische mysteriën’ door Hans van Aurich

‘Pythagoras en Delfische mysteriën’
Lezing door Hans van Aurich
Maandagavond 5 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:

Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed.

 

De school van Pythagoras en de Delfische Mysteriën hebben de westerse wereld een bijzonder erfgoed geschonken. Het is opmerkelijk hoeveel men hiervan in het westerse gedachtegoed terugvindt.

We kennen Pythagoras van de methode van lengtemeting, bekend als de stelling van Pythagoras. De stelling is inderdaad van hem afkomstig maar zeker niet de belangrijkste vrucht van zijn geniale brein. Met de stelling – hoe nuttig ook – is de mensheid stellig minder gegeven dan met het samenvattende beeld van de schepping en de mens dat gedurende vele eeuwen het levenspatroon van de pythagoreïsche genootschappen bepaalde.

Belangrijke punten hierin, zoals de reïncarnatieleer en de drievoudige structuur van de kosmos en de mens, zijn voor velen altijd geldige waarheden. Deze drievoudigheid vond men al terug in het opschrift van de tempel van Delfi:

Ken uzelf – en gij zult het Heelal en de Goden kennen

Een verslag van deze lezing vindt u hier: Pythagoras, zoveel meer dan "de man van de beroemde stelling" of check het bericht op onze Facebookpagina.


5 maart 2018: ‘Karma in Boeddhisme’ door Henk Blezer

‘Karma in Boeddhisme’ door Henk Blezer
Maandagavond 5 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Henk Blezer (Universiteit van Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam) doet sinds begin negentiger jaren wetenschappelijk onderzoek naar en publiceert over Indiaas en Tibetaans boeddhisme en bön. Hij organiseerde het Negende Seminar van de IATS (International Association for Tibetan Studies) bij het IIAS (International Institute for Asian Studies) in Leiden en publiceerde de uitkomsten daarvan in een tien delen omvattend boekwerk (wetenschappelijke uitgeverij Brill, 2002).

Hij was hoofdonderzoeker van het door NWO gesubsidieerde Vidi-onderzoeksprogramma ‘The Three Pillars of Bön’, over het ontstaan van de bön-identiteit in Tibet ten tijde van de eerste millenniumwisseling n.Chr. Hij onderwees boeddhistische studies aan de Universiteit van Leiden en geeft momenteel les over boeddhisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bovendien doceert hij Aziatische en boeddhistische studies voor het Internationale Studie programma (eveneens Universiteit van Leiden, Campus Den Haag).

Er zijn weinig onderwerpen binnen het boeddhisme die zoveel vragen oproepen als de leer van karma; overigens niet alleen nu: er is altijd wel al discussie over geweest. Hoe laat de werking van strikt persoonlijk opgevat karma zich verenigen met boeddhistische opvattingen over de vergankelijkheid van de conventionele persoon, of met de overdracht van verdienste? Hoe blijft karma met de persoon verbonden als die au fond geen wezensidentiteit heeft en voortdurend verandert? Hoe kunnen we ons de continuïteit van karma voorstellen door verschillende levens heen?

Dus: hoe werkt karma eigenlijk? Wie of wat is er verantwoordelijk voor de daden in een vorig leven, of zelfs maar de daden van het voorgaande moment? Wat heeft karma met gerechtigheid te maken? Maar ook de ideeëngeschiedenis roept interessante vragen op: hoe heeft het denken over karma zich in India en daarbuiten ontwikkeld en welke geschiedenis hebben wij zelf met het begrip karma?

Het verslag van deze boeiende lezing vindt u in het bericht Het summum van karma is de macht te breken, zodat je kunt kiezen om terug te komen.


26 maart 2018: ‘Enneagram en Human Design’ door Loes Huijgens

‘Enneagram en Human Design’ lezing door Loes Huijgens
Maandagavond 26 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:

Loes Huijgens kwam ruim 20 jaar geleden voor het eerst in aanraking met Pythagoras en numerologie. Daarna kwam het Enneagram op haar pad, gevolgd door de Tzolkin en het Human Design. Door verbanden te zien die deze kennisbronnen met elkaar gemeen hebben, legt ze de vinger op details die vaak nog over het hoofd worden gezien.

Het Enneagram, de Tzolkin en Human Design, wat hebben ze met elkaar gemeen en wat kunnen we er uit leren? In 1952 schetst Cato Gruntke in haar Spirito-analytische verhandelingen een beeld van de mens geprojecteerd in kleurenschema’s. Daarin schrijft ze: “al wat goddelijk of geestelijk is, moet door persoonlijkheid door zichzelf in zichzelf gewekt worden”. Dit kan tot stand worden gebracht via de Psyche op verschillende manieren.
Het Enneagram, de Tzolkin en het Human Design zijn daarbij ook hulpmiddelen. De oorsprong van het Enneagram dat inzicht geeft in de persoonlijkheid van de mens, stamt uit een ver verleden. Dat geldt ook voor de Tzolkin. Het Human Design is van recentere datum en verbindt oude en nieuwe kennisbronnen met elkaar. Alles bij elkaar vormen deze bronnen een rijke aanvulling op het perspectief van de persoonlijkheid van de mens.

Interessante ontwikkelingen, en de vraag is hoe we daar zelf gebruik van kunnen maken. Welke kennis heb je daarbij wel en niet nodig? Dat gaan we deze avond onderzoeken.

Een verslag van deze lezing vindt u hier: Human Design is bedoeld voor iedereen die wil leven als zichzelf of check het bericht op onze Facebookpagina.


9 april 2018: Film ‘Synchroniciteit’

‘Synchroniciteit’
Film
Maandagavond 9 april 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de film:

François Martin

 

 

Bijna iedereen kent de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn om af te doen als louter toeval: Psycholoog Carl Jung noemde dit soort opmerkelijke toevallen synchroniciteit. Dit is een intrigerende documentaire over de Franse kwantumfysicus François Martin, en diens fascinatie voor synchroniciteit ofwel betekenisvol toeval. Aanvankelijk een hardcore natuurkundige, raakte hij steeds meer bevlogen door het fenomeen synchroniciteit en ziet overeenkomsten tussen synchroniciteit en aspecten van de kwantumfysica, maar ook met het boeddhisme en de samenhang van alles.  De film nodigt de kijker uit zich open te stellen voor het onverwachte en de verrukking van betekenisvol toeval.

De film is Nederlands ondertiteld.


23 april 2018: ‘Annie Besant’ door Wim Leys

‘Annie Besant’
Lezing door Wim Leys
Maandagavond 23 april 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Wim Leys is voorzitter van de TVN. Hij geeft cursussen ‘Inleiding in de theosofie’ en lezingen over theosofische en hieraan te relateren onderwerpen.

Annie Besant (1847 - 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933. Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad was ze actief geweest in maatschappelijk werk, voornamelijk in Londen, en kwam ze op voor de verdrukten. Ze verkeerde in de vrijdenkers en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver.

In 1893 emigreerde ze naar India, waar ze tot haar dood in 1933 zou blijven wonen. Ze schreef vele boeken en pamfletten, en was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de hele wereld. In India zette ze zich in voor de rechten van de vrouw, onderwijs aan meisjes en het verkrijgen van onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en werkte ze samen met Gandhi.

Tijdens deze lezing zal interessant historisch beeldmateriaal vertoond worden en zullen een aantal publicaties van Annie Besant te verkrijgen zijn.

Een verslag van deze lezing kunt u hier terugvinden: Annie Besant, strijder of bekijk het bericht op onze Facebookpagina.


14 mei 2018 ‘In het licht van zevenvoudigheid’ door Martie Velthuis

‘In het licht van zevenvoudigheid’
Lezing door Marie Velthuis
Maandagavond 14 mei 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Martie is sinds 1995 lid van de TS en actief in de Loge Amersfoort. In het dagelijks leven is zij muziekdocent. 

Alle zevenvouden komen voort uit de zeven oerkrachten, de Dhyan Chohans. In de Geheime Leer van H.P. Blavatsky worden zij ook planeet-geesten genoemd. Het getal ligt aan het geopenbaarde heelal ten grondslag.

Wij zijn omringd door zeven kleuren, zeven dagen van de week, zeven tonen in de toonladder, zeven sferen en werelden. In de theosofie hanteren we het zevenvoudig mensbeeld, met zeven lichamen, chakra's en stralen. Als we beseffen dat al deze facetten met elkaar resoneren, kunnen we dit ook gaan herkennen en beleven in het dagelijks leven.

De mantra ‘Om mani padme hum’ blijkt een sleutel te zijn in het bewustwordingsproces.

Het verslag van deze lezing vindt u hier: Ook de mens is zevenvoudig of bekijk het Facebookbericht over deze lezing.


4 juni 2018 ‘Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan: het werk van Dr. Michael Newton’ door Alice Bouwland

‘Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan: het werk van Dr. Michael Newton’
Lezing door Alice Bouwland
Maandagavond 4 juni 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Alice Bouwland (1955) is sinds lang lid van de Theosofische Vereniging. Zij werkt als personeelsbegeleider en communicatietrainer op een hogeschool. Processen rondom het sterven hebben haar bijzondere interesse.

'Life between lives', het werk van Michael Newton over het leven TUSSEN incarnaties in.

Velen kennen de diepzinnige theosofische leringen rondom het sterven. Toch blijft de beschrijving vrij algemeen. Dr. Michael Newton verrichtte decennialang empirisch onderzoek naar het tussenbestaan en wist de processen tussen twee levens in detail te beschrijven.

Dit leverde fascinerende inzichten op, verworven via LBL, een door hem ontwikkelde hypnotherapeutische methode, waarbij dat wat de overledene meemaakt systematisch werd onderzocht. In diverse boeken beschrijft hij fasen, plaatsen, opdrachten en begeleidende wezens die overledenen helpen om tot nieuwe incarnaties te komen.

In deze powerpointlezing zullen we dit werk aan de orde stellen en vergelijken met de theosofische inzichten.

Het verslag van deze lezing lees je hier terug: De Poort naar het tussenbestaan of check onze Facebookpagina.


Aankomende evenementen